Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020

Розмір шрифту: 
ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ GOOGLE СLASS
Е. А. Бажміна

Остання редакція: 2020-04-26

Тези доповіді


З розвитком інформаційних технологій у закладах вищої освіти все частіше використовують асинхронний тип навчання – електронні курси, які дають можливість студентам освоїти будь-яку дисципліну. Електронний навчальний курс «Нарисна геометрія та інженерна графіка» впроваджується другий рік для студентів першого курсу навчання сервісу Google Сlass на основі Додатків Google. Інтерфейс додатка зрозумілий і зручний у користуванні як для викладача, так і для студентів.

Інформаційними об’єктами навчальної платформи є:

- потік;

- завдання – представлено вкладкою викладацької сторінки Google Сlass на рис. 1;

- люди (викладачі та студенти курсу);

- додатки й обліковий запис Google студента/викладача.

В головному меню Google Сlass знаходяться: курси; календар; список завдань (невиконані завдання та виконані з оцінкою); архів курсів і налаштування.

 

Рис. 1. Вкладка «Завдання» навчального курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка»

 

Створений курс постійно оновлюється в залежності від таких факторів, як цілей певної теми, траєкторії навчання та освітнього рівня студентів, тощо.

Основні структурні компоненти електронного курсу містять:

  1. Перший розділ курсу «Організація роботи» містить мотиви навчання, інструкції та методичні вказівки, навчальні матеріали з дисципліни, а також правила безпечної роботи в інтернеті.
  2. Наступні розділи мають назви конкретних тем робочої програми навчальної дисципліни, які називаються інструктивними листами, з послідовною нумерацією, наприклад: «1-й лист. Проєкціювання точки і прямої».
  3. Двосторонній зв’язок зі студентами «викладач-студент» і «студент-викладач».
  4. Зворотний зв’язок:

-         загальний форум (обмін думками або відповіді на запитання);

-         індивідуальне приватне спілкування «студент-викладач» і «викладач-студент».

Електронний навчальний курс сприяє ефективній самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і вдосконаленню набутих знань та навичок, оскільки містить в собі контент наближений до академічної моделі: текстовий, графічний та медіаконтент, створений за чіткою структурою. Матеріали, представлені в курсі, дозволяють більш детально розуміти студенту завдання, що призводить до точності їх виконання, правильності відповідей та надає загальну компетенцію з даної дисципліни.