Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023

Розмір шрифту: 
ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЩОДО ОТРИМАННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОЇ БОРИДНОЇ КЕРАМІКИ
М. Т. Дуань, Ю. І. Богомол

Остання редакція: 2023-04-24

Тези доповіді


Високоентропійні бориди (ВЕБ) стали предметом значного інтересу у науковому співтоваристві останнім часом. ВЕБ виявляють чудові властивості в екстремальних умовах, такі як фазова стабільність кристалічної структури, висока міцність і стійкість до термічного окислення, що робить їх перспективними для широкого спектру застосувань в аерокосмічній промисловості, технічній кераміці, різальних інструментах і термозахисних покриттях. Проте дослідження ВЕБ наразі знаходяться на початковій стадії. У цій статті зроблено підсумок процесу виготовлення ВЕБ, що стане основою для подальших досліджень в області ВЕБ керамічних матеріалів.
Методи виготовлення ВЕБ, в основному, включають одноетапні та двоетапні методи. Одноетапний метод передбачає безпосередню підготовку ВЕБ шляхом змішування сировини, наприклад оксидів або металевих елементів, і спікання їх за допомогою таких методів, як іскрове плазмове спікання (SPS) і дугове плавлення. Двоетапний процес передбачає синтез керамічного порошку ВЕБ, який потім спікають для виготовлення компактних ВЕБ. Як показано на рисунку 1., основними методами отримання порошків високоентропійного бориду є: саморозповсюджуваний високотемпературний синтез (SHS), метод боротермічного відновлення (BTR), метод вуглець/боротермічного відновлення (BCTR) і метод розплавленої солі (MSM). Загальні методи виготовлення блоків ВЕБ включають SPS, гаряче пресування спікання (HPS), SHS, дугове плавлення тощо.

Рисунок 1. Схематична діаграма загальних методів отримання порошків ВЕБ

Отже, високоентропійні бориди є перспективними матеріалами для застосування в різних галузях, і розуміння процесу отримання дозволяють ефективніше виготовляти ці сплави та підвищувати їх властивості. Майбутні дослідження можуть зосередитися на подальшому вдосконаленні технології виготовлення високоентропійних боридів, а також на їх дослідженні в більш широких застосуваннях.

Ключові слова


високоентропійна кераміка; металознавство; виготовлення

Full Text: PDF