Загальна інформація

До участі в науково-технічній конференції запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.
Нові матеріали і технології в різних галузях промисловості.
Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.
Автоматизація і механізація виробничих процесів.
Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.
Сучасні методи контролю якості продукції.
Основи кристалізації розплавів.
Екологічні проблеми інженерної діяльності.
Менеджмент, економіка і стратегія розвитку металургії і машинобудування України.
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей

За підсумками конференції буде створений збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташований на сайті конференції.

Розширені матеріали конференції публікуються в професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)http://metalcasting.kpi.ua/proc

Кількість співавторів однієї статті та кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

Координатор конференції

Михайло Михайлович Ямшинський
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Тел.: 050-546-06-83
Тел.: 097-290-86-16
Email: metalcasting@ukr.net


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.