Запрошення до участі у конференції

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
XІV-ї Міжнародної науково-технічної конференції
«Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022»,
яка відбудеться 28…29 квітня 2022 р.
Робочі мови конференції – українська, англійська і російська.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташовано на сайті конференції http://metalcasting.kpi.ua
Розширені матеріали конференції публікуються у професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)) http://metalcasting.kpi.ua/proc
Число співавторів статті, а також кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.
 Нові матеріали і технології в різних галузях промисловості.
 Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.
 Автоматизація і механізація виробничих процесів.
 Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.
 Сучасні методи контролю якості продукції.
 Основи кристалізації розплавів.
 Екологічні проблеми інженерної діяльності.
 Менеджмент, економіка і стратегія розвитку металургії і машинобудування України.
 Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.

Керівництва для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

1. Обсяг тез - 1-2 повних сторінки формату А4, поля по 20 мм з кожного боку, без нумерації. Матеріали необхідно оформити із застосуванням редактора MS Word, шрифт Times New Roman 14, полуторний інтервал, абзацний відступ 1,27 см.

2. Прізвище і’мя та  по-батькові автора  (співавторів), в круглих дужках курсивом – спрощена назва организації, місто (через кому, центрувати). Назва повинна бути написана прописними літерами без переносів, вирівнювання по центру.

Через 1 рядок – текст тез (інтервал тексту полуторний).

В тексті допускаються таблиці і рисунки із обов’язковим на них посиланням.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

Відомості про авторів: (шрифт Times New Roman 10, полуторний інтервал)
ПІБ: Іванов Іван Іванович
E-mail: ivanov@ivanov.ua
ORCID (за наявності): http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Прийняття доповідей на цю конференцію було закрито 2022-04-27.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.