Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023

Розмір шрифту: 
МІКРОЛЕГУВАННЯ СТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
Р. В. Подольський, О. І. Бабаченко, Г. А. Кононенко, О. А. Сафронова

Остання редакція: 2023-05-10

Тези доповіді


Безпека руху залізничного транспорту залежить від якості залізничного полотна, умов експлуатації залізничних рейок. В даний час стан залізниць Україні, їх перспектива входження в міжнародну систему транспортних коридорів вимагає розвитку і модернізації залізничної колії. Одним із найважливіших елементів залізничної колії є залізничні рейки. Для забезпечення ефективності експлуатації залізничних рейок необхідне підвищення їх якості, надійності та експлуатаційної стійкості, які визначають безперебійну і безаварійну роботу залізничного транспорту. Для забезпечення високої експлуатаційної стійкості та надійності рейок необхідна відповідність прогресивним вимогам, що регламентує світова та сучасна нормативна документація для цих виробів.
Досягнення високої точності за геометричними розмірами, раціонального комплексу механічних і експлуатаційних властивостей залізничних рейок в сучасних умовах неможливе без застосування науково-обґрунтованих режимів виплавки сталі, прокатки та термічної обробки. У свою чергу це вимагає чіткого розуміння закономірностей течії металу в осередках деформації при формозміні заготовки в клітях стана, фазових і структурних перетворень, що протікають в сталі при прокатці та термічній обробці, а також факторів, що впливають на стійкість переохолодженого аустеніту, що зумовлює досягнення високого комплексу механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей.
Наразі є необхідність розроблення нової технології на основі обґрунтованого вибору хімічного складу сталі та режимів деформаційної і термічної обробки для створення певного структурного стану, що дозволить виготовляти залізничні рейки, які відповідають вимогам сучасної нормативної документації та оцінка можливості реалізації нової технології в умовах вітчизняного виробництва.
На сьогоднішній день, як стверджують [1], можна домогтися значного підвищення стійкості рейки проти стирання і зминання підвищенням міцності рейкової сталі. Це завдання вирішується, на їхню думку, шляхом виробництва рейок з заевтектоїдних сталей і сталей бейнітного класу. При застосуванні технології нітридного зміцнення рейкової сталі встановлено, що оптимальне поєднання ванадію і азоту, що становить відповідно 0,08-0,10% і 0,013-0,017%, забезпечує підвищення опору рейок крихкому руйнуванню за рахунок утворення дисперсних частинок нітридів алюмінію та карбонітридів ванадію, що призводять до подрібнення аустенітного зерна. Це особливо важливо для рейок зі сталі з заевтектоїдним вмістом вуглецю, що характеризуються порівняно низьким запасом в'язкості [2-3].
В різних галузях промисловості (машинобудуванні, будівництві, виробництві труб і ін.) знайшли широке застосування сталі, мікролеговані бором, оскільки навіть при малому вмісті він чинить істотний вплив на властивості сталі. Однією з основних якостей бору є його здатність різко підвищувати прогартовуваність сталі [4].

Література:
1. Годик Л.А. (2000). Производство рельсов из электростали, Электрометаллургия, 200 (7), 47.
2. Могильный В.В. (1997). Качество железнодорожных рельсов из непрерывной стали, выплавленной в электропечи, Сталь, 8, 53-55.
3. Козырев Н.А., Яковлев П.Ю., Козырева О.А. (1999). Прогнозирование твердости и механических свойств рельсовой стали Э76Ф, Изв. Вузов. Черная Металлургия, 8, 37-39.
4. Лякишев Н. П., Плинер Ю. Л., Лаппо С. И. Борсодержащие стали и сплавы: монография. Москва : Металлургия, 1986. 192 с.

Ключові слова


залізничні рейки, міцність, мікролегування, сталь

Full Text: PDF