Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.

ВЛИЯНИЕ КАРБИДНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА СЛУЖЕБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ 110Х18М PDF
Александр Анатольевич Глотка
РАСКИСЛЕНИЕ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТАЛИ НАНОЧАСТИЦАМИ PDF
Евгений Григорьевич Афтандилянц, Константин Георгиевич Лопатько, Анатолий Владимирович Полишук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ЦЕМЕНТОВАНИХ ШАРОШОК ТРИШАРОШКОВИХ БУРОВИХ ДОЛІТ ВДОСКОНАЛЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ PDF
Роман Степанович Яким, Ігор Степанович Яким
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИМУСОВОГО МЕХАНІЧНОГО ПЕРЕНОСУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АУСТЕНІТНОГО СТРІЧКОВОГО ЕЛЕКТРОДУ НА ФОРМУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ МЕТАЛУ PDF
Наталя Аркадіївна Солідор, Віталій Петрович Іванов, Федiр Вiкторович Моргай
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ФЕРРОСПЛАВОВ И ЛИГАТУР PDF
Анатолий Иванович Троцан, Борис Федорович Белов, Игорь Леонидович Бродецкий, Яна Петровна Карликова
ВПЛИВ РЕЖИМУ ОБКОЧУВАННЯ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ22 PDF
Ірина Миколаївна Погрелюк, Сергій Євгенович Шейкін, Сергій Мирославович Лаврись, Ігор Юрієвич Ростоцький
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ЛИТЫХ ОБРАЗЦОВ НА-ПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ИЗ ОПЫТНОГО ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА НА БАЗЕ ЖС32-ВИ PDF
Евгений Владимирович Милонин, Валерий Владиленович Наумик, Сергей Валентинович Гайдук
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗПЛАВ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ PDF
В. Ю. Селівьорстов, Т. В. Селівьорстова, Ю. В. Доценко
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЛИВКІВ PDF
Ю. В. Доценко, В. Ю. Селівьорстов, Н. В. Доценко
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ МАТРИЧНЫХ СПЛАВОВ В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ОБРАЗОВАННОМ АРМИРУЮЩЕЙ ФАЗОЙ ГРАФИТА ПРИ ВАКУУМНОЙ ПРОПИТКЕ PDF
Игорь Олегович Шинский, Степан Иванович Клименко, Владимир Анатольевич Маляр
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ, НАПОЛНЕННЫХ ГРАФИТОВОЙ ФАЗОЙ PDF
Степан Иванович Клименко, Владимир Анатольевич Маляр
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЕ АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ, АРМИРОВАННЫХ ПРОДУКТАМИ РЕЦИКЛИНГА PDF
Андрей Сергеевич Затуловский
БУДОВА ГРАФІТОВИХ ВКРАПЛЕНЬ У ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНАХ PDF
Валерій Григорович Іванов, Валентина Петрівна Пірожкова
ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОРРОЗИИ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. PDF
Юлия Георгиевна Квасницкая, Иннола Ивановна Максюта, Анатолий Михайлович Верховлюк
ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАКРОАРМИРУЮЩЕЙ ФАЗЫ НА ПРОЦЕСС ЗАТВЕРДЕВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТЛИВОК PDF
Інна Анатоліївна Шалевська, Джамал Ибрагим Мусбах, Ігор Олегович Шинський
ПОЛУЧЕНИЕОТЛИВОК МЕТОДОМ КОМБИНИРОВАНИЯ СПОСОБА ЛВМ И ВЫЖИГАНИЯ PDF
Иннола Ивановна Максюта, Юлия Георгиевна Квасницкая, Александр Владимирович Нейма, Елена Викторовна Михнян
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБРОБКИ РОЗПЛАВУ ЧАВУНУ МАГНІЄМ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ВИЛИВКІВ ПІДВИЩЕНОЮ ЯКОСТІ PDF
Алла Ивановна Кобзева, К. І. Чубін, Т. І. Стороженко
ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ ЛАТУНІ ЛЦ16К4 З НЕКОМПАКТНИХ ВІДХОДІВ МІДНИХ СПЛАВІВ PDF
Анатолій Іванович Антоненко, Михайло Іванович Прилуцький
ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ БРОНЗИ БрО5Ц6С5 З НЕКОМПАКТНИХ ВІДХОДІВ МІДНИХ СПЛАВІВ PDF
Вадим Вячеславович Вичкін, Михайло Іванович Прилуцький
ОКАЛИНОСТІЙКІСТЬ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ, ТИТАНУ ТА РЗМ PDF
Михаил Михайлович Ямшинский, Григорій Єгорович Федоров
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗО-СТЕКЛЯННЫХ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ PDF
Г.А. Баглюк, В.Я. Куровский, Н.А Уськова, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановская, Е.С. Головко
ПРОЦЕСС РАСТВОРЕНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ СПЛАВОВ В ЖИДКОМ ЧУГУНЕ PDF
Ю.Д. Бачинский, В.Б. Бубликов
РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ В МНЛЗ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОВША PDF
В.С. Богушевский, В.Ю. Сухенко
УПРАВЛЕНИЕ АГРЕГАТАМИ ДОВОДКИ СТАЛИ PDF
В.С. Богушевский, В.Ю. Сухенко
ІНДУКЦІЙНИЙ ПЕРЕПЛАВ ЗКОМПАКТОВАНОЇ ЗАГОТОВКИ ЗІ СТРУЖКИ СТАЛІ 29НК В СЕКЦІЙНОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ PDF
Д.В. Ботвинко, В.А. Шаповалов, М.І. Прилуцький
ВПЛИВ МАГНІЄВИХ ЛІГАТУР НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ ПРИ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОМУ МОДИФІКУВАННІ PDF
В.Б. Бубликов, Д.М. Берчук, Ю.Д. Бачинський
Структуроутворення і механічні властивості високоміцного чавуну при внутрішньоформовому та ковшовому модифікуванні PDF
В.Б. Бубликов, Л.М. Сиропоршнєв, О.І. Форсюк, Д.М. Берчук
О МОДИФИЦИРОВАНИИ ЧУГУНА PDF
В.Б. Бубликов
ВПЛИВ ХІМІЧНОГО ТА ФАЗОВОГО СКЛАДІВ МІДНИХ СПЛАВІВ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ PDF
А.М. Верховлюк, Д.М. Нетребко
МИРОВОЙ РЫНОК ЛИТЬЯ: ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД PDF
В.А. Гнатуш
МІКРОСТРУКТУРА СПРЯМОВАНО ЗАКРИСТАЛІЗОВАНОГО СПЛАВУ Mo-ZrC PDF
Т.М. Григорчук, Е.Р. Абдуллаєва, Ю. І. Богомол
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ И МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА ГАЗОНАСЫЩЕННОСТЬ ЧУГУНА PDF
Б.Г. Зеленый
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИФУЗІЙНОГО БАРЄРНОГО ШАРУ В ЖАРОСТІЙКОМУ ПОКРИТТІ NiAl, ОТРИМАНОМУ ПО ОДНОСТАДІЙНІЙ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
В.А. Золотоверх, А.В. Микитчик, Ю.Э. Рудой
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НИТРИДНЫХ ФАЗ В КАВИТАЦИОННОСТОЙКИХ СТАЛЯХ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА PDF
Л. Е. Исаева
СПЛАВИ СИСТЕМИ ZrO2 – ZrB2 PDF
Г.П. Кисла, М.О. Сисоєв, Д.М. Білодід, П.І. Лобода
ЗАКОНОМІРНОСТІ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ Fe – Al PDF
А.О. Клеков, А.М. Степанчук, В.М. Смик, Л.В. Шум
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА НА ВНУТРІШНІ НАПРУЖЕННЯ В СПРЯМОВАНО ЗАКРИСТАЛІЗОВАНОМУ ЕВТЕКТИЧНОМУ СПЛАВІ B4C-TiB2 PDF
Ю.В. Кобилінський, В.В. Болбут, Ю.І. Богомол, П.І. Лобода
ПОВЕРХНЕВЕ ЛЕГУВАННЯ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ PDF
О.Г. Ковальчук, М.М. Ямшинський, Г.Є. Федоров
СТРУКТУРА БИНАРНЫХ СПЛАВОВ Al-Cr И ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PDF
А.В. Косинская, А.С. Затуловский, А.Д. Костенко, Е.А. Набока
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО МІКРОЛЕГУВАННЯ ТИТАНОМ І ВУГЛЕЦЕМ НА МІКРОСТРУКТУРУ СПЛАВУ В95 PDF
А. А. Кулініч, Д. М. Горєлкін, А.С. Захарова, Н. В. Тищенко, О. О. Онопрієнко, Д. В. Ясир
ВПЛИВ ПЕРЕМІШУВАННЯ РОЗПЛАВУ НА РОЗМІР ЗЕРНА ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Mg PDF
А.А. Кулініч, В.В. Христенко, Н.В. Тищенко, П.В. Чепурний
Жаростійкість покриттів на основі карбіду титану. PDF
Т.В. Лоскутова, В.Г. Хижняк, О.І. Дудка, І.С. Погребова, М.М. Бобіна, А.І. Дегула
ВПЛИВ ПАРЦІАЛЬНОГО ТИСКУ КИСНЮ НА ПРИПОВЕРХНЕВИЙ ШАР СПЛАВІВ ВТ1-0 ТА Zr-1%Nb ЗА ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ PDF
О.Г. Лук’яненко, В.С. Труш
АНАЛІЗ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ ПРИ ЛИТТІ ЛОПАТОК ГТД У КОМПЛЕКСНОМОДИФІКОВАНІ КЕРАМІЧНІ ФОРМИ PDF
І.І. Максюта, Ю.Г. Квасницька, О.В. Михнян, О.В. Нейма
ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ В НЕМ АУСТЕНИТА И УПРАВЛЕНИЯ ЕГО КОЛИЧЕСТВОМ И СТАБИЛЬНОСТЬЮ PDF
В.Л. Малинов, Л.С. Малинов
НЕТИПОВАЯ ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА СТАЛЕЙ ИЗ МЕЖКРИТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА ТЕМПЕРАТУР PDF
Л.С. Малинов, Д.В. Бурова, В.Д. Гоманюк
ЦЕМЕНТАЦИЯ ОБЫЧНО НЕЦЕМЕНТИРУЕМЫХ СТАЛЕЙ И ИХ ТЕРМООБРАБОТКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА САМОЗАКАЛКИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ PDF
Л.С. Малинов, И.Е. Малышева
ТЕРМООБРАБОТКА СТАЛИ 25Х1М1Ф С НАГРЕВОМ В МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР PDF
Л.С. Малинов, В.М. Хлестов, Д.В. Бурова, В.Д. Гоманюк
УПРОЧНЕНИЕ СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ НАПЛАВКОЙ СТАЛЯМИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА И ЧУГУНОМ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ТЕРМООБРАБОТКОЙ PDF
Л.С. Малинов, Б.И. Носовский, Е.C. Рыхликова
ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ ЗА СЧЕТ ОБРАБОТОК, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИХ ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС ПОЛУЧЕНИЕМ В CТРУКТУРЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА PDF
Л.С. Малинов
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИЕ СТАЛИ И ЧУГУНЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ - ЗАМЕНА СПЛАВАМ, ЛЕГИРОВАННЫМ НИКЕЛЕМ PDF
Л.С. Малинов
О ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ И ПЛАВЛЕНИЯ В ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ PDF
В. А. Мамишев, О.И. Шинский, Л.А. Соколовская
ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ ЗОНЫ В ОТЛИВКАХ ИЗ Fe-C СПЛАВОВ PDF
Е. В. Меняйло
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ЖС32-ВИ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ PDF
А.М. Михайловская, О.В Гнатенко, В.В Наумик
ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВДУВАЕМОГО МАГНИЯ С КОМПОНЕНТАМИ ЧУГУНА И ГАЗА-НОСИТЕЛЯ PDF
О.А. Могилевцев, С.А. Стороженко
ВПЛИВ ГАЗОІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ НА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОК PDF
А.С. Нурадинов, А.Г. Осадчий
НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАФИНИРОВАННОГО МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА PDF
А.С. Петрищев, С.М. Григорьев
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ МЕТАЛЕВИХ РОЗПЛАВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕРМОАНАЛІЗУ І ФУНКЦІОНАЛІВ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ PDF
В.Г. Писаренко, І.А. Варава
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ТИТАНУ GRADE 2 PDF
І.М. Погрелюк, С.М. Лаврись, І.В. Стасишин, О.В. Пеньковий
ВПЛИВ ТЕРМОДИФУЗІЙНОГО ОКСИДУВАННЯ НА КОРОЗІЙНУ ТРИВКІСТЬ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ PDF
І.М. Погрелюк, О.Г. Лук’яненко, Х.С. Щвачко
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ АК5М2, ОБРОБЛЕНОГО У РІДКОМУ СТАНІ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ PDF
А.Г. Пригунова, С.С. Петров, С.В Пригунов, А.С. Дядюра
ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖАРОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХРОМУ PDF
В.М. Романець, Г.Є. Федоров
Диагностика качества уплотнения форм и стержней по дефектному состоянию отливок PDF
В.П. Самарай
ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ СТРУКТУР В ЛИТОМ АЛЮМИНИИ С ДОБАВКАМИ ЦИРКОНИЯ И ТИТАНА С ПОМОЩЬЮ СЛАБОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ PDF
В. А. Середенко, А. В. Косинская, Е. В. Середенко, Ж. Д. Богатырёва
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛИТЫХ МЕДНЫХ СПЛАВОВ МОНОТЕКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, УПРОЧНЁННЫХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ, ВЫДЕЛИВШИХСЯ В РАСПЛАВЕ PDF
В.А. Середенко, Е.В. Середенко, А.А. Паренюк
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛИТОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ PDF
Д.С. Сидоренко, В.В Наумик
ОТРИМАННЯ ПЛАВЛЕНИХ КАРБІДІВ ДЕЯКИХ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ БЕЗ ПІДІГРІВУ РОЗПЛАВУ PDF
А.М. Степанчук, А.О. Клеков, М.О. Деркач
ТВЕРДОРОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ СПЛАВУ ВТ1-0 ТЕРМООБРОБ-КОЮ В АЗОТ- ТА ВУГЛЕЦЕВМІСНОМУ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
В.С. Труш, О.Г. Лук’яненко
НОВЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ УДАРНО-АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА PDF
М.А. Фесенко, И.В. Лукьяненко, К.В. Цыгановский, Е.В. Фесенко
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАВКИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ СУСПЕНЗІЙНИМ ЛИТТЯМ PDF
К. В Фурдик, В.Г. Могилатенко
ОПЫТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ РОЛИКОВ МНЛЗ PDF
А.Ю. Хитько, Л.А. Шапран, Л.Х. Иванова
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ХРОМИСТЫЕ ЧУГУНЫ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ ФАЗЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ PDF
В.В. Христенко, О.В. Ушкалова, А.А. Кулініч, А.С. Захарова
ВЛИЯНИЕ УСАДОЧНОГО ЗАЗОРА НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ КОКИЛЯ ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ МАССИВНОЙ ЧУГУННОЙ ОТЛИВКИ PDF
В.Е. Хрычиков
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЖАРОПРОЧНОСТЬ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ СО СКАНДИЕМ PDF
В.А. Шаломеев, К.А. Топчиева
ФУЛЛЕРИТОПОДІБНА ФАЗА НІТРИДУ БОРУ – В12N12 (Е-ФАЗА), ОТРИМАНА МЕТОДОМ СВС PDF
Д.В. Щур, А.О. Бурхан, А.С. Смоляр, О.М. Блощаневич, Б.С. Хоменко, А.М. Тітенко
ДОСЛІДЖЕННЯ НАДПРОВІДНОСТІ У СПОЛУЦІ YBa2Cu3O7 ЗА ЕФЕКТОМ МЕЙСНЕРА PDF
Ю.В. Южда
ДО ПИТАННЯ ТЕРМОСТІЙКОСТІ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ PDF
М.М. Ямшинський, Г.Є. Федоров
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ И ПОЗДНЕГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА PDF
А.А. Ясинский, Б.Г. Зеленый, В.Б. Бубликов, Л.А. Зеленая
ЧАВУНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
А.І. Скрипник, І.М. Гурія
ВПЛИВ МАРГАНЦЮ, ХРОМУ, ТИТАНУ ТА БОРУ НА ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСОСТІЙКОЇ СТАЛІ PDF
М.А. Феденко, И.М. Гурия
ВИГОТОВЛЕННЯ АРМОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ ВИЛИВКІВ PDF
Я.О. Смірнова, І.М. Гурія
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКУВАННЯ РОЗПЛАВУ ЧАВУНУ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИЛИВКІВ З ЗАДАНОЇ СТРУКТУРОЮ ТА ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
М.А. Фесенко, Д.А. Демиденко

Нові матеріали для виготовлення форм і стрижнів.

ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ФОРМ PDF
Татьяна Владимировна Лысенко, Людмила Игоревна Солоненко, Олег Йосипович Шинский, Д. С. Васильев
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТОСТІ,ЩІЛЬНОСТІ ТА ГАЗОПРОНИКНОСТІ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ З НАПОВНЮВАЧЕМ З ДВОХ ФРАКЦІЙ. PDF
Віктор Анатолійович Клименко, Олександр Іванович Шейко, Тетяна О. Левицька
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПО ШЛИКЕРНОЙ КЕРАМИКЕ PDF
Ольга Ивановна Воронова
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ДВОКОМПОНЕНТНОГО НАПОВНЮВАЧА У СКЛАДІ УЩІЛЬНЕНОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ. PDF
Віктор Анатолійович Клименко, Олександр Іванович Шейко, Тетяна О. Левицька
ЛИВАРНІ СУМІШІ З КОМБІНОВАНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ ДЛЯ ЛИТТЯ ТОЧНОЇ ЗАГОТОВКИ У ФОРМИ-МОНОЛІТИ PDF
Анатолій Сергійович Кочешков, Олена Юнусівна Тошева
УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОТЛИВОК В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ НАПОЛНИТЕЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ PDF
В.C. Дорошенко, П.Б. Калюжный
О ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА У СТЕНКИ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК ПРИ ЛГМ PDF
В.C. Дорошенко
СОЧЕТАНИЕ ЛИТЬЯ ПО РАЗОВЫМ МОДЕЛЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ И ОПТИМИЗАЦИЕЙ ТОЛЩИН СТЕНОК ОТЛИВКИ КАК МЕТОД МЕТАЛЛОСБЕРЕЖЕНИЯ PDF
В.C. Дорошенко
ОДЕРЖАННЯ ВИЛИВКІВ ЛИТТЯМ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ, З АЕРОДИНАМІЧНИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ФОРМУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У КОНТЕЙНЕРІ PDF
П.Б. Калюжний
ВПЛИВ СПОСОБУ ПРИГОТУВАННЯ РІДКОГО СКЛА НА ВИБИВАЄМІСТЬ СТРИЖНЕВОЇ СУМІШІ PDF
Р.В. Лютий, М.І. Прилуцький
СТРИЖНЕВІ СУМІШІ, ЯКІ ЗМІЦНЮЮТЬСЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ З КОМПОНЕНТАМИ НАПОВНЮВАЧА PDF
В.О. Набока, Д.В. Кеуш, Р.В. Лютий
СУМІШ З НОВИМ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ - ПІРОФОСФАТОМ КРЕМНІЮ, ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ЛИВАРНИХ СТРИЖНІВ PDF
А.Р. Пивощук, Д.В. Кеуш, Р.В. Лютий
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ КВАРЦОВОГО ПІСКУ, СПУЧЕНОГО ПЕРЛІТУ ТА СМОЛИ СФП 011Л PDF
Л.П. Репета, Л.М. Сиропоршнєв
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ КВАРЦОВОГО ПІСКУ, СМОЛИ СФП 011Л ТА МЕТИЛАЦЕТАТУ PDF
Л.П. Репета, Л.М. Сиропоршнєв
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ ДЛЯ ОТЛИВОК ИЗ МАРГАНЦОВИСТОГО ЧУГУНА PDF
С.И. Репях, М.О. Матвеева, Б.В Климович

Протипригарні покриття для ливарних форм і стрижнів.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТАТА НАТРИЯ («HOT ICE») В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА РАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ PDF
В.C. Дорошенко, О.А. Яковышин
ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ И СВЯЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ЛЕДЯНЫМ МОДЕЛЯМ PDF
В.C. Дорошенко

Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ АУСТЕНИСТНЫХ СТАЛЕЙ ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ АУСТЕНИСТНЫХ СТАЛЕЙ PDF
Сундус Мохаммед Нури Ахмед, Олег Вікторович Акімов, Катерина Олександрівна Костик
УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛЕЙ PDF
Алаа Фадил Идан, Олег Вікторович Акімов, Катерина Олександрівна Костик
МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ В МЕДИЦИНЕ PDF
Никита Дмитриевич Айкин, Вадим Анатолиевич Шаломеев, Эдуард Иванович Цивирко
ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ PDF
Владимир Александрович Щерецкий, Андрій Сергійович Затуловський, В. А. Лакеев
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ И МИКРОТВЕРДОСТИ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКЕ В РАЗНЫХ АТМОСФЕРАХ PDF
Андрій Петрович Бурмак, Світлана Михайлівна Волошко
НОВІ ГУМОВІ МАТЕРІАЛИ В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Д.С. Булига, І.М. Гурія
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СПОЛУК ДЕЯКИХ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ PDF
Д.В. Ведель, А.М. Степанчук
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОСТАТОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДПЯТНИКА С КАРМАНАМИ РЭЛЕЯ PDF
Т.Н. Сорокина
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ STURODUR В ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПАКУВАННЯ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ МАЛОГАБАРИТНИХ ВИРОБІВ: ЗДАТНІСТЬ ДО ОБРОБКИ, ДЕФЕКТИ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ PDF
А.Г. Юшков, С.Л. Лахтадир, В.В. Несін

Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.

ПОКРАЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЛИТОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ PDF
Олена Миколаївна Жбанова, Анастасія Олександрівна Хомовська
Влияние дефектов стальной заготовки на качество поверхности готового проката PDF
Эдуард Владимироович Парусов, Александр Борисович Сычков, Игорь Николаевич Чуйко, Людмила Владимировна Сагура
ОКСИНІТРУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6 ТЕРМОДИФУЗІЙНИМ НАСИЧЕННЯМ З КОНТРОЛЬОВАНОГО АЗОТКИСНЕВМІСНОГО ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Олег Володимирович Ткачук, Василь Степанович Труш, Роман Васильович Проскурняк
Процесс нанесения ионно – плазменных покрытий и системный подход к управлению процессом PDF
Катерина Володимирівна Дядюн, Валентина Федорівна Чебукіна
Замедление процесса коррозии стали методом обработки агрессивной среды PDF
В.А. Никитин
БІМЕТАЛЕВЕ ВИКОНАННЯ НАСОСНО-КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
М.В. Ткаченко

Автоматизація та механізація виробничих процесів ливарного виробництва.

ПРО РОЗРОБКУ НАУКОВИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КОНСТРУЮВАННЯ ВИЛИВКІВ, ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА І АВТОМАТИЗОВАНИХ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
В.C. Дорошенко, І.О. Шинський

Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві.

Компьютерный анализ формирования валковой отливки PDF
Наталья Александровна Жижкина, Дмитрий Алексеевич Илюшкин, Екатерина Александровна Зенцова
КОМПЛЕКСНОЕ КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПОРШНЕЙ PDF
Гарба Гусау Идрис, Олег Вікторович Акімов, А.П. Марченко
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ФЛЮСІВ ЕШП PDF
Ольга Сергіївна Іванова, Роман Олегович Лисюк, Вячеслав Миколайович Рибак
КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОЇ ТИГЕЛЬНОЇ ПЛАВКИ НА РІДКОМУ СТАРТІ PDF
Ольга Сергіївна Іванова, Максим Павлович Сєдов, Вячеслав Миколайович Рибак
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГОМОГЕННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВУ Al-7%Mg PDF
Олекссандр Миколайович Доній, Андрій Альбертович Кулініч, Д. В. Санько
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ PDF
Катерина Олександрівна Костик, Вікторія Олегівна Костик, Дафер В. Аль-Рекаби
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИОННОГО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ PDF
Катерина Олександрівна Костик, Вікторія Олегівна Костик, Моханад Музахем Кхалаф
ИНДУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВКИ PDF
В.П.. Кравченко, Е.В. Кравченко
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НА КАЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ СИЛУМИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ PDF
О.В. Лютова, К.А. Авраменко
Моделирование технологических свойств формовочных и стержневых смесей PDF
В.П. Самарай
ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СТАЛІ ЗА ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
М.М. Ямшинський, В.П. Самарай, Ю. Алексеєнко
A HOLISTIC CONSIDERATION OF WORK-ROLL CENTRIFUGAL CASTING IN NUMERICAL SIMULATION PDF
Martin Liepe

Сучасні та перспективні методи контролю якості ливарної продукції.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ PDF
А.В. Захарченко
СПЕЦИФІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРОГРАФІЧНОГО МАРКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТВЕРДОСТІ МАТЕРІАЛУ Р6М5 СПЕЦІАЛЬНИХ ФРЕЗ СКЛАДНОГО ПРОФІЛЯ PDF
О.Є. Каглинський, В.В. Несін

Перспективні технології покращання якості литва легуванням, мікролегуванням та зовнішнім впливом на рідкий метал

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАГНИЕВОГО СПЛАВА С ГАФНИЕМ PDF
Вадим Анатольевич Шаломеев, Эдуард Иванович Цивирко, Екатерина Александровна Осадчая
ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНИЯ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ МАГНИЕВОГО СПЛАВА МЛ5 PDF
Вадим Анатольевич Шаломеев, Эдуард Иванович Цивирко, Екатерина Александровна Осадчая
О ВЛИЯНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС МОДИФИЦИРОВАНИЯ В ПРОТОЧНЫХ РЕАКТОРАХ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ PDF
В.Б. Бубликов, Е.П. Нестерук
МОДИФІКУВАННЯ ТА ЛЕГУВАННЯ ВАЛКОВОГО ЧАВУНУ PDF
Л.Х. Іванова, О.П. Білий, А.С. Алєксєєнко, Ю.О. Юрченко
ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ МОДИФІКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВО-КРЕМНІЄВОГО ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АК5М ЦИРКОНІЄМ ВВЕДЕНИМ ІЗ ФТОРИДУ PDF
Д. В. Іванченко, С.В. Кадигроб

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.

85 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ С. П. ДОРОШЕНКА PDF
В.А. Гнатуш, А.С. Кочешков, Р.В. Лютий


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.