Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.

Исследование процесса затвердевания и образования усадочных дефектов в прокатном валке из высокопрочного чугуна
Валерий Евгеньевич Хрычиков, Елена Елена Меняйло
Прямой термический метод реолитья сплава ЦА27 на основе цинка
Андрей Георгиевич Борисов, Валерий Юрьевич Шейгам
Экспресс методика определения степени газонасыщенности алюминиевых сплавов
Віктор Петрович Головаченко, Вітілій Михайлович Дука, Анатолій Григорович Вернидуб, Андрій Сергійович Дядюра
О новой технологии рео- тиксолитья
Віктор Петрович Головаченко, Вітілій Михайлович Дука, Тарас Григорович Цір, Анатолій Григорович Вернидуб
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ АУСТЕНИСТНЫХ СТАЛЕЙ PDF
Мохаммед Ахмед Сундус, О.В. Акимов, Е.А. Костик
СУЧАСНІ ПОРШНЕВІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ PDF
Багі Багі Йожеф
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕГИРОВАННОГО МЕДЬЮ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА PDF
Ю.Д. Бачинский, В.Б. Бубликов, А.А. Ясинский, Л.А. Зеленая
ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРЕМНИЯ В FeSiMg ЛИГАТУРЕ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА PDF
Ю.Д. Бачинский, В.Б. Бубликов
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО КОМПОЗИТУ Ti3SiC2 PDF
Є.Г. Биба, П.І. Лобода, О.В. Степанов, Р.С. Глухоєдов
ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ TiAl – TіB2 PDF
Є.Г. Биба, А.С. Чабан, П.І. Лобода
ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛІЗОВАНИХ ОКАТИШІВ ДЛЯ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕСУ PDF
В.С. Богушевський, О.Е. Скачок
ЛИВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХРОМУ PDF
Т.С. Бондар, Г.Є. Федоров
FeSiMgCa ЛИГАТУРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА PDF
В.Б. Бубликов, Ю.Д. Бачинский
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСПЛАВА И ЛЕГИРОВАНИЯ МЕДЬЮ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА ПЕРЛИТНОГО КЛАССА PDF
В.Б. Бубликов, А.А. Ясинский, Ю.Д. Бачинский, Е.А. Ясинская
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ІЗОТЕРМІЧНО ЗАГАРТОВАНОГО ВИСОКО-МІЦНОГО ЧАВУНУ З АУСТЕНІТО-ФЕРИТНОЮ МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ PDF
В.Б. Бубликов
УСАДКОВА ПОРИСТІСТЬ І УСУНЕННЯ ДАНОГО ДЕФЕКТУ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА PDF
М.В. Візіренко
Стосовно стратегії продажу освітніх послуг за металургійними спеціальністями в ринкових умовах PDF
В.А. Гнатуш, В.П. Самарай
Тренди світового ринку сталі на початку XXI столітті PDF
В.А. Гнатуш, В.П. Самарай
Поршневі сплави в машинобудуванні PDF
І.М. Гурія, І.В. Нечипоренко
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КВАЗІКРИСТАЛІЧНОГО Al94Fe3Cr3 СПЛАВУ, ПІСЛЯ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ КВАЗІГІДРОСТАТИЧНОГО СТИСКУ PDF
Д.В. Гущик, О.І. Кравченко, О.І. Юркова, О.В. Бякова
ВИКОРИСТАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ВИСОКОХРОМИСТИХ ЧАВУНІВ В МАШИНОБУДУВАННІ PDF
А.В. Дегерменджі
КОНВЕЙЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ PDF
В.C. Дорошенко, В.О. Шинский
КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ С УСКОРЕННЫМ ОБОРОТОМ ВАКУУМИРУЕМОЙ ФОРМОВОЧНОЙ ОСНАСТКИ И РЕГУЛИРУЕМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ОТЛИВОК PDF
В.C. Дорошенко, В.О. Шинский
НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕДЯНЫХ МОДЕЛЕЙ PDF
В.C. Дорошенко, В.О. Шинский
НОВЫЕ ПАТЕНТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕСЧАНОЙ ФОРМЫ И ПРОЦЕССАМ ЛИТЬЯ ПО РАЗОВЫМ МОДЕЛЯМ PDF
В.C. Дорошенко, В.О. Шинский
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ВАЛОК PDF
Н.А. Жижкина
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ІЗ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПОВЕРХНІ PDF
М.В. Завертайло, М.М. Ямшинський
ЛИТЫЕ АЛЮМОМАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ «IN-SITU» ЧАСТИЦАМИ PDF
А.С. Затуловский, А.В. Косинская
ЛИТЫЕ КОМПОЗИТЫ С СИЛУМИНОВОЙ МАТРИЦЕЙ, АРМИРОВАННЫЕ БРОНЗОВОЙ СТРУЖКОЙ PDF
А.С. Затуловский, В.А. Лакеев, В.А. Щерецкий, М.О. Ивахненко
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИФРИКЦИОННОГО БИМЕТАЛЛА С РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПЛАКИРУЮЩЕГО СЛОЯ PDF
А.С. Затуловский, В.А. Щерецкий, В.А. Лакеев, Е.А. Каранда
КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С МАТРИЦЕЙ ИЗ БРОНЗЫ БрС30, АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ГРАНУЛАМИ PDF
А.С. Затуловский, В.А. Щерецкий
КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PDF
Алаа Фадил И Идан, О.В. Акимов, Е.А. Костик
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОГО МОНООКСИДУ КРЕМНІЮ НА ФОРМОУТВОРЕННЯ ГРАФІТУ У СІРИХ ЧАВУНАХ PDF
В.Г. Іванов, В.П. Пірожкова
ЛЕГУВАННЯ БІЛОГО ЧАВУНУ ГАДОЛІНІЄМ PDF
Л.Х. Іванова, О.А. Ніколаєнко
ВИБІР СКЛАДУ ФЛЮСУ, ЩО МІСТИТЬ У СВОЄМУ СКЛАДІ ТЕТРАФТОРИД ЦИРКОНІЮ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ЦИРКОНІЄМ PDF
Д. В. Іванченко
ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК НАНОДИСПЕРСНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ PDF
В.Т. Калинин, И.О. Мусиенко
ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ЛИТТЯМ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ PDF
П.Б. Калюжний, С.О. Кротюк
СПЛАВИ СИСТЕМИ ZrO2 – NbB2 PDF
Г.П. Кисла, М.О. Сисоєв, О.М. Баліцький, П.І. Лобода
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФИТ-СОДЕРЖАЩИХ БРИКЕТОВ НА ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ ЧУГУНА PDF
С.И. Клименко, В.А. Маляр
ВИЛИВКИ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПОВЕРХНІ PDF
Олександр Григорович Ковальчук, М.М. Ямшинський, Г.Є. Федоров
ЖАРОСТІЙКЕ ПОВЕРХНЕВЕ ЛЕГУВВАННЯ PDF
Д.С. Кругляк
СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА СПЛАВАХ ЗАЛІЗА PDF
Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ТВЕРДІСТЬ ПОВЕРХНІ ТВЕЛЬНИХ ТРУБОК ЗІ СПЛАВУ Zr1%Nb PDF
О.Г. Лук’яненко, В.М. Федірко, В.С Труш
НОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО И УДАРНО-АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ PDF
В.Л. Малинов
ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ДО УРОВНЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ПО НОВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ PDF
Л.С.. Малинов, Д.В. Бурова, И.Е. Малышева
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕРМООБРАБОТКА МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ НАГРЕВОМ В МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР PDF
Л.С.. Малинов, Д.В. Бурова
МАЛОНИКЕЛЕВЫЕ И БЕЗНИКЕЛЕВЫЕ МАРТЕНСИТНЫЕ, МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩИЕ И ДИСПЕРСИОННОТВЕРДЕЮЩИЕ СТАЛИ PDF
Л.С. Малинов
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХРОМОМАРГАНЦЕВЫЕ И МАРГАНЦЕВЫЕ СПЛАВЫ PDF
Л.С. Малинов
СОЗДАНИЕ В СПЛАВАХ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРАДИЕНТОВ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ PDF
Л.С. Малино
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ И УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОФАЗНОЙ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ PDF
Л.С. Малинов
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ТЕПЛООБМІНУ НА ТРИВАЛІСТЬ ТВЕРДНЕННЯ ВИЛИВКІВ І ЗЛИВКІВ PDF
В.А. Мамішев, О.Й. Шинський, Л.А. Соколовська
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ ВАЛКОВ-РОЛИКОВ PDF
М.О. Матвеева, Б.В Климович, В.В. Климович, Р.И. Ступниченко
ВПЛИВ ПЛАКУВАННЯ МІДДЮ НА ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ PDF
А.В. Мініцький, Д.Р. Устенко, Н.В. Мініцька
STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIRECTIONALLY SOLIDIFIED TIB2-SIC, TAB2-SIC, NBB2-SIC AND B4C-NBB2 ALLOYS PDF
С.В. Нікітін
ВПЛИВ ВІБРОІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ НА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНО ЛИТИХ ЗАГОТОВОК PDF
А.С. Нурадинов, А.Г. Осадчий
ЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ПЛАСТИЧНІСТЮ PDF
І.Я. Петрик, М.Й. Бурда
ВПЛИВ АЗОТУВАННЯ НА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6 PDF
І.М. Погрелюк, В.С. Труш, О.Г. Лук’яненко, Т.М. Кравчишин, І.Л. Поболь, О.І. Назарова
ОСОБЛИВОСТІ АЗОТУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ22 ЗА СУМІЩЕННЯ ІЗ ЙОГО ШТАТНОЮ ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ PDF
І.М. Погрелюк, С.М. Лаврись, Т.М. Кравчишин
КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ З РОЗРІДЖЕНИМ АЗОТОМ PDF
І.М. Погрелюк, Х.С. Швачко
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СПЛАВА АД31, ОБРАБОТАННОГО В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ КРАТКОВРЕМЕННЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА PDF
А.Г. Пригунова, М.В. Кошелев, Л.К. Шеневидько, В.Д. Бабюк, Е.А. Житков, А.Г. Вернидуб
ВПЛИВ ОБРОБЛЕННЯ РОЗПЛАВУ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ АК5М2 В ЛИТОМУ ТА ТЕРМООБРОБЛЕНОМУ СТАНАХ PDF
А.Г. Пригунова, С.С. Петров, С.В Пригунов, А.С Дядюра
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАЛЕЙ PDF
М.І. Прилуцький, В.В. Боровик
ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ПІДВИЩЕНОЇ ЧИСТОТИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
С.В. Прокопенко, В.В. Наумик
ПІДВИЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТІЕЙ ЛИВАРНИХ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ МОДИФІКУВАННЯМ ТА МІКРОЛЕГУВАННЯМ PDF
В.М. Романець, Г.Є. Федоров
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШАРУВАТОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ ШТОКА БУРОВОГО НАСОСА PDF
Л. Я. Роп’як, А. С. Величкович
МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИБРОУПЛОТНЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ PDF
В.П. Самарай
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЛАТУНЕЙ PDF
Р. А. Сергієнко, А. М. Верховлюк, О. А. Щерецький, О. Г. Потрух, М. І. Науменко
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОТРИМАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТУ TiAl – B4C PDF
М.О. Сисоєв, Г.П. Кисла, І.О. Губай, Ю.О. Радом’як, П.І. Лобода
ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ ЗМІЦНЕНОГО ШАРУ З КАРБІДОМ ХРОМУ ПРИ НАПЛАВЦІ МЕТОДОМ СВС PDF
І.Е. Скідін, Ю.Ю. Каратаєв
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ TiB2 – TiSi2 PDF
О.П. Слєпкін, Ю.І. Богомол
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТИТАНУ АРМОВАНОГО ВОЛОКНАМИ МОНОБОРИДУ ТИТАНУ З РОЗПЛАВОМ АЛЮМІНІЮ PDF
Я.О. Смірнова, І.М. Гурія, Є.В. Солодкий, П.І. Лобода
ОТРИМАННЯ ТА КОМПАКТУВАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ В СИСТЕМІ Al–Fe PDF
А.М. Степанчук, М.Є. Хващевський, А.В. Клеков, Б.А. Похилько
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ПЛАВКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПЛАВЛЕНОГО КАРБИДА ТИТАНА PDF
А.Н. Степанчук, Д.В. Ведель, М.О Деркач
ВПЛИВ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ MoSi2–MoB2 PDF
І.Ю. Троснікова, П.І. Лобода, Н.С. Козаченко, Д.Ю. Стукачов
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОЩЮВАННЯ НА СТУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЕВТЕКТИЧНОГО СПЛАВУ Mo-17,5Si-8B PDF
М.І. Упатов, Ю.І. Богомол
ВПЛИВ ДОДАТКОВОГО ШАРУ Au НА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pd50-Au ПІСЛЯ ВІДПАЛУ В АТМОСФЕРІ Н2 PDF
А.І. Фаловська, Ю.М. Макогон
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ФОРМОВОЧНЫЙ КОМПАУНД ДЛЯ ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА PDF
Н.Н. Федоров, Д.Ю. Сотников, А.А. Гуркова
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ И МНОГОСЛОЙНЫХ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК ИЗ БАЗОВОГО РАСПЛАВА PDF
А.Н. Фесенко, В.Г. Могилатенко, М.А. Фесенко, Е.В. Фесенко
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЛИТВА PDF
М.А. Фесенко, В.І, Сальченко, К.В Фесенко
ХРОМОМАРГАНЦЕВИЙ ЧАВУН ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ PDF
Є.О. Харченко, М.М. Ямшинський
ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДОГО СПЛАВУ ВК8 З БАГАТОШАРОВИМ ПОКРИТТЯМ ЗА УЧАСТЮ АЗОТУ, ТИТАНУ ТА АЛЮМІНІЮ PDF
В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, О.В Савчук
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКА ІЗ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ З ВІД’ЄМНИМИ КОВАЛКАМИ PDF
Є.В. Цокота
ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДАЧИ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В КРУГЛЫЙ КРИСТАЛЛИЗАТОР МНЛЗ PDF
О.А. Чеботарева, А.П. Еременко, А.В. Гресс
ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pd50/Cu PDF
А.Ю. Черниш, Ю.М. Макогон
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА ПРИ МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТЛИВОК. PDF
К.И. Чубин, Е.А. Чубина, С.А. Стороженко, А.В. Златоустов
РОТОРНО-КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ – ПОЄДНАННЯ ЛИВАРНИХ ПРОЦЕСІВ З ТРАНСПОРТУВАННЯМ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І ОСНАСТКИ PDF
І.А. Шалевська, В.C. Дорошенко, В.О. Шинський
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛИТЫХ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЖАРОПРОЧНОСТЬЮ PDF
В.А. Шаломеев, Е.А Осадчая
БИОРАСТВОРИМЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА PDF
В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко, Н.Д. Айкин, А.С. Лукьяненко
ЦЕТРОБЕЖНОЛИТЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РОЛИКИ ДЛЯ МНЛЗ PDF
Л.А. Шапран, А.Ю. Хитько, Л.Х. Иванова, Е.В. Черная
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ВИЛИВКІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ В ПІЩАНИХ ФОРМАХ PDF
О.І. Шейко
К ВОПРОСУ О СТАБИЛЬНОСТИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ОКСИДОВ И КАРБИДОВ В МЕТАЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТАХ PDF
В.А. Щерецкий, А.С. Затуловский, А.А. Щерецкий
ТЕРМОСТІЙКІСТЬ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ PDF
М.М. Ямшинський, Г.Є. Федоров

Нові матеріали для виготовлення форм і стрижнів.

Влияние плакирования обсыпочного материала жидкостекольной керамической оболочковой формы на её прочность и целостность первого слоя
Сергей Иванович Репях, Екатерина Игоревна Костикова, Мария Валериевна Матюха, Руслан Викторович Усенко
Влияние пав на смачиваемость, кроющую способность выплавляемой модели жидкостекольной суспензией и качество бронзовых отливок
Сергей Иванович Репях, Екатерина Игоревна Костикова, Мария Валериевна Матюха, Руслан Викторович Усенко
ВПЛИВ МОДИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК НА ВЛАСТИВОСТІ ГІПСО-КРЕМНЕЗЕМИСТИХ СУМІШЕЙ
Олександр Вікторович Прудкий
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРИЖНЕВОЇ СУМІШІ З ЦИРКОНОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ НА ВЛАСТИВОСТІ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ PDF
А.К. Бондар, Р.В. Лютий
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПІЩАНО-ГЛИНИСТИХ СУМІШЕЙ З НАПОВНЮВАЧЕМ РІЗНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ. PDF
В.А. Клименко, О.І. Шейко
МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ПРОЖАРЮВАННЯ ФОРМ-МОНОЛІТІВ З ГІПСОКРЕМНЕЗЕМИСТИХ СУМІШЕЙ PDF
А.С. Кочешков, Г.С. Шульга, О.Ю. Тошева
ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ І ОСВІЖЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ PDF
А.С. Кущерева, Р.В. Лютий
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ МІЦНОСТІ ФОРМ І СТРИЖНІВ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ PDF
А.І. Оніщук, О.І. Шейко
ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ ЗВОРОТУ СТРИЖНІВ PDF
С.В. Павлюх, Р.В. Лютий
СТРИЖНЕВІ СУМІШІ З ОРТОФОСФОРНОЮ КИСЛОТОЮ ТА НЕОРГАНІЧНИМИ СОЛЯМИ МЕТАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ PDF
А.Р. Пивощук, Р.В. Лютий
ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ІЗ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ І СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ PDF
М.В. Скирденко, Р.В. Лютий

Протипригарні покриття для ливарних форм і стрижнів.

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПРИГАРНИХ ПОКРИТТІВ PDF
З.О. Гордійчук, О.І. Шейко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПРИГАРНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛИТВОМ ЗА ГАЗИФІКОВАНИМИ МОДЕЛЯМИ PDF
М.С. Фаустов, М.А. Фесенко, Шалевська І.А

Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЛОКНА ВНИИВЛОН НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНОПЛАСТИКОВ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИАМИДОВ
Александр Викторович Ерёменко, Александр Иванович Буря, Анна-Мария Вадимовна Томина
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ СТИКОВИХ З'ЄДНАНЬ З НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ В РІЗНИХ ПРОСТОРОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ PDF
І.М. Верболоз, С.О. Колибашкін, В.Д. Шелягін, А.В. Бернацький, О.В. Сіора, Ф.Е. Бістрікер
ЛАЗЕРНЕ ЗВАРЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Nb-Ti-Al PDF
С.О. Колибашкін, І.М. Верболоз, В.Д. Шелягін, А.В. Бернацький, О.В. Сіора
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІБРОЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ НІКЕЛЕМ ГРАНУЛ РЕЛІТУ PDF
В.В. Кустов, О.М. Богаченко, П.M. Присяжнюк
СУЧАСНИЙ КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ПОЛІМЕРБЕТОН PDF
Г.В. Савощенко
ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОРИСТОСТІ КОМПАКТОВАНИХ ПОРОШКОВИХ ПРЕСОВОК З НАСИПНОЮ ТА ЩІЛЬНІСТЮ УТРУСКИ ВИХІДНИХ ПОРОШКІВ PDF ()
А.Н. Степанчук, С.О. Руденький, Т.Є. Гришкевич
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛИ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ PDF
А.В. Шоринов, С.Е. Маркович

Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.

Підвищення довговічності породоруйнівного сталевого оснащення тришарошкових бурових доліт
Роман Степанович Яким
ПОВЫШЕНИЕ АБРАЗИВНОЙ И УДАРНО-АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ 60С2А И 60С2ХФА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКОЙ ИЗ МЕЖКРИТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА ТЕМПЕРАТУР (МКИТ) PDF
Л.С. Малинов, И.Е. Малышева, Д.В. Бурова
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ PDF
Л.С. Малинов

Автоматизація та механізація виробничих процесів ливарного виробництва.

ДИНАМІЧНЕ ОПЕРАТИВНЕ КЕРУВАННЯ ГНУЧКОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДІЛЯНКИ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ PDF
В.С. Богушевський, О.О. Антоневич
АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ УТВОРЕННЯ ШАРУ ЗМАЗУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ НА СТІНКАХ КАМЕРИ ПРЕСУВАННЯ ПРЕС-ФОРМИ PDF
В.С. Богушевський, Р.В. Самарай
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕОЛОГИИ ФОРМОВОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
В.П. Самарай
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕОЛОГИИ ВИБРОУПЛОТНЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ PDF
В.П. Самарай

Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві.

Математичне моделювання електричного опору шлакової ванни ЕШТП
Ольга Сергіївна Іванова, Вячеслав Миколайович Рибак
Компьютерный расчет режимов газодинамического воздействия на расплав в литейной форме
Вадим Юрійович Селівьорстов, Тетяна Віталіївна Селівьорстова
Досвід застосування статистичних моделей при дослідженні сумішевих систем у ливарному виробництві і великій металургії PDF
Віктор Анатолійович Клименко
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ В СИСТЕМІ "ФОРМА-РОЗПЛАВ-СТРИЖЕНЬ" PDF
О.М. Доній, Р.В. Лютий, Т.А. Стрілець, М.А. Фон Прусс
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ PDF
О.М. Доній, Т.А. Стрілець, М.А Фон Прусс
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ РОЗПЛАВУ Al – 0,2 % TiМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ РОЗПЛАВУ Al – 0,2 % Ti PDF
Д.С. Каніболоцький, А.М. Верховлюк, О.А. Щерецький, М.В. Афанасієв
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЙ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. PDF
В.П. Кравченко, Е.В. Токовая
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ РОЗМІРУ ЗЕРНА НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТИ СПЛАВУ АМг6л PDF
А.А. Кулініч, О.О. Онопрієнко, А.О. Тітаренко, Д. В. Небога, А.О. Лубський-Бегунов
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ ШЛАКОВОЇ ВАННИ ЕШТП PDF
Р.О. Лисюк
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА ДРІБНИХ ВИЛИВКІВ PDF
К.І. Мельничук
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ У ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. PDF
В.Л. Пінькевич
Порівняння і вибір передавальних функцій “Температура прес-форми” лиття під тиском PDF
В.П. Самарай, Р.В. Самарай, В.С. Богушевський
ПОРІВНЯННЯ І ВИБІР ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ “ТИСК ПРЕСУВАННЯ” ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ Без заголовку
В.П. Самарай, Р.В. Самарай, В.С. Богушевський
УПРАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
В.П. Самарай
МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ЛИТЕЙНЫХ ДЕФЕКТОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ PDF
В.П. Самарай
Порівняння і вибір передавальних функцій “Швидкість прес-плунжера” лиття під тиском PDF
Р.В. Самарай, В.П. Самарай, В.С. Богушевський
ПОРІВНЯННЯ І ВИБІР ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ “ТЕМПЕРАТУРА СПЛАВА В ПЕЧІ” ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ PDF
Р.В. Самарай, В.П. Самарай, В.С. Богушевський
КОМП´ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА ДВОШАРОВИХ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ PDF
М.А. Фесенко, І.В. Лук’яненко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОГО МАССИВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ PDF
В.О. Шинский

Сучасні та перспективні методи контролю якості ливарної продукції.

Досвід застосування сучасних систем в неруйнівному контролі труб поверхонь нагріву енергетичних котлів PDF
О Ю. Тишко

Перспективні технології покращання якості литва легуванням, мікролегуванням та зовнішнім впливом на рідкий метал

Раскисление и модифицирование стали наночастицами
Евгений Григорьевич Афтандилянц, Константин Георгиевич Лопатько, Владимирович Анатолий Полишук
Вплив низькочастотної вібрації та модифікування на макроструктуру виливків зі сплаву системи Al-Si
Вадим Юрійович Селівьорстов, Юрій Валерійович Доценко, Наталія Вікторівна Доценко
Дослідження впливу низькочастотної вібрації та модифікування на щільність сплаву АК7, що заливається в кокіль
Вадим Юрійович Селівьорстов, Юрій Валерійович Доценко

Позапічні методи оброблення рідкого металу.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ МЕДИ НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ PDF
Е.Г. Афтандилянц, К.Г. Лопатько, А.В. Полищук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКУВАННЯ В ПРОТОКОВИХ РЕАКТОРАХ ЛИВНИКОВИХ СИСТЕМ PDF
В. Б. Бубликов, О. П. Нестерук, Ю. Д. Бачинський, Н. П. Моісеєва
ДВОСТАДІЙНЕ ВНУТРІШНЬОФОРМОВЕ МОДИФІКУВАННЯ PDF
В.Б. Бубликов, Д.М. Берчук, С.М. Медвідь
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ РАСПЛАВА ЧУГУНА В ПРЕДКРИСТАЛЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ PDF
В.Б. Бубликов, Е.П. Нестерук, Ю.Д. Бачинский, Н.П Моисеева
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОГО МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ ЛІГАТУРОЮ ЖКМК-4 PDF
В.Б. Бубликов, Л.М. Сиропоршнєв, О.І. Форсюк, Д.Н. Берчук
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛИТОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Mg-Al-Zn НАНОПОРОШКОМ УГЛЕРОДА PDF
В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко, Н.Д. Айкин

Екологічні проблеми ливарного виробництва.

МЕМБРАННІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
О.О. Томін

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.

Розвиток ливарного виробництва
Віта Стаднійчук
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Н.В. Ямшинська


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.