Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
prorgam_2019.pdf

П Р О Г Р А М А

XI-ї Міжнародної науково-технічної конференції

«Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019»

3031 травня 2019 р.


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова – Ямшинський М.М., к.т.н., доцент, завідувач кафедри ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шинський О.Й., д.т.н., проф., президент Асоціації ливарників України

Дібров І.А., д.т.н., проф., Президент Російської Асоціації ливарників, м. Москва

Савенок А.М., Ген. директор РУП «БМЗ», Голова Білоруської Асоціації ливарників, м. Мінськ

Одарченко І.Б. к.т.н., доцент, декан Механіко-технологічного факультету, ГГТУ імені П.О.Сухого, м. Гомель

Николайчик Ю.А. к.т.н., доцент, зав. кафедрою МТЛП, БНТУ, м. Мінськ

Луньов В.В., д.т.н., проф., директор Фізико-технічного інституту,  ЗНТУ

Верховлюк А.М., д.т.н., проф., заст. директора ФТІМС НАН України

Пономаренко О.І., д.т.н., проф., віце-президент Асоціації ливарників України

Фесенко А.М., к.т.н., проф., Перший проректор ДДМА, м. Краматорськ

Бурбелко А., проф. AGH University of Science and Technology, м. Краков (Польща)

Дашич Предраг, проф. Вищої технічної школи, м. Трстенец (Сербія)

Рюдігер Бер, зав. кафедрою ЛВ і ОМТ Університету ім. Отто фон Геріке, м. Магдебург (Німеччина)

Інгольф Бем, проф. кафедри ЛВ і ОМТ Університету ім. Отто фон Геріке, м. Магдебург (Німеччина)

Лисенко Т.В. д.т.н., проф, зав. кафедрою ТУЛП, ОНПУ

Хричіков В.Є. д.т.н., проф, зав. кафедрою ЛВ, НМетАУ

Турчанін М.А. д.х.н., проф, Проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародними зв’язками ДДМА, м. Краматорськ

Затуловський А.С. д.т.н. проф., ФТІМС НАН України

Фесенко М.А. – учений секретар, к.т.н., доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Федоров Г.Є., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Сиропоршнєв Л.М., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурія І.М., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Могилатенко В.Г., д.т.н., проф., кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кочешков А.С., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шейко О.І., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лютий Р.В., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Самарай В.П., к.т.н., доцент, кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Артемьєв В.В.,  кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Лук’янеко І.В., кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ковальчук О.Г. кафедра ЛВЧКМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського


Місце проведення –  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інженерно-фізичний факультет, ауд.203-9

30 травня 2019 р
9:30 - 10:00 реєстрація учасників конференції ауд. 203 корпус №9
10:00 - 10:15 Вступне слово
10:20 Доповіді учасників

31 травня 2019 р
9:00 Доповіді учасників
16:00 Обговорення результатів конференції

Регламент роботи конференції:

– для доповіді – до 10 хв.

– обговорення – до 5 хв.

 

Програма конференції

30 травня 2019 р.

 1. 1. Лобода П.І., Лютий Р.В., Фесенко М.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ )  ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
 2. 2. Antonenko O.O., Bogomol I.I. (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) STRUCTURE AND PROPERTIES OF CERMET COMPOSITES B4C-TiB2 WITH THE ADDITION OF A METAL BINDER
 3. 3. Borisov A.G. (PTIMA NAS Ukraine, Kyiv) DEGENERATE DENDRITE
 4. 4. Sazonov M.I., Khvisevich V.M., Verameichyk A.I., Batrak V.V. (Brest State Technical University, Brest, Belarus) LOCAL SURFACE HARDENING OF THE CRUSHING TOOL OF THE MOVING PLASMA ARC
 5. 5. Shalomeev V.A., Aikin M.D., LukyanenkoО.S. (ZNTU, Zaporizhzhya) MODERN TECHNOLOGIES OF MANUFACTURE OF BIODEGRADABLE MAGNESIUM BASED ALLOY FOR OSTEOSYNTHESIS
 6. 6. Shalomeev V.A., Tsivirko E.I., Aikin M.D. (ZNTU, Zaporizhzhya) THE INFLUENCE OF SN AND PB ON STRUCTURE FORMATION AND MECHANICAL PROPERTIES OF Mg-Al-Zn ALLOY
 7. 7. Абраменко Д.Р., Дубок Р.О., Шахнін Д.Б., Малишев В.В. (Університет «Україна», м. Київ) КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ПОКРИТТІВ УМОВАМИ ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ У ВОЛЬФРАМАТНО-МОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВАХ
 8. 8. Антоненко О.О., Богомол Ю.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І СТРУКТУРИ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ B4C-TiB2-Cu
 9. 9. Афтандилянц Е.Г. (НУБиП, г. Киев) КИНЕТИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЛЕГИРОВАННЫХ ЧУГУНОВ
 10. 10. Афтандилянц Е.Г. (НУБиП, г. Киев) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ И МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ ЛИТОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 11. 11. Афтанділянц Є.Г. (НУБіП, м. Київ) АнтИфлокенНа обробка вуглецевих і низьколегованих сталей
 12. 12. Бажміна Е.А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 13. 13. Бажміна Е.А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В GOOGLE CLASSROOM
 14. 14. Базиленко О.В., Землянський З.І., Шахнін Д.Б., Малишев В.В. (Університет «Україна», м. Київ) НАНЕСЕННЯ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
 15. 15. Борисевич В.М., Грубрін В.О., Іваненко Р.О., Несін В.В., Дьячкова Л.Д., Войченко С.В. (ІСТЕ СБУ, м. Київ)   ОСОБЛИВОСТІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ЛАЗЕРНОГО  РІЗАННЯ ІЗОЛОНУ
 16. 16. Босяга М.В.1, Дудка О.І.1, Шеффлер М.2, Бетке У.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна; 2Отто-фон-Геріке Університет, м. Магдебург, Німеччина) СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ОСНОВІ β-ЕВКРИПТИТУ
 17. 17. Бубликов В.Б., Берчук Д.М., Овсянников В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) РАФІНУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ МОДИФІКУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
 18. 18. Бубликов В.Б., Берчук Д.М. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВИБІР МОДИФІКАТОРІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИЛИВКІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
 19. 19. Бубликов В.Б., Ясинский А.А., Бачинский Ю.Д., Ясинская Е.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МАРГАНЦА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТЛИВОК ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА
 20. 20. Бубликов В.Б., Ясинский А.А., Ясинская Е.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТЛИВОК ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА, ЛЕГИРОВАННОГО НИКЕЛЕМ И МЕДЬЮ
 21. 21. Булига Д.С., Кочешков А.С., Тошева О.Ю. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВИПРАВЛЕННЯ БРАКУ ТОЧНИХ ЛИТИХ ЗАГОТОВОК ЛАЗЕРОМ
 22. 22. Буря О.І.1, Черданцева К.О.1, Штеменко О.В.2 (1ДДТУ, м. Кам’янське, 2ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпро) ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ МЕТАЛОПЛАСТИКУ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ, НАПОВНЕНОГО РЕНІЄМ
 23. 23. Буря О.І., Єрьоміна К.А., Томіна А.-М. В. (ДДТУ, м. Кам’янське) ВПЛИВ  ГІБРИДНОЇ СУМІШІ  НА  ТЕРМІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ ФЕНІЛОНУ С-2
 24. 24. Буряк С.О., Левадний Д.М., Шахнін Д.Б., Малишев В.В. (Університет «Україна», м. Київ) КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ПОКРИТТІВ ЗМІНОЮ КАТОДНОГО МАТЕРІАЛУ ТА СКЛАДУ ЕЛЕКТРОЛІТУ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ ВОЛЬФРАМАТНО-МОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВІВ
 25. 25. Ващішин М.П., Лисенко Є.М., Габ А.І., Малишев В.В. (Університет «Україна», м. Київ) КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ПОКРИТТІВ ЗМІНОЮ СКЛАДУ АТМОСФЕРИ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ ВОЛЬФРАМАТНО-МОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВІВ
 26. 26. Гайнулін Р.В., Малорот М.О., Габ А.І., Малишев В.В. (Університет «Україна», м. Київ) ОДЕРЖАННЯ НАНОПОРОШКІВ НА ОСНОВІ ВОЛЬФРАМУ КОМБІНОВАНИМ ХІМІКО-МЕТАЛУРГІЙНИМ МЕТОДОМ
 27. 27. Глотка А.А., Гайдук С.В. (НУ «Запорожская политехника», г. Запорожье) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНТЕРВАЛОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ГОМОГЕНИЗАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
 28. 28. Говорун Т.П., Білоус О.А., Осічев Д.Р. (СумДУ, м. Суми) МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ СПЛАВУ СТІЙКОГО ДО АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ
 29. 29. Головаченко В.П., Цир Т.Г., Исайчева Н.П. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТЛИВКА-ПРИБЫЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК9М1
 30. 30. Гонтаренко В.І., Титаренко В.О. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) НЕМЕТАЛЕВІ ВКЛЮЧЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ

Перерва 12:30…13:30

 

 1. 31. Гонтаренко В.І. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 2. 32. Грищенко Д.С., Підвисіцький А.М., Габ А.І., Малишев В.В. (Університет «Україна», м. Київ) РЕГЕНЕРАЦІЯ НАНОПОРОШКІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ СЕЛЕКТИВНИМ АНОДНИМ РОЗЧИНЕННЯМ
 3. 33. Грона О.С., Кисла Г.П., Сисоєв М.О., Лобода П.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ СИСТЕМИ B4C – Si
 4. 34. Дейнега Р.О., Михайлюк В.В., Петрик І.Я. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) АНАЛІЗ ТВЕРДОФАЗОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕТОДОМ СТАТИЧНОГО МОМЕНТУ
 5. 35. Денисенко М.І.1, Маслюк В.А.2, Яковенко Р.В.2 (1ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж», смт. Немішаєво, 2ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ) НОВІ МІКРОКОМПОЗИЦІЙНІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ З ВЕЛИКИМ ОПОРОМ ЗНОШУВАННЮ ТА РЕГУЛЬОВАНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
 6. 36. Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) НОВЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ ЛИТЬЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТЛИВОК ИЗ ВЧ
 7. 37. Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ОХЛАЖДЕНИЕ ОТЛИВОК С ПОМОЩЬЮ КРИОТЕХНОЛОГИИ
 8. 38. Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИТЕЙНЫХ РОТОРНО- И РОБОТО-КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ
 9. 39. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОПАНТІВ У ЛИВАРНИХ ПРОЦЕСАХ
 10. 40. Дорошенко В.С., Кравченко В.П. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ РОТОРНО-КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА ВИЛИВКІВ ЯК НЕПЕРЕРВНО-ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕСУ
 11. 41. Досенко С.Д., Лежнін К.В., Малахов Г.Б., Маєтний М.І., Несін В.В. (ІСТЕ СБУ, м. Київ) Вдосконалення технології виконання отворів з різьбою 1/4" (20 витків на дюйм) в ерталоні
 12. 42. Доценко Ю.В., Селиверстов В.Ю., Доценко Н.В. (НМетАУ, г. Днепр) ТЕХНОЛОГИЯ повышениЯ механических свойств отливок из литейного сплава АК5М с высоким содержанием железа
 13. 43. Дядюн К.В., Чебукіна В.Ф., Федіна І.В. (ХПТК ОНПУ, м. Херсон) АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ УПРАВЛЯЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ ЯК ЕТАП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ
 14. 44. Живцов В.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВИКОРИСТАННЯ 3D-ПРИНТЕРІВ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 15. 45. Жижкина Н.А., Изюмский В.А., Изюмский А.В. (Луганский национальный аграрный университет) БИОДИЗЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
 16. 46. Затуловский А.С., Щерецкий В.А., Лакеев В.А., Каранда Е.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ МЕДНОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА
 17. 47. Затуловський А.С., Лакеєв В.А.  (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОТРИМАННЯ ЛИТИХ АЛЮМОМАТРІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ АРМУВАЛЬНОЇ ФАЗИ
 18. 48. Згоранець О.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ЗАСТОСУВАННЯ КВАРЦУ У ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШАХ У ЮВЕЛІРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 19. 49. Іванова Л.Х., Калашнікова А.Ю., Бойко Г.А., Терехін В.О. (НМетАУ, м. Дніпро) ТЕРМІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ ДВОШАРОВОГО ПРОКАТНОГО ВАЛКА
 20. 50. Каплун П.В., Гончар В.А., Донченко Т.В. (Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий) ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  СТАЛИ  ШХ15 ПРИ ТРЕНИИ КАЧЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХВИДОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТОК
 21. 51. Кисла Г.П., Любарець Є.Б., Богомол Ю.І., Лобода П.І.  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СПРЯМОВАНО КРИСТАЛІЗОВАНІ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ SiB6
 22. 52. Клочихін В.В.1, Наумик В.В.2(1АТ «Мотор Січ», 2НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) Отримання економічних відповідальних виливків з жароміцних нікелевих сплавів з використанням ливарного повернення
 23. 53. Ковальчук О.Г., Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ЛЕГУВАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ІЗ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПОВЕРХНІ
 24. 54. Кравченко В.П., Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) О ПОСЕЩЕНИИ ВЫСТАВКИ ART OF STEEL И ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ МЕТИНВЕСТ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ
 25. 55. Кравчук Р.В. (ІПМіц ім. Г. С. Писаренка НАН України) ВПЛИВ КОНТАКТНОГО ТЕРТЯ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ДИСКОВИХ МІКРОЗРАЗКІВ МЕТОДОМ ПРОДАВЛЮВАННЯ СТАЛЕВОЮ КУЛЬКОЮ
 26. 56. Крыжановський К.С., Самарай В.П. (КПІ им. Игоря Сикорского, г. Киев) ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
 27. 57. Кушнір В.В.1, Чернявський В.В.1, Юркова О.І.1, Бурченя А.В.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2ІНМ НАН України, м. Київ) механічні властивості високоентропійних AlCoFeCrVNi  та AlCoFeCrVTi сплавів, отриманих механічним легуванням i спіканням
 28. 58. Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В., Сенчук Д.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) КІНЕТИКА ФОРМУВАННЯ ТА БУДОВА Cr-С  ТА  С-Cr  ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ ХВГ
 29. 59. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Гаврилін А.В., Табачук О.Л. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Отримання та структура комплексних алюмохромових дифузійних  покриттів  на  титановому сплаві  ОТ4-1
 30. 60. Лук’яненко І.В., Фесенко М.А.  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) РОЗРОБЛЕННЯ РЕЖИМІВ ЛИТТЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОШАРОВИХ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ ІЗ ОДНОГО БАЗОВОГО РОЗПЛАВУ

31 травня 2019 р.

 

 1. 61. Лукашук А.І., Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) С.П. КОРОЛЬОВ – ЗАСНОВНИК РАКЕТОБУДУВАННЯТА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
 2. 62. Лютий Р.В., Скирденко М.В., Люта Д.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМУВАЛЬНИХ І СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ
 3. 63. Максюта І.І., Квасницька Ю.Г., Нейма О.В., Михнян О.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОЦІНКА ВПЛИВУ ГУСТИНИ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ НА ШВИДКІСТЬ РОЗЧИНЕННЯ ЛИВАРНОЇ МОДЕЛІ
 4. 64. Малинов Л.С.1, Малинов В.Л.2, Бурова Д.В.3 (1,3ГВУЗ «ПГТУ», 2ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г. Мариуполь) УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПА ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ СПЛАВОВ ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ У НИХ МНОГОФАЗНОЙ МИКРО- И/ИЛИ МАКРОГЕТЕРОГЕННОЙ СТРУКТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА САМОЗАКАЛКИ
 5. 65. Малинов Л.С.1, Малинов В.Л.2, Бурова Д.В.3 (1,3ГВУЗ «ПГТУ», 2ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина»,  г. Мариуполь) НОВЫЙ КЛАСС МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ МАРГАНЦОВИСТЫХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВАЛЕННОГО МЕТАЛЛА ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА
 6. 66. Малинов Л.С.1, Малинов В.Л.2, Бурова Д.В.3 (1,3ГВУЗ «ПГТУ», 2ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г. Мариуполь) ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФАЗНОЙ МИКРО- И/ИЛИ МАКРОНЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ ПРИМЕНЕНИЕМ экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих технологий термообработки для повышения свойств сплавов
 7. 67. Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) АРМИРОВАНИЕ поверхности сталей И ЧУГУНОВ ЛОКАЛЬНОЙ электродуговОЙ обработкОЙ неплавящимся электродом ДЛЯ повышения износосойкости
 8. 68. Малинов Л.С., Бурова Д.В., Гоманюк В.Д., Семенков Д.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ИзотермическОЙ закалкИ высокопрочного чугуна НА ЕГО ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
 9. 69. Малинов Л.С., Бурова Д.В., Гоманюк В.Д. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) повышение МЕХАНИЧЕСКИх СВОЙСТВ РЯДА СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ТЕРМООБРАБОТКОЙ С НАГРЕВОМ В межкритический интервал температур
 10. 70. Малинов л.с., Малышева И.Е. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) СПОСОБ повышения абразивной износостойкости СРЕДНЕУГЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
 11. 71. Малинов л.с. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) диффузионнАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ при СОЗДАНИи НА насыщаемой поверхности СТАЛИ жидкой фазы
 12. 72. Малявин А.Г., Кузьменко А.А., Затуловский А.С., Щерецкий В. А. (ФТИМС НАН Украины, г.Киев) ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ
 13. 73. Мамішев В.А., Шинський О.Й., Соколовська Л.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛИТИХ ВИРОБІВ У ГРАДІЄНТНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛЯХ СИСТЕМИ ЛИТА ЗАГОТІВКА – ЛИВАРНА ФОРМА.
 14. 74. Мельник С.Г., Кучеров В.И. (ФТИМС НАН Украины, г Киев) УЛУЧШЕНИЕ ПЛАСТИЧНЫХ СВОЙСТВ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НОЖЕЙ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ ПРОКАТА
 15. 75. Мельник С.Г. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) НЕЙТРОНОЗАХВАТНЫЕ КОНВЕРТЕРНЫЕ СТАЛИ, РАЗЛИВАЕМЫЕ НА МНЛЗ
 16. 76. Мельник С.Г. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ВЛИЯНИЕ ВНЕПЕЧНОЙ ПОЛИРЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТК  НА НАВОДОРОЖИВАНИЕ КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ
 17. 77. Мініцький А.В., Радчук С.В., Мініцька Н.В., Пузанов Д.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОРИСТИХ КАРКАСІВ ІЗ ВІДХОДІВ СПЛАВУ ВНЖ, ПРОСОЧЕНИХ МІДДЮ
 18. 78. Мовчан О.В., Чорноіваненко К.О. (НМетАУ, м. Дніпро)  Аналіз структури навуглецьованого сплаву Р12Ф5К5
 19. 79. Наконечний С.О., Гущик Д.В., Чернявський В.В., Юркова О.І., Білик І.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ AlNiCoFeCrTi ПОКРИТТЯ, отриманІ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ
 20. 80. Недужий А.М., Пригунова А.Г., Шеневідько Л.К. (ФТІМС НАН України, м. Київ)  Діаграма зміни морфологічних ознак первинної фази при кристалізації алюмінієвих сплавів
 21. 81. Нікітіна Н.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 22. 82. Петруша В.С.1, Болбут В.В.2, Богомол Ю.І.1 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ,Україна;  2Отто-фон-Геріке Університет, м. Магдебург, Німеччина ) СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПРЯМОВАНО ЗАКРИСТАЛІЗОВАНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Mо-Tі-B
 23. 83. Пригунова А.Г., Бабюк В.Д., Жидков Є.А., Шеневідько Л.К., Недужий А.М. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СПЛАВУ АМ4,5Кд
 24. 84. Прыгунова А.Г., Ноговицын А.В., Баранов И.Р. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев)  ВЛИЯНИЕ ГОМОГЕНИЗАЦИИ НА СТРУКТУРУ СПЛАВА Д16 ПОСЛЕ ЛИТЬЯ-ПРОКАТКИ
 25. 85. Пригунова А.Г., Шеневідько Л.К., Шейгам В.Ю., Кошелєв М.В., Ісайчева Н.П. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І МОРФОЛОГІЇ ФАЗ У ПРОЦЕСІ КРИСТАЛІЗАЦІЇ
 26. 86. Самарай В.П., Крижановський К.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) КОНТРОЛЬ ЗАПУСКУ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ
 27. 87. Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) БЕЗПЕРЕРВНИЙ КОНТРОЛЬ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ
 28. 88. Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) SCADA І КОНТРОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЯКОСТІ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ
 29. 89. Сергиенко Р.А.1, 2, Верховлюк А.М.1, Щерецкий А.А.1, Потрух О.Г.1, Науменко М.И.1 (1ФТИМС НАН Украины, г. Киев; 2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва) Термическая стабильность и особенности кристаллизации аморфных сплавов на основе циркония
 30. 90. Сиропоршнєв Л.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СТАБІЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕЦЕВОГО ЕКВІВАЛЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИПЛАВЛЕННЯ ЧАВУНУ В ДУГОВІЙ ПЕЧІ З КИСЛОЮ ФУТЕРІВКОЮ

Перерва 12:30…13:30

 

 1. 91. Смірнова Я.О., Гурія І.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ШАРУВАТИХ МЕТАЛ-ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ РІДКОФАЗНИМИ МЕТОДАМИ
 2. 92. Солоненко Л.И.1, Репях С.И.2 (1ОНПУ, г. Одесса; 2НМетАУ, г. Днепр) РАБОТА ВЫБИВКИ ПЕСЧАНО-ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ  СМЕСЕЙ ИЗ ОТЛИВОК
 3. 93. Солоненко Л.И.1, Репях С.И.2 (1ОНПУ, г. Одесса; 2НМетАУ, г. Днепр) ОСЫПАЕМОСТЬ ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ
 4. 94. Степанчук А.М., Богатов О.С., Клеков А.О., Ковтун В.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорского, м. Київ) Cтруктура та деякі властивості порошкових сплавів Al–Fe, отриманих методом гарячого штампування
 5. 95. СтепанчукА.М., Гришкевич Т.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Закономірності формування структури та пористості високопористих матеріалів з порошків нікелю при їх вільному спіканні
 6. 96. Талімонова Н.Л., Чайковський П.О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Технологічні ФАКТОРИ, що впливають на якість тиснення поліграфічної продукції металевими штампами
 7. 97. Тесля С.Ю., Степанчук А.М. (КПІ ім. І. Сікорского, м. Київ) Структура та деякі властивості зносостійких матеріалів наоснові композицій самофлюсівний СПЛАВ – РЕЛІТ
 8. 98. Титаренко В.В., Заблудовський В.О. (ДНУЗТ, м. Дніпро)  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК
 9. 99. Трегубенко Г.В., Калінін В.Т. (НМетАУ, м. Дніпро) РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ВТОРИННИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ АК6 і АК8, ЩО МАЮТЬ ЗНИЖЕНУ ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ
 10. 100. Трегубенко Г.М., Поляков Г.А., Підгорний С.М. (НМетАУ, м. Дніпро) РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КАРБОНІТРИДНОГО ЗМІЦНЕННЯ ВІДЦЕНТРОВНОЛИТОЇ НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ                  ЕЛЕКТРОСТАЛІ
 11. 101. Труш В.С., Федірко В.М., Лук’яненко О.Г. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів) Ефект дифузійного насичення киснем та азотом на твердість приповерхневого шару зразків сплаву Zr-1%Nb
 12. 102. Упатов М.І., Коваль Я.М., Богомол Ю.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СТРУКТУРА СПЛАВІВ СИСТЕМИ B4C-NbB2-SiC У ЕВТЕКТИЧНІЙ ОБЛАСТІ
 13. 103. Федоров М.М. (ДДМА, м. Краматорськ) ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА БЕНТОНІТОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ЗВ`ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
 14. 104. Фесенко М.А.1, Фесенко А.М.2, Фесенко К.В.3, Кивгило Б.В.1 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ; 2ДДМА, м. Краматорськ; 3ВАТ Меридіан ім. С.П. Корольова, м. Київ) ВНУТРІШНЬОФОРМОВЕ МОДИФІКУВАННЯ БАЗОВОГО РОЗПЛАВУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДВОШАРОВИХ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЧНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
 15. 105. Франков О.С., Несін В.В., Шабетя С.А., Підопригора Ю.А. (ІСТЕ СБУ, м. Київ) Органолептичні властивості поліаміду блочного та спосіб зменшення їх впливу на суб'єктивні можливості оператора при механічній обробці деталей
 16. 106. Хворостяный В.В., Родичев Ю.М. (ИПП им. Г.С. Писаренко НАН Украины, г. Киев) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ И ЛОКАЛЬНОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЦАРАПАНИЕ ИНДЕНТОРОМ РОКВЕЛЛА ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ
 17. 107. Ціко Р.В., Величкович А.С. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАПАЗОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПРУЖНОЇ ОПОРИ
 18. 108. Чейлях Я.О.1, Чейлях О.П.1, Шимизу К.2, Голюк К.В.1 (1ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, Україна; 2МІТ, м. Муроран, Японія) ВПЛИВ ВІДПУСКУ НА МЕТАСТАБІЛЬНІСТЬ АУСТЕНІТУ, СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЕНИХ Fe-Cr-Mn СТАЛЕЙ
 19. 109. Шейко О.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ВИЛИВКІВ БЕЗ ПРИГАРУ В ПІЩАНИХ ФОРМАХ
 20. 110. Щерецький В.О., Затуловський А.С. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ ЩІЛЬНИХ ШАРУВАТИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МІДНИХ СПЛАВІВ ШЛЯХОМ КОНСОЛІДАЦІЇ ПОРОШКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ПІЧНОЇ НАПЛАВКИ
 21. 111. Яким Р.С. (ДДПУ ім. І. Франка, м. Дрогобич) Підвищення контактної довговічності відкритих опор цапф лап тришарошкових бурових доліт, що призначені для буріння міцних та особливо міцних порід
 22. 112. Яковишин О.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ДО ПИТАННЯ ЛІНІЙНОЇ ДЕФОРМІВНОСТІ СИПКОЇ ФОРМИ В УМОВАХ ЛИТТЯ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ
 23. 113. Ямшинська Н.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ПРОГРАМИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ЕТАП ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 24. 114. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–Cr–Al, Fe–Cr–Al
 25. 115. Ясюков В.В., Воронова О.И., Тур М.П. (ОНПУ, г. Одесса) ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИГАРА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОТЛИВОК

 

З матеріалами конференції можна ознайомитись на сайті конференції: http://metalcasting.kpi.ua

Регламент роботи конференції:

– для доповіді – до 10 хв.

–      обговорення – до 5 хв.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.