Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма конференции 2021.pdf
28 квітня 2021 р
9:30 - 10:00 реєстрація (підключення) учасників конференції
10:00 - 10:15 Вступне слово
10:20 Доповіді учасників

29 квітняя 2021 р
9:00 Доповіді учасників
16:00 Обговорення результатів конференції

Регламент роботи конференції:
– для доповіді – до 10 хв.
– обговорення – до 5 хв.

Програма конференції
28 квітня 2021 р.

1. Kakhovskyi Y., Kakhovskyi M., Ievdokymenko A. (Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv) ACTUALITY OF DEVELOPMENT OF WELDING AND REPAIR TECHNOLOGY FOR THE HYDROENERGY INDUSTRY EQUIPMENT
2. Yamshinska Nataliia, Kutsenok Neonila (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv) THE ISSUES OF PROFESSIONAL ADAPTABILITY OF FUTURE GRADUATES AT HIGHER INSTITUTIONS
3. Аджамський С.В.1, 2, Кононенко Г.А.2, 3, Подольський Р.В.2, 3 (1 Дніпропетровський національ-ний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро; 2 LLC «Additive Laser Technology of Ukraine», м. Дніпро; 3 Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро) РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ДРУКУ КОЛЕСА ТУРБІНИ З ЖАРОМІЦНОЇ СТАЛІ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ AlSi 316L
4. Афтанділянц Є.Г. (НУБіП, м. Київ) ВПЛИВ ЦЕНТРІВ КРИСТАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ СТАЛІ
5. Афтанділянц Є.Г. (НУБіП, м. Київ) МОДЕЛЮВАННЯ ЛИВАРНОЇ УСАДКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ
6. Афтанділянц Є. Г. (НУБіП, м. Київ) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПО ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВУ
7. Бабаченко О.І., Кононенко Г.А., Подольський Р.В., Сафронова О.А. (Інститут чорної металур-гії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро) ВСТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОЛЕСА МАРКИ ER7 ЗА EN 13262
8. Бабаченко О.І., Дьоміна К.Г., Кононенко Г.А., Дементьєва Ж.А., Сафронова О.А., Подольський Р.В. (Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро) ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ ЗАТВЕРДІННІ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ ЗАГОТОВКИ НА ОСОБЛИВОСТІ ДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ МАРКИ EA1N
9. Бажміна Е.А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) СТРУКТУРА МОДЕЛІ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» ЗМІШАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
10. Бажміна Е.А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) СУТНІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ОНЛАЙН
11. Бандура В.О., Кочешков А.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ЙОСИП МАРШАК – ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЮВЕЛІР
12. Бєлік В.І., Пригунова А.Г., Котлярський Ф.М. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВУ АК5М2 З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА
13. Бубликов В.Б., Берчук Д.М., Ясинський О.О., Овсянников В.О., Моєсеєва Н.П. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЕФЕКТИВНІСТЬ МАГНІЙ-КАЛЬЦІЄВОЇ ЛІГАТУРИ ПРИ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОМУ МОДИФІКУВАННІ
14. Бубликов В.Б., Ясинський О.О., Берчук Д.М., Ясинська О.О., Медвідь С.М. (ФТІМС НАН Укра-їни, м. Київ) РОЛЬ ПЕРЕДМОДИФІКУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ РОЗПЛАВУ В ОТРИМАННІ ТОНКОСТІННИХ ВИЛИВКІВ ІЗ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
15. Бубликов В.Б.1, Бачинський Ю.Д.1, Нестерук О.П.1, Логунов С.С.2 (1ФТІМС НАН України, м. Київ; 2КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ РОЗПЛАВУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ВИЛИВКАХ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
16. Буйволов В.І., Кивгило Б.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ЗАСТОСУВАННЯ І ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
17. Бурда М.Й. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ПЛАКУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ГНУЧКИМ ІНСТРУМЕНТОМ
18. Верзілов О.П., Семенко А.Ю. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ МЕТАЛОПРИЙМАЧА ДВОКАМЕРНОГО ПРОМІЖНОГО КОВША ДЛЯ РОЗЛИВАННЯ СТАЛІ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО МІКРО-ЗАВОДУ
19. Віштак Б.С., Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПРО ЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ЗАЛИВАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЛИТИХ ВИРОБІВ
20. Воденнікова О.С.1, Коваль М.О.2 (1Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; 2АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя) АНАЛІЗ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАГОТОВОК ЗІ СПЛАВУ Inconel 718, ОТРИМАНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SLS
21. Воєводін В.М.1, Труш В.С.2, Федірко В.М.2, Погрелюк І.М.2, Тихоновський М.А.1, Стоєв П.І.1, Лук’яненко О.Г.2, Панов В.А.1 (1Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та техноло-гій ННЦ «ХФТІ» НАН України, м. Харків; 2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів) ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ КИСНЕМ ТА АЗОТОМ НА НАСИЧЕННЯ ВОДНЕМ СПЛАВУ Zr-1%Nb
22. Ворон М.М. ФТІМС НАН України, м. Київ) РОЗРОБКА ЖАРОМІЦНИХ ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ, ЛЕГОВАНИХ Fe, Mn, Cr, Co та Ni
23. Ворон М.М., Фон Прусс М.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВПЛИВ МОЛІБДЕНУ НА НЕЙТРАЛІЗАЦІЮ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ФАЗ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ AlSi9Cu3
24. Глотка А.А., Ольшанецкий В.Е. (НУ «Запорожская политехника», г. Запорожье) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАРБИДНОГО ЛИКВИДУСА И СОСТАВА КАРБИДОВ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Перерва 12:30…13:30

25. Гурія І.М., Смірнова Я.О., Бойчук Є.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРИСТИХ ШАРУВАТИХ ТИТАН-АЛЮМІНІЄВИХ КОМПОЗИТІВ
26. Гурія І.М., Смірнова Я.О., Логунов С.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) КАРБОН-ТИТАНОВІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ
27. Дорошенко В.C., Гнатуш В.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЛИТВО ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ. АЛЮМІНІЙ ЗАМІСТЬ ЧАВУНУ
28. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 3D-ДРУКУ РАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЛВМ
29. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПРО ЦИФРОВУ КУЛЬТУРУ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
30. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПРИНЦИП ВИДУВАННЯ ПО U-ПОДІБНОМУ КАНАЛУ ПРОДУКТІВ ГАЗИФІКАЦІЇ ПІНОПОЛІМЕРНОЇ МОДЕЛІ ТА ЇХ ЗНЕШКОДЖЕННЯ
31. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПРО ПУЛЬСУЮЧИЙ ХАРАКТЕР ТИСКУ ГАЗІВ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ ПРИ ГАЗИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ
32. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ПРО БІОНІЧНИЙ ДИЗАЙН ВИЛИВКІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
33. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЕТАПИ РОСТУ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
34. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) 3D-ДРУКОВАНА ПОЛІМЕРНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ГАЗИФІКАЦІЇ У ФОРМІ
35. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) 3D-ДРУКОВАНІ КЕРАМІЧНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЛИТТЯ СТАЛІ
36. Дорошенко В.C. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВІРТУАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОПТИМАЛЬНИХ ЛИТИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ОПТИМАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
37. Дьяченко Ю.Г., Федоров М.М. (ДДМА, м. Краматорськ) ОСОБЛИВОСТІ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
38. Затуловський А.С., Малявін А.Г., Кузьменко О.А., Щерецький В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ФТОРФЛОГОПІТОВОЕ КАМ'ЯНЕ ЛИТТЯ - ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ
39. Затуловський А.С., Щерецький В.О., Каранда О.А., Хілевська Ж.Л. (ФТІМС НАН України, м. Київ) АЛЮМОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, ЯКІ АРМОВАНО БРОНЗОВОЮ СТРУЖКОЮ, ВИРОБЛЕНІ ЛИВАРНИМИ МЕТОДАМИ
40. Затуловський А.С., Щерецький В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ СТАЛЬ-АНТИФРИКЦІЙНИЙ КОМПОЗИТ
41. Затуловський А.С., Щерецький В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ АНТИФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА БАЗІ СПЛАВІВ Al-Sn ТА Al-Sn-Si
42. Иванова Л.Х., Колотило Е.В. (НМетАУ, г. Днепр) РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ
43. Іванченко Д.В. КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ЦИРКОНІЮ, ЯКУ МОЖНА ПЕРЕВЕСТИ ІЗ ТЕТРАФТОРИДУ ТА ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ У АЛЮМІНІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ФЛЮСОВИХ СУМІШЕЙ, ЩО ВМІЩУЮТЬ ЦИРКОНІЙ У СВОЄМУ СКЛАДІ
44. Калюжний П.Б., Ворон М.М., Михнян О.В., Нейма О.В., Тимошенко А.М., Янголь О.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВИКОРИСТАННЯ 3D-ДРУКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБОЛОНКОВИХ КЕРАМІЧНИХ ФОРМ
45. Квасницька Ю.Г., Максюта І.І., Михнян О.В., Нейма О.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ВПЛИВ ФІЛЬТРУВАННЯ РОЗПЛАВІВ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ НА РІВЕНЬ ЗАСМІЧЕННОСТІ ПРИ ЗАЛИВАННІ В ОБОЛОНКОВІ ФОРМИ, ОТРИМАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ППС МОДЕЛЕЙ
46. Квасницька Ю.Г., Максюта І.І., Михнян О.В., Нейма О.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СІРКИ В РОЗПЛАВАХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ ПРИ ОТРИМАННІ ДЕТАЛЕЙ ГТД
47. Кивгило Б.В., Ямшинський М.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗМОЧУВАННЯ ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛУ СТАЛЬ-АЛЮМІНІЙ
48. Кропівний В.М., Кузик О.В., Кропівна А.В., Босий М.В. (ЦНТУ, м. Кропивницький) ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
49. Левченко О.Г.1, Безушко О.М.2, Гончарова О.М.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського; 2ІЕЗ ім.Є.О. Патона НАН України, м. Київ) ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ПРИ РУЧНОМУ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ МІДІ ТА ЇЇ СПЛАВІВ

29 квітня 2021 р.

50. Лук’яненко І.В., Гурія І.М., Ямшинський М.М., Лобода П.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ЖАРОСТІЙКІ СПЛАВИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОФОРМ
51. Лысенко Т.В., Тур М.П., Ясюков В.В. (ОНПУ, г. Одесса) КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЛИТЫЕ РОТОРЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
52. Лютий Р.В., Прилуцький М.І., Кривик О.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ПЕРІОД ТЕПЛОВОЇ ІНЕРЦІЙНОСТІ – ОСНОВА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ ПОЛІВ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ
53. Лютий Р.В., Тишковець М.В., Люта Д.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) НАУКОВІ ОСНОВИ УТВОРЕНННЯ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ІЗ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ І НЕОРГАНІЧНИХ СОЛЕЙ МЕТАЛІВ
54. Малинов В.Л. (ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г. Мариуполь) ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО И УДАРНО-АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ
55. Малинов Л.С., Малышева И.Е., Бурова Д.В. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) ПОВЫШЕНИЕ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТРУЕМЫХ СТАЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЕМ В ИХ ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА
56. Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ КОМБИНИРОВННЫМИ ОБРАБОТКАМИ, ВКЛЮЧАЮЩИМИ ПОЛУЧЕНИЕ В ЕЕ СТРУКТУРЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТ
57. Малинов Л.С.1, Малинов В.Л.2, Бурова Д.В.1 (1ГВУЗ «ПГТУ»; 2ПИИ ООО «Бюро Веритас Укра-ина», г. Мариуполь) ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВАЛЕННОГО МЕТАЛЛА МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА НАГРЕВОМ В МЕЖКИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕАТУР
58. Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ, СОЗДАЮЩИХ ГРАДИЕНТЫ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ
59. Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) ПРЕРЫВИСТАЯ ЗАКАЛКА С ОХЛАЖДЕНИЕМ ПО СХЕМЕ ВОДА-СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ, НАГРЕТЫЙ НА ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
60. Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) СОЗДАНИЕ СПЛАВОВ И УПРОЧНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕТАСТАБИЛЬНУЮ СТРУКТУРУ С ЭФФЕКТОМ САМОЗАКАЛКИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ
61. Малинов Л.С (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛИ И ЧУГУНЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ
62. Мовчан О.В., Чорноіваненко К.О. (НМетАУ, м. Дніпро) ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР ПРИ НАВУГЛЕЦЮВАННІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe-V-Cr-С
63. Пилипенко С.С.1, Воденнікова О.С.2 (ФДБОУ ВО «Норильський державний індустріальний інститут», м. Норильськ, Російська Федерація; 2Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна) УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ГІДРОПРИВОДУ ЗА РІЗНИХ СТУПЕНІВ РЕДУКЦІЇ ТА МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ
64. Пригунова А.Г., Кошелєв М.В., Бабюк В.Д., Жидков Є.А., Шеневідько Л.К. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ФАЗ У СПЛАВІ АК9М2 ПРИ ПЕРЕГРІВІ ДО ТЕМПЕРАТУР СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОЗПЛАВІ
65. Пригунова А.Г., Шейгам В.Ю., Белик В.И., Цир Т.Г., Вернидуб А.Г. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ВИБРАЦИОННОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ СПЛАВА АК5М2 С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА
66. Пригунова А.Г., Шейгам В.Ю., Белик В.И., Цир Т.Г., Вернидуб А.Г. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ВИБРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С СОДЕЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА 2,2 %
67. Самарай В.П. (Університет «Україна», м. Київ) МЕРЕЖІ ПЕТРІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
68. Семенко А.Ю.1 , Верзілов О.П.1, Ворон М.М.1, Шемет В.Ж.2 (1ФТІМС НАН України; 2КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) РОЗРОБКА ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ ВИСОКОМІЦНИХ TWIP-СТАЛЕЙ Fe-Mn-Al-C ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЛИТОМУ СТАНІ
69. Сергиенко Р.А.1, Щерецкий А.А.1, Науменко М.И.1, Лукашук А.И.2, Верховлюк А.М.1 (1ФТІМС НАН України; 2КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА МОДИФИЦИРОВАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В96Ц (7050)
70. Смирнов А.Н.1, Лысенко Т.В2., Васильев Д.С2., Киселев К.А.2 (1ФТИМС НАН Украины, г. Киев; 2ОНПУ, г. Одесса) АНАЛИЗ ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ «ЗАГОТОВКА – КРИСТАЛЛИЗАТОР МНЛЗ»
71. Сокольский В.Э., Роик А.С., Казимиров В.П., Яковенко А.М. (Киевский университет имени Тараса Шевченко, г. Киев) ОКСИДНЫЕ РАСПЛАВЫ: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
72. Солоненко Л.І.1, Реп’ях С.І.2, Білий О.П.2, В’юнник І.В.1 (1ОНПУ, м. Одеса; 2НМетАУ, м. Дніпро) МАСОПЕРЕНОС СИЛІКАТУ НАТРІЮ В КАПІЛЯРАХ ЩІЛИННОГО ТИПУ
73. Солоненко Л.І.1, Реп’ях С.І.2 (1ОНПУ, м. Одеса; 2НМетАУ, м. Дніпро) СТРУКТУРУВАННЯ ПЛАКОВАНОГО КВАРЦОВОГО ПІСКУ ПАРО-МІКРОХВИЛЬОВИМ ЗАТВЕРДІННЯМ
74. Степанчук А.М., Тесля С.Ю., Степашко І.О., Кучер О.С., Кружкова М.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорсь-кого, м. Київ) ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ Al–Fe ПОДРІБНЕННЯМ У КУЛЬОВИХ ТА ПЛАНЕТАРНИХ МЛИНАХ
75. Титаренко В.В., Заблудовський В.О., Титаренко І.В. (ДНУЗТ, м. Дніпро) ПРОГРАМНІ РЕЖИМИ ІМПУЛЬСНОГО СТРУМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

Перерва 12:30…13:30

76. Титаренко В.В., Заблудовський В.О. (ДНУЗТ, м. Дніпро) МІКРОШАРУВАТІ НІКЕЛЕВІ ПОКРИТТЯ, ОТРИМАНІ ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИМ СТРУМОМ
77. Токова О.В.1, Дорошенко В.С.2, Кравченко В.П.2 (1МННЦІТС НАН та МОН України; 2ФТІМС НАН України, м. Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ІНДУКТИВНИМ МЕТОДОМ
78. Упатов М.І., Єфіменко М.Ю., Богомол Ю.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) СПРЯМОВАНО ЗАКРИСТАЛІЗОВАНИЙ ТРИФАЗНИЙ ЕВТЕКТИЧНИЙ КОМПОЗИТ СИСТЕМИ B4C-TaB2-SiC
79. Упатов М.І., Єфіменко М.Ю., Богомол Ю.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕВТЕКТИЧНОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ B4C-TaB2-SiC
80. Феденюк Д.В., Шелковий О.М., Леетюк В.І., Гуцаленко Ю.Г. (НТУ «ХПІ», м. Харків) ВИБІР ПОСЛІДОВНОСТІ СКЛАДАННЯ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНО-СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕННОГО ЧАСУ ВИПУСКУ ГОТОВОГО ВИРОБУ
81. Федоров М.М., Дьяченко Ю.Г. (ДДМА, м. Краматорськ) ВПЛИВ КВАРЦОВОГО ПІСКУ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІЩАНО-ГЛИНЯСТИХ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ
82. Чейлях А.П.1, Чейлях Я.А.1, Каймінг Ву2 (1Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, Україна; 2Уханьський університет науки і технологій, м. Ухань, КНР) ВПЛИВ ГАРТУВАННЯ НА ФАЗОВО-СТРУКТУРНИЙ СКЛАД, МЕТАСТАБІЛЬНІСТЬ АУСТЕНІТУ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ БЕЗНІКЕЛЕВИХ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ ЛИТИХ СТАЛЕЙ АУСТЕНІТНО-ФЕРИТНОГО КЛАСУ
83. Чейлях А.П., Чейлях Я.А. Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь) ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ БРОНЕВЫХ СТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТОВ МЕТАСТАБИЛЬНОСТИ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
84. Чейлях О.П., Чейлях Я.О., Бордюжа О.Р. (Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь) ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРА Fe-Cr-Mn-C ЗНОСОСТІЙКОГО ЧАВУНУ З МЕТАСТАБІЛЬНІМ АУСТЕНІТОМ ПІСЛЯ ТЕРМОЦІКЛІЧНОЇ ОБРОБКИ
85. Черненко О.В., Калюжний П.Б. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ОДЕРЖАННЯ ШНЕКІВ ЕКСТРУДЕРІВ З ХРОМИСТОГО ЧАВУНУ ЛИТТЯМ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ
86. Шинський О.Й., Яковишин О.А., Кротюк С.О., Шалевський А.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ
87. Юзюк Д.В., Ямшинський М.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ НА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Si
88. Яким Р.С. (ДДПУ ім. І. Франка, м. Дрогобич) ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ОПОР КОЧЕННЯ ГІРНИЧОРУДНИХ ТРИШАРОШКОВИХ БУРОВИХ ДОЛІТ
89. Ясюков В.В., Лысенко Т.В., Тур М.П., Баца И.В. (ОНПУ, г. Одесса) ПОРИСТЫЙ МЕТАЛЛ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОТЛИВКИ


З матеріалами конференції можна ознайомитись на сайті конференції: http://metalcasting.kpi.ua

Регламент роботи конференції:
– для доповіді – до 10 хв.
– обговорення – до 5 хв.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.