Оргкомітет

Голова

 1. Анатолій Сергійович Кочешков, НТУУ "КПІ", ІФФ

Учений секретар

 1. Михайло Михайлович Ямшинський, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Член програмного комітету

 1. Ірина Миранівна Гурія, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 2. Анатолий Николаевич Савенок, Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод"
 3. Алексей Петрович Мельников, ОАО «БЕЛНИИЛИТ»
 4. Юрий Александрович Николайчик, Механико-технологический факультет Кафедра "Машины и технология литейного производства"
 5. Ольга Іванівна Пономаренко, Віце-президент Асоціації ливарників України, м. Харків, Україна
 6. Анатолій Миколайович Фесенко, Перший проректор ДДМА
 7. Михайло Анатолійович Турчанін, Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв'язків ДДМА, м. Краматорськ, Україна
 8. Валерій Євгенович Хричиков, Зав. кафедрою ЛВ, УДУНТ, м. Дніпро, Україна
 9. Валентин Васильович Луньов
 10. Иван Андреевич Дибров, Президент РАЛ, д.т.н., профессор (Россия)
 11. Андрій Сергійович Затуловський, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 12. Ростилав Володимирович Лютий, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 13. Володимир Геннадійович Могилатенко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 14. Леонід Миколайович Сиропоршнєв, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 15. Григорій Єгорович Федоров, ФТІМС НАН України, м. Київ, Україна
 16. Олексій Анатолійович Чайковський, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 17. Олександр Іванович Шейко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 18. Максим Анатолійович Фесенко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 19. Анатолій Михайлович Верховлюк, ФТІМС НАН України, м. Київ, Україна
 20. Тетяна Володимирівна Лисенко, Зав. кафедрою КМ та ІМ, НУ «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Секретаріат

 1. Катерина Валеріївна Фесенко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.