Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ВИПРАВЛЕННЯ БРАКУ ТОЧНИХ ЛИТИХ ЗАГОТОВОК ЛАЗЕРОМ
Д. С. Булига, А. С. Кочешков, О. Ю. Тошева

Остання редакція: 2019-07-04

Тези доповіді


Виробництво точних литих заготовок найчастіше відбувається за допомогою спеціальних способів лиття. Значний відсоток із них складає процес лиття за моделями, що витоплюються. Через багатоопераційність такого виробництва та широку номенклатуру виробів, цей спосіб є одним із найскладніших і вартісних. Незважаючи на успіхи вітчизняних та зарубіжних фахівців, деякі проблеми так і залишаються не вирішеними [1].

Основними причинами браку є частіше за все недосконалість технологічного процесу на окремих етапах, а також порушення технології та недоброякісність технологічних матеріалів.

Дефектні виливки поділяють на три основні види:

– остаточний брак – виливки, виправлення яких неможливе або економічно недоцільне;

– умовний брак – виливки з дефектами, при яких допускається їх використання, але їх пропускають у виробництво з картою відхилень, за погодженням з конструктором;

– виправний брак – виливки, дефекти яких можуть бути виправлені (наприклад, заварюванням або додатковим механічним обробленням), після чого вони стають придатними [2].

Отже необхідно визначити рентабельні методи виправлення специфічних видів браку, найчастіше таких як:

– поруватість;

– тріщини;

– неспай;

– корольок.

Ці види браку виливків можливо легко виправити з допомогою прогресивної технології лазерного зварювання.

Нагрівання та плавлення металу при лазерному зварюванні відбуваються настільки швидко, що деформація тонкої кромки може не встигнути відбутися до того, як метал затвердіє, і застосовуються там, де використання традиційних методів не дає бажаних результатів чи технічно неможливе до здійснення.

Дослідження проводили моделюванням процесу зварювання лазерним маркуванням.

Технологічні режими роботи лазерних зварювальників відрізняються потужністю та розміром плями променю. Досліджували такі параметри лазерного оброблення сплавів: N – потужність, V – швидкість пересування променю, h – глибина оброблення.

З даних досліджень визначено найкращі режими роботи лазера для таких сплавів:

– сталь 12Х18Н9: V =20 мм/хв; N = 27 Вт.

– сплав титану ВТ6: V = 20 мм/хв; N = 25 Вт.

– латунь Л60: V = 10 мм/хв; N = 20 Вт.

Таким чином, якісний перехід на лазерне зварювання є перспективним напрямком. За  даними дослідженнями можна визначити, що краще буде зварюватися сплав Л60, адже він має більшу теплопровідність, ніж сталь і сплав титану. Точковий промінь ефективніше зварюватиме можливі дефекти  при максимальній потужності і мінімальній швидкості пересування променю.


Посилання


Тошева О.Ю., Кочешков А.С., Самарай В.П. Питання якості виливків із сплавів кольорових металів за моделями, що витоплюються // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – № 1 (32). – С.140-144.


Литье по выплавляемым моделям / В. Н. Иванов, С. А. Казеннов, Б. С. Курчман и др.; под общ. ред. Я. И. Шкленника, В. А. Озерова. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 408 с.


Full Text: PDF