Оргкомітет

Голова

 1. Анатолій Сергійович Кочешков, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Учений секретар

 1. Михайло Михайлович Ямшинський, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Секретаріат

 1. Катерина Валеріївна Фесенко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна

Член програмного комітету

 1. Ірина Миранівна Гурія, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 2. Валентин Васильович Луньов
 3. Валерій Євгенович Хричиков, Зав. кафедрою ЛВ, УДУНТ, м. Дніпро, Україна
 4. Михайло Анатолійович Турчанін, Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв'язків ДДМА, м. Краматорськ, Україна
 5. Анатолій Миколайович Фесенко, Перший проректор ДДМА
 6. Ольга Іванівна Пономаренко, Віце-президент Асоціації ливарників України, м. Харків, Україна
 7. Юрий Александрович Николайчик, Механико-технологический факультет Кафедра "Машины и технология литейного производства"
 8. Александр Николаевич Крутилин, Механико-технологический факультет Кафедра "Машины и технология литейного производства"
 9. Иван Андреевич Дибров, Президент РАЛ, д.т.н., профессор (Россия)
 10. Олег Йосипович Шинський, Президент Асоціації ливарників України, м. Київ, Україна
 11. Андрій Сергійович Затуловський, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 12. Анатолій Михайлович Верховлюк, ФТІМС НАН України, м. Київ, Україна
 13. Валерій Петрович Самарай, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 14. Олександр Іванович Шейко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 15. Олексій Анатолійович Чайковський, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 16. Григорій Єгорович Федоров, ФТІМС НАН України, м. Київ, Україна
 17. Володимир Геннадійович Могилатенко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 18. Ростилав Володимирович Лютий, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 19. Тетяна Володимирівна Лисенко, Зав. кафедрою КМ та ІМ, НУ «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна