Інформація про автора

Булига, Д. С., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна