Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма конференції 2022
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова – Ямшинський М.М., д.т.н., доцент, завідувач кафедри ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорсь-кого

Шинський О.Й., д.т.н., проф., Президент Асоціації ливарників України, м. Київ
Бурбелко А., проф. AGH University of Science and Techтology, м. Краків (Польща)
Дашич Предраг, проф. Вищої технічної школи, м. Трстенец (Сербія)
Рюдігер Бер, проф., зав. кафедрою ЛВ і ОМТ Університету ім. Отто фон Геріке, м. Магде-бург (Німеччина)
Нарівський А.В. д.т.н., чл.-кор. НАН України, директор ФТІМС НАН України, м. Київ
Наумік В.В., д.т.н., проф, Проректор з наукової та міжнародної роботи, НУ «Запорізька по-літехніка»
Турчанін М.А., д.х.н., проф, Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжна-родних зв'язків ДДМА, м. Краматорськ
Фесенко А.М., к.т.н., проф., перший проректор ДДМА, м. Краматорськ
Пономаренко О.І., д.т.н., проф., віце-президент Асоціації ливарників України, м. Харків
Верховлюк А.М., д.т.н., проф., ФТІМС НАН України, м. Київ
Лисенко Т.В., д.т.н., проф, зав. кафедрою ТУЛП, ОНПУ, м. Одеса
Хричиков В.Є., д.т.н., проф, зав. кафедрою ЛВ, УДУНТ, м. Дніпро
Затуловський А.С., д.т.н. проф., ФТІМС НАН України, м. Київ
Іванов В.Г., д.т.н., доцент, завідувач кафедри МОЛВ, НУ «Запорізька політехніка»
Лук’яненко І.В., к.т.н.– вчений секретар, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Федоров Г.Є., к.т.н., доцент, ФТІМС НАН України, м. Київ
Сиропоршнєв Л.М., к.т.н., доцент, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Гурія І.М., к.т.н., доцент, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Могилатенко В.Г., д.т.н., проф., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Кочешков А.С., к.т.н., доцент, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Лютий Р.В., к.т.н., доцент, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Доній О.М., д.т.н., доцент, кафедра ФМТО, КПІ ім. Ігоря Сікорського

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Смірнова Я.О., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Тишковець М.В., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Кивгило Б.В., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського


28 квітня 2022 р
9:30 - 10:00 реєстрація учасників конференції
10:00 - 10:15 Вступне слово
10:20 Доповіді учасників

29 квітняя 2022 р
9:00 Доповіді учасників
16:00 Обговорення результатів конференції

Регламент роботи конференції:
– для доповіді – до 10 хв.
– обговорення – до 5 хв.


Програма конференції
28 квітня 2022 р.
1. Glotka А., Goncharova D. (Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia) MODELING OF CARBIDES COMPOSITION IN WELDED ALLOY
2. Yamshinska Nataliia, Kutsenok Neonila (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv) LANGUAGE SKILLS THAT ARE FUNDAMENTAL REQUIREMENTS FOR ENGINEERING UNDERGRADUATE STUDENTS AT A TECHNICAL UNIVERSITY
3. Аджамський С.В.1, Кононенко Г.А.1, 2, Подольський Р.В.1, 2, 3 (1LLC «Additive Laser Technology of Ukraine», м. Дніпро; 2Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН Ук-раїни, м. Дніпро; 3Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ДРУКУ ПОЛІВ ШАХМАТНОГО ПОРЯДКУ З ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ INCONEL 718 ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СЛП
4. Акритова Т.О., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Куликовський Р.А. (НУ «Запорізька політех-ніка», м. Запоріжжя) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ САМОЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ ТЕРТЯ ПРИ БЕЗУДАРНОМУ АБРАЗИВНОМУ ЗНОШУВАННІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН (ОГЛЯД)
5. Афтанділянц Є.Г. (НУБіП, м. Київ) ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПОВЕРХНІ РУЙНУВАННЯ ЧАВУНУ З КУЛЯСТИМ ГРАФІТОМ
6. Афтанділянц Є.Г.(НУБіП, м. Київ) ОСОБЛИВОСТІ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКО- ТА СЕРЕДНЬОЛЕГОВАНИХ ЛИТИХ СТАЛЯХ
7. Афтанділянц Є.Г. (НУБіП, м. Київ) МОДЕЛЮВАННЯ РІДКОТЕКУЧОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ
8. Бажміна Е.А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
9. Берчук Д.М., Бубликов В.Б., Ясинський О.О., Овсянников В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ГРАФІТИЗУВАЛЬНЕ МОДИФІКУВАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
10. Бубликов В.Б., Бачинський Ю.Д., Нестерук О.П., Овсянников В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЕКОНОМІЧНЕ ТЕРМІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ТА УДАРНОЇ В’ЯЗКОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
11. Ворон М.М., Нарівський А.В., Михалєнков К.В., Поливода С.Л., Фон Прусс М.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВПЛИВ Cr, Mo, V ТА Со НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН СИЛУМІНІВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ МОДИФІКУВАННІ
12. Дереча Ю.А., Кочешков А.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЄ І ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО: МОНУМЕНТ «БАТЬКІВЩИНА-МАТИ» – СЕКРЕТИ ТЕХНОЛОГІЇ
13. Дорошенко В.C., Калюжний П.Б., Михнян А.В., Нейма О.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПОЄДНАННЯ ВАКУУМНО-ПЛІВКОВОЇ ФОРМОВКИ З ЛИТТЯМ ЗА ДРУКОВАНИМИ МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ
14. Дорошенко В.C., Калюжний П.Б., Михнян А.В., Нейма О.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) СПОСОБИ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ КЕРАМІКИ З КАНАЛАМИ ЗАДАНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
15. Дорошенко В.C., Калюжний П.Б., Нейма О.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЛЕГКОВАГІ КОНСТРУКЦІЇ З ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ, ЩО ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ ЛИТТЯ ЗА УЧАСТЮ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
16. Дорошенко В.C., Калюжний П.Б. (ФТІМС НАН України, м. Київ) МЕТОД ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЧАВУННІ ВИЛИВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЇХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
17. Дорошенко В.C., Калюжний П.Б. (ФТІМС НАН України, м. Київ) РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ ЛИТИХ МОДУЛІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ ТА ЛИТІ МОДУЛІ ДЛЯ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ ТЕХНІКИ
18. Дорошенко В.C., Михнян О.В., Калюжний П.Б., Нейма О.В.(ФТІМС НАН України, м. Київ) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЛИВАРНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
19. Дорошенко В.C., Нейма О.В., Михнян А.В., Яковишин О.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛАМЕНТА ДЛЯ 3D-ДРУКУ ЛИВАРНИХ МОДЕЛЕЙ З ВІДХОДІВ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ
20. Дорошенко В.C., Шалевський А.В., Калюжний П.Б. (ФТІМС НАН України, м. Київ) НАСЛІДУВАННЯ БІОНІЧНОЇ СТРУКТУРИ ГАРТУВАННЯМ ЛИТИХ РОБОЧИХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО САМОЗАГОСТРЮЮТЬСЯ

Перерва 12:30…13:30

21. Дорошенко В.C., Шалевський А.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПЕРЕНЕСЕННЯ ДОСВІДУ ВИРОБНИЦТВА МОДЕЛЕЙ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ НА 3D-ДРУК СТІН З ПОЛІСТИРОЛБЕТОНУ ТА СЕРІЙНЕ ЛИТТЯ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ОПАЛУБКИ
22. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПРОЕКТУВАННЯ ЛЕГКОВАГИХ МОДУЛЬНИХ ПОРИСТИХ 3D-КОНСТРУКЦІЙ ЗА ПРОГРАМАМИ З ВІДКРИТИМ КОДОМ
23. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) МЕТОДИКА ОПРОБУВАННЯ ПІЩАНОЇ ВАКУУМНОЇ ФОРМОВКИ СПОСОБОМ ВИДАЛЕННЯ ЧИ ВІДКАЧУВАННЯ ПІСКУ
24. Дорошенко В.C.1, Калюжний П.Б.1, Янченко О.Б.2 (1ФТІМС НАН України, м. Київ; 2Вінницький нац. техн. ун-т., м. Вінниця) СПОСІБ ІЗОТЕРМІЧНОГО ГАРТУВАННЯ ВИЛИВКІВ В ДОЗОВАНІЙ КІЛЬКОСТІ ГАРТУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
25. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПЕРЕРОБЛЯТИ НА МЕТАЛ БІЛЬШІСТЬ РУДИ ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ, А МЕТАЛ – НА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ
26. Дьяченко Ю.Г., Федоров М.М. (ДДМА, м. Краматорськ) ОДЕРЖАННЯ КОМБІНОВАНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ НА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ ПРИ ДИФУЗІЙНІЙ МЕТАЛІЗАЦІЇ
27. Іванова Л.Х., Колотило Є.В., Терехін В.О., Мирошниченко Г.О. (УДУНТ, м. Дніпро) МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ КУЛЬ
28. Капустян О. Є., Білоник Д. І., Парахнєвич Є.М., Білоник І. М., Шумікін С.О. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ЗНОСОСТІЙКЕ ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ МОЛОТКІВ МЕХАНІЗМУ СТРУШУВАННЯ ОСАДЖУВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ
29. Кивгило Б.В., Ямшинський М.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІМЕТАЛЕВОГО З'ЄДНАННЯ СТАЛЬ-АЛЮМІНІЄВОГО ЗРАЗКА
30. Князєв С.А., Князєва (Постельник) Г.О. (НТУ «ХПІ», м. Харків) РОЗРОБКА БАГАТОЕЛЕМЕНТНОГО ТЕРМІЧНО СТАБІЛЬНОГО СПЛАВУ З ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗДЕФІЦИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
31. Кочешков А.С., Тошева О.Ю., Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ДЕФЕКТІВ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ
32. Лаврись С.М1., Погрелюк І.М.1, Шляхетка Х.С.1, Скребцов А.А.2 (1ФМІ НАН України, м. Львів; 2НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ОЦІНКА КОРОЗІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СПЛАВУ ВТ20, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗА АДИТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
33. Лютий Р.В., Тишковець М.В., Люта Д.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ З ФОСФАТНИМИ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
34. Лютий Р.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ЛИВАРНИКІВ У ПЕРЕМОГУ НАД НАЦИЗМОМ
35. Матковський Д.Ю., Кочешков А.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЄ І ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО: НАЙВІДОМІШІ І НАЙБІЛЬШІ ЛИТІ ГАРМАТИ

29 квітня 2022 р.

36. Мініцький А.В., Радчук С.В., Биба Є.Г., Мініцька Н.В., Соліляк Ю.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ОТРИМАННЯ ГРАТЧАСТИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ
37. Мініцький А.В., Юркова О.І., Биба Є.Г., Наконечний С.В., Шапошнікова Л.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВПЛИВ ПЛАКУВАННЯ НІКЕЛЕМ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
38. Молочков Д.Є.1,2, Куликовський Р.А.1 (1НУ «Запорізька політехніка»; 2ООО «ТРІАДА ЛТД КО», м. Запоріжжя) ВІДХИЛЕННЯ ПРИ АДИТИВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА ОСНОВІ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
39. Недужий А.М., Пригунова А.Г. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ТИПУ ВАЛ В МАШИНОБУДУВАННІ
40. Недужий А.М. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОЦІНКА ФОРМОЗАПОВНЮВАНОСТІ ПРИ ТИКСОЛИТТІ ДОЕВТЕКТИЧНИХ СИЛУМІНІВ
41. Нестерук О.П., Бубликов В.Б., Бачинський Ю.Д. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУННИХ РОЗПЛАВІВ У ПЕРЕДКРИСТАЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
42. Овчинников О.В., Білоник Д.І., Давидов С.І., Капустян О.Є., Білоник І.М. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВИЛИВКІВ ТИТАНУ ВТ1-0 З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ЛИСТОВОЇ ОБРІЗІ
43. Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М., Куликовський Р.А., Акритова Т.О. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВОЇ СТАЛІ ПХ12Ф1
44. Подольський Р.В., Сафронова О.А., Меркулов О.Є., Кононенко Г.А. (Інститут чорної металургії НАН України) АНАЛІЗ ВИМОГ ІСНУЮЧОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ І СВІТОВОЇ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
45. Рассохін Д.О.1, Скідін І.Е.2, Саітгареєв Л.Н.2, Пашко Д.О.2 (1ПДТУ, м. Маріуполь; 2КНУ, м. Кривий Ріг) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВНУТРИФОРМЕНОГО ЛЕГУВАННЯ ВИЛИВКІВ НА ЇХ ЯКІСТЬ
46. Саітгареєв Л.Н., Скідін І.Е., Костакова Л.А., Швець Д.В. (КНУ, м. Кривий Ріг) АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАВЛЕННЯ ТА ЗАЛИВАННЯ НЕЙЗИЛЬБЕРУ У ЛИВАРНІ ФОРМИ
47. Солоненко Л.І., Реп’ях С.І. (УДУНТ, м. Дніпро) УЯВНА ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ РІДКОГО СКЛА НА ПЛАКОВАНОМУ ПІСКУ В ПАРО-МІКРОХВИЛЬОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
48. Солоненко Л.І. (УДУНТ, м. Дніпро) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ ПІЩАНО-РІДКОСКЛЯНОЇ СУМІШІ У МІКРОХВИЛЬОВОМУ ВИПРОМІНЮВАННІ
49. Солоненко Л.І. (УДУНТ, м. Дніпро) ДОСЛІДЖЕННЯ СПІНЮВАННЯ РІДКОГО СКЛА ПІД ДІЄЮ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В СТРУКТУРОВАНІЙ ПІЩАНО-РІДКОСКЛЯНІЙ СУМІШ
50. Солоненко Л.І. (УДУНТ, м. Дніпро) НАГРІВАННЯ ТА ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ З НАВАЖОК В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ У ПРИСУТНОСТІ МАТЕРІАЛІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

Перерва 12:30…13:30

51. Титаренко В.В., Заблудовський В.О., Титаренко І.В. (УДУНТ, м. Дніпро) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СПІЛЬНОГО ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ІОНІВ МЕТАЛУ ТА ЧАСТИНОК ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ
52. Трикозенко Д.І., Кочешков А.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЄ І ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО: ЛИТТЯ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ – ШОКОЛАД
53. Устименко А.І., Лук’яненко І.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ З ГРАДІЄНТНОЮ СТРУКТУРОЮ У ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ФОРМОКОМПЛЕКТУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОТАРИ
54. Федоров М.М., Дьяченко Ю.Г., Тристан М.В. (ДДМА, м. Краматорськ) АВТОРСЬКІ ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ – ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
55. Хворостяный В.В., Родичев Ю.М., Бодунов В.Е., Качинская И.Р. (ИПП имени Г. С. Писаренко НАН Украины, г. Киев) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ КЕРАМИКИ И СТЕКЛА ПРИ ЦАРАПАНИИ И ИНДЕНТИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНЫМИ ИНДЕНТОРАМИ (КНУ, м. Кривий Ріг) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ГАРЯЧОГО ПРОКАТУВАННЯ ТОВСТИХ ЛИСТІВ НА ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ
57. Шемет В.Ж.1, Семенко А.Ю.2, Верзілов О.П.2, Ворон М.М.2 (1 КПІ ім. Ігоря Сікорського; 2ФТІМС НАН України, м. Київ) МІКРОСТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛИТОЇ СТАЛІ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ Mn ТА Al
58. Шинський В.О., Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЛИТІ ЕЛЕМЕНТИ МОДУЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗА ЛГМ-ПРОЦЕСОМ
59. Яким Р.С. (ДДПУ ім. І. Франка, м. Дрогобич) ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ОСЬОВИХ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ ВІДКРИТИХ ОПОР ГІРНИЧОРУДНИХ ТРИШАРОШКОВИХ БУРОВИХ ДОЛІТ
60. Ясинський О.О., Бубликов В.Б., Берчук Д.М., Ясинська О.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВПЛИВ НОРМАЛІЗАЦІЇ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО НІКЕЛЕМ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
61. Ясюков В.В., Лисенко Т.В., Тур М.П. (ДУ «Одеська політехніка», м. Одеса) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНІ ВИЛИВКІВ


З матеріалами конференції можна ознайомитись на сайті конференції: http://metalcasting.kpi.ua


Регламент роботи конференції:
– для доповіді – до 10 хв.
– обговорення – до 5 хв.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.