Програма

IХ Міжнародна науково-технічна конференція Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017: матеріали науково-технічної конференції, 30…31 травня 2017 р., м. Київ / загальна редакція Р. В. Лютий, І. М. Гурія. – Київ: НТУУ «КПІ», 2017. – 217 с.

Робота конференції

30 травня 2017 р
9:00 - 9:30 реєстрація учасників конференції ауд. 203 корпус №9
9:30 - 9:45 Вступне слово (доц. Ямшинський М.М.)
9:50 Доповіді учасників

31 травня 2017 р
9:00 Доповіді учасників
16:00 Обговорення результатів конференції

Регламент роботи конференції:
– для доповіді – до 10 хв.
– обговорення – до 5 хв.

Програма конференції

30 травня 2017

1. 10:00 10:30 Відкриття аудиторії проф. Макаревича О.П. (4 поверх).

2. Гурія І.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Його спосіб життя – особистий приклад

3. Прилуцький М.І., Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Освіта крізь життя (до 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка)

4. Прилуцький М.І., Федоров Г.Є., Платонов Є.О., Лютий Р.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) 80 років від дня народження В.О. ЛЮТОГО

5. Афтандилянц Е.Г., Лопатько К.Г., Полищук А.В. (НУБИП, г. Киев) Модифицирование меди наночастицами меди

6. Ахмед Сундус Мохаммед, Акимов О.В., Костик Е.А. (НТУ «ХПИ», г. Харьков) Влияние легирующих элементов на эффект памяти формы аустенистных сталей

7.Багі Йожеф (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Сучасні поршневі сплави на основі алюмінію

8.Бачинский Ю.Д., Бубликов В.Б., Ясинский А.А., ЗеленаяЛ.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Целесообразность термической обработки легированного медью высокопрочного чугуна

9.Бачинский Ю.Д., Бубликов В.Б. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) ВЛИЯНИЕ Содержания кремния в   fesimg лигатуре на структурообразование высокопрочного чугуна

10.Биба Є.Г., Лобода П.І., Степанов О.В., Глухоєдов Р.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) ВПЛИВ Технології синтезу на структуру та властивості металокерамічного композиту Ti3SiC2

11.Биба Є.Г., Чабан А.С., Лобода П.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Одержання та властивості композиційних матеріалів системи TiAl – TіB2

12.Богушевський В.С., Антоневич О.О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Динамічне оперативне керування гнучкої автоматизованої ділянки лиття під тиском

13.Богушевський В.С., Самарай Р.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Автоматичний контроль утворення шару змащувально-охолоджувальної рідини на стінках камери пресування прес-форми

14.Богушевський В.С., Скачок О.Е. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Виготовлення металізованих окатишів для конвертерного процесу

15.Бондар А.К.1, Лютий Р.В.1, Федоров М.М.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ; 2ДДМА, м. Краматорськ) Дослідження впливу стрижневої суміші з цирконовим наповнювачем на властивості формувальної суміші

16.Бондар Т.С., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Ливарні властивості жаростійких сталей з високим вмістом хрому

17.Борисов А.Г., Шейгам В.Ю. (ФТИМС НАН Украины, г.Киев) Прямой термический метод реолитья сплава ЦА27 на основе цинка

18.Бубликов В.Б., Нестерук О.П., Бачинський Ю.Д., Моісеєва Н.П. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Підвищення ефективності модифікування в протокових реакторах ливникових систем

19.Бубликов В.Б., Бачинский Ю.Д. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) FeSiMgCa лигатуры для получения высокопрочного чугуна

20.Бубликов В.Б., Берчук Д.М., Медвідь С.М. (ФТІМС НАН України, м. Київ)Двостадійне внутрішньоформове модифікування

21.Бубликов В.Б., Нестерук Е.П., Бачинский Ю.Д., Моисеева Н.П. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) К вопросу об управлении процессом модифицирования расплава чугуна в предкристаллизационном периоде

22.Бубликов В.Б.1, Сиропоршнєв Л.М.2, Форсюк О.І.2, Берчук Д.М.1 (1ФТІМС НАН України; 2КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Дослідження процесу внутрішньоформового модифікування чавуну лігатурою ЖКМК-4

23.Бубликов В.Б., Ясинский А.А., Бачинский Ю.Д., Ясинская Е.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Влияние качества расплава и легирования медью на механические свойства высокопрочного чугуна перлитного класса

24.Бубликов В.Б. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Історія створення ізотермічно загартованого високоміцного чавуну з аустеніто-феритною металевою основою

25.Буря А.И., Ерёменко А.В., Томина А.-М.В. (ДГТУ, г. Каменское) ВЛИЯНИЕ Содержания волокна вниивлон на трибологические свойства органопластиков на основе ароматических полиамидов

26.Верболоз І.М.1, Колибашкін С.О.1, Шелягін В.Д.2, Бернацький А.В.2, Сіора О.В.2, Бістрікер Ф.Е.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського; 2ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ) Дослідження технологічних особливостей лазерного зварювання стикових з'єднань з нержавіючих сталей в різних просторових положеннях

27.Візіренко М.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Усадкова пористість і усунення даного дефекту в умовах виробництва

28.Гнатуш В.А., Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Стосовно стратегії продажу освітніх послуг за металургійними спеціальностямив ринкових умовах

29.Гнатуш В.А., Самарай В.П. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Тренди світового ринку сталі на початку xxi століття

30.Головаченко В.П., Дука В.М., Вернидуб А.Г., Дядюра А.С. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Экспресс методика определения степени газонасыщенности алюминиевых сплавов

31.Головаченко В.П., Дука В.М., Цир Т.Г., Вернидуб А.Г. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) О новой технологии рео- тиксолитья

32.Гордійчук З.О., Шейко О.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Удосконалення способів підвищення ефективності протипригарних покриттів

33.Гурія І.М., Нечипоренко І.В. (КПІ ім. ІгоряСікорського, м. Київ) Поршневі сплави в машинобудуванні

34.Гущик Д.В.1, Кравченко О.І.1, Юркова О.І.1, Бякова О.В.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського»; 2ІПМ ім. І.М. Францевича, м. Київ) Механічні властивості квазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, після формування в умовах квазігідростатичного стиску

35.Дегерменджі А.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Використання зносостійких високохромистих чавунів в машинобудуванні

36.Доній О.М., Лютий Р.В., Стрілець Т.А., Фон Прусс М.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Постановка задачі розрахунку теплового поля в системі «форма-розплав-стрижень»

37.Доній О.М., Стрілець Т.А., Фон Прусс М.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Інформаційно-технологічний комплекс прогнозування структури і властивостей металів і сплавів

38.Дорошенко В.C., Шинский В.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Конвейерные процессы литья по газифицируемым моделям

39.Дорошенко В.C., Шинский В.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Конвейерные линии с ускоренным оборотом вакуумируемой формовочной оснастки и регулируемым охлаждением отливок

40.Дорошенко В.C., Шинский В.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Новые конструкции и способы изготовления ледяных моделей

41.Дорошенко В.C., Шинский В.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Новые патенты по технологии песчаной формы и процессам литья по разовым моделям

42.Дорошенко В.C., Яковышин О.А., Шинский В.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Снижение плотности пеномоделей и повышение чистоты их поверхности при обработке холодом гранул пенополистирола

43.Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Формообразование реакционных камер с мелкоячеистыми фильтрами для внутриформенного модифицирования чугуна

44.Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Перспективы применения метода дополненной реальности в литейном производстве

45.Дорошенко В.C. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Термический анализ ЧШГ при литье и изотермической закалке с помощью литых проб по ЛГМ-процессу

46.Дорошенко М.Г. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Композиційні матеріали для виготовлення броні

47.Єчко Л.А., Дегула А.І. (СумДУ, м.Суми) Математичне моделювання ливарних процесів

48.Жбанова О.М. Бялік Г.А., Саітгареєв Л.Н. (ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг) Дослідження впливу імпульсного струму на фізико-механічні характеристики гартованої сталі 35ГЛ

49.Жижкина Н.А. (ФГБОУ ВО «БГТУ», г. Брянск) Листопрокатный валок

50.Завертайло М.В., Ямшинський М.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Розроблення технологій виготовлення виливків із диференційованими властивостями поверхні

51.Затуловский А.С., Косинская А.В. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Литые алюмоматричные композиты, армированные «in-situ» частицами

52.Затуловский А.С., Лакеев В.А., Щерецкий В.А., Ивахненко М.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Литые композиты С СИлуминовой матрицей, армированные бронзовой стружкой

53.Затуловский А.С., Щерецкий В.А., Лакеев В.А., Каранда Е.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Триботехнические характеристики антифрикционного биметалла с различной толщиной плакирующего слоя

54.Затуловский А.С., Щерецкий В.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Композиционный антифрикционный материал с матрицей из бронзы БрС30, армированный стальными гранулами

55.Идан Алаа Фадил И, Акимов О.В., Костик Е.А. (НТУ «ХПИ», г. Харьков) Комбинированная технология упрочнения поверхности легированной стали

56.Іванов В.Г., Пірожкова В.П. (ЗНТУ, м. Запоріжжя) Вплив поверхнево-активного монооксиду кремнію на формоутворення графіту у сірих чавунах

57.Іванова Л.Х., Ніколаєнко О.А. (НМетАУ, м. Дніпро) Легування білого чавуну гадолінієм

58.Іванова О.С., Рибак В.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Математичне моделювання електричного опору шлакової ванни ЕШТП

59.Іванченко Д. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вибір складу флюсу, що містить у своєму складі тетрафторид цирконію, призначеного для зміцнення алюмінієвих сплавів цирконієм

60.Калинин В.Т., Мусиенко И.О. (НМетАУ, г. Днепр) Поверхностное упрочнение чугунных отливок нанодисперсными соединениями в процессе их затвердевания

61.Калюжний П.Б., Кротюк С.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Виготовлення корпусу запірної арматури литтям за моделями, що газифікуються

62.Каніболоцький Д.С., Верховлюк А.М., Щерецький О.А., Афанасієв М.В. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Моделювання структури розплаву Al – 0,2% Ti

63.Кисла Г.П., Сисоєв М.О., Баліцький О.М., Лобода П.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Сплави системи ZrO2 – NbB2

64.Клименко В.А., Шейко О.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Дослідження міцності піщано-глинистих сумішей з наповнювачем різного гранулометричного складу

65.Клименко В.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Досвід застосування статистичних моделей при дослідженні сумішевих систем у ливарному виробництві і великій металургії

66.Клименко С.И.1, Маляр В.А.2 (1ФТИМС НАН Украины; 2ПАО «Финигриф», г. Киев) Физико-механические свойства графит-содержащих брикетов на полистирольных связующих для науглероживания чугуна

67.Ковальчук О.Г., Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Виливки з диференційними властивостями поверхні

68.Колибашкін С.О.1, Верболоз І.М.1, Шелягін В.Д.2, Бернацький А.В.2, Сіора О.В.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського; 2ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ) Лазерне зварювання багатокомпонентних жароміцних сплавів на основі системи Nb-Ti-Al

69.Кочешков А.С., Шульга Г.С.,Тошева О.Ю. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Методологія визначення режимів прожарювання форм-монолітів з гіпсокремнеземистих сумішей

70.Кравченко В.П., Токовая Е.В. (ФТИМС НАН Украины;, МНУЦИТС НАН и МОН Украины, г. Киев) Математические методы анализа измерительных данных для решения задач мониторинга состояний литейных процессов

71.Кругляк Д.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Жаростійке поверхневе легування

72.Кулініч А.А., Онопрієнко О.О., Тітаренко А.О., Небога Д. В., Лубський-Бегунов А.О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Математична модель впливу розміру зерна на механічні властивости сплаву АМг6л

73.Кустов В.В., Богаченко О.М., Присяжнюк П.M. (Івано-Франківський НТУ нафти і газу, м. Івано-Франківськ) Розроблення технології віброелектроіскрового легування нікелем гранул реліту

74.Кущерева А.С., Лютий Р.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Процес регенерації і освіження відпрацьованої лабораторної формувальної суміші

75.Лисюк Р.О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Моделювання електричного опору шлакової ванни ЕШТП

76.Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Створення функціональних електроіскрових покриттів на сплавах заліза

77.Лук’яненко О.Г., Федірко, В.М., Труш В.С. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів) Вплив термічної обробки В газовому середовищі на твердість поверхні твельних трубок зі сплаву Zr1%Nb

78.Малинов В.Л. (ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г. Мариуполь) Новые порошковые ленты для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания

79.Малинов Л.С., Бурова Д.В., Малышева И.Е. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Повышение механических свойств и износостойкости строительных сталей до уровня, позволяющего использовать их по новому назначению

80.Малинов Л.С., Бурова Д.В. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Энергосберегающая термообработка малоуглеродистых сталей нагревом в межкритический интервал температур

 

Перерва 12:30…13:30

 

81.Малинов Л.С., Малышева И.Е., Бурова Д.В. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Повышение абразивной и ударно-абразивной износостойкости сталеЙ 60С2А и 60С2ХФА изотермической закалкой из межкритического интервала температур (МКИТ)

82.Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Малоникелевые и безникелевые мартенситные, мартенситностареющие и дисперсионнотвердеющие стали

83.Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Перспективные хромомарганцевые и марганцевые сплавы

84.Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Повышение износостойкости сталей и чугунов применением электродуговой обработки неплавящимся электродом

85.Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Создание в сплавах макроскопических градиентов структурно-фазового состояния

86.Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Экономнолегированные сплавы и упрочняющие технологии, обеспечивающие получение многофазной метастабильной структуры

87.Мамішев В.А., Шинський О.Й., Соколовська Л.А. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Вплив внутрішнього і зовнішнього теплообміну на тривалість тверднення виливків і зливків

88.Матвеева М.О., Климович Б.В, Климович В.В., Ступниченко Р.И. (НМетАУ, г. Днепр) Особенности технологии центробежного литья валков-роликов

89.Мельничук К.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Програмне забезпечення для художнього литва дрібних виливків

90.Меняйло Е.В., Хрычиков В.Е. (НМетАУ, г. Днепр) Исследование процесса затвердевания и образования усадочных дефектов в прокатном валке из высокопрочного чугуна

91.Мініцький А.В., Устенко Д.Р., Мініцька Н.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив плакування міддю на фізичні та технологічні властивості залізного порошку

92.Нікітін С.В. (КПІ Ім. Ігоря Сікорського, М. Київ) Structure and properties of directionally solidified Tіb2-Sіc, Tаb2-Sіc, Nbb2-Sic AND B4C-Nbb2 alloys

93.Нурадинов А.С.1, Осадчий А.Г.2 (1ФТІМС НАН України; 2КПІ ім. Ігоря Сік орського, м. Київ) Вплив віброімпульсного оброблення на формування безперервнолитих заготовок

94.Оніщук А.І., Шейко О.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Дослідження поверхневої міцності форм і стрижнів при високих температурах

95.Павлюх С.В.1, Лютий Р.В.1, Федоров М.М.2 (1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ; 2ДДМА, м. Краматорськ) Зміна властивостей формувальної суміші після додавання звороту стрижнів

96.Петрик І.Я., Бурда М.Й. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Зв'язок між будовою металів та їх пластичністю

97.Пивощук А.Р., Лютий Р.В., Кеуш Д.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Стрижневі суміші з ортофосфорною кислотою та неорганічними солями металів для виготовлення виливків із залізовуглецевих сплавів

98.Пінькевич В.Л. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ)Використання комп’ютерного моделювання як інструмент при розробленні та впровадженні у виробництво ливарних технологій

99.Погрелюк І.М.1, Труш В.С.1, Лук’яненко О.Г.1, Кравчишин Т.М.,1Поболь І.Л.2, Назарова О.І.2 (1Фізико-Механічний Інститут Ім. Г.В. Карпенка НАН України, Україна; 2Державний Науковий Заклад «Фізико-Технічний Інститут НАН Білорусі», Білорусь) Вплив азотування на механічні характеристики титанового сплаву ВТ6

100.Погрелюк І.М., Лаврись С.М., Кравчишин Т.М. (ФМІ НАН України, м. Львів) Особливості азотування титанового сплаву вт22 за суміщення із його штатною термічною обробкою

101.Погрелюк І.М., Швачко Х.С. (ФМІ НАН України, м. Львів) Кінетичні закономірності взаємодії спеченого титану з розрідженим азотом

102.Пригунова А.Г.1, Петров С.С.2, Пригунов С.В.3, Дядюра А.С.3 (1ФТІМС НАН України, м. Київ; 2НМетАУ, м. Дніпро; 3КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив оброблення розплаву імпульсним електричним струмом на структуру і властивості сплаву АК5М2 в литому та термообробленому станах

103.Прыгунова А.Г., Кошелев М.В., Шеневидько Л.К., Бабюк В.Д., Житков Е.А., Вернидуб А.Г. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Термический анализ и структурообразование сплава АД31, обработанного в жидком состоянии кратковременными импульсами электрического тока

104.Прилуцький М.І., Боровик В.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Використання техногенних відходів для отримання сталей

105.Прокопенко С.В.1, Наумик В.В.2 (1АТ «Мотор Січ»; 2ЗНТУ, м. Запоріжжя) Виробництво ливарного алюмінієвого сплаву підвищеної чистоти для авіаційного машинобудування

31 травня 2016 р.

106.Прудкий О.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив модифікувальних добавок на властивості гіпсо-кремнеземистих сумішей

107.Репях С.И., Костикова Е.И., Матюха М.В., Усенко Р.В. (НМетАУ, г. Днепр) Влияние плакирования обсыпочного материала жидкостекольной керамической оболочковой формы на её прочность и целостность первого слоя

108.Репях С.И., Костикова Е.И., Матюха М.В., Усенко Р.В. (НМетАУ, г. Днепр) Влияние пав на смачиваемость, кроющую способность выплавляемой модели жидкостекольной суспензией и качество бронзовых отливок

109.Романець В.М., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Підвищення спеціальних властивостіей ливарних хромоалюмінієвих сталей модифікуванням та мікролегуванням

110.Роп’як Л.Я., Величкович А.С. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Особливості застосування шаруватого покриття для реставрації штока бурового насоса

111.Савощенко Г.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Сучасний конструкційний матеріал полімербетон

112.Самарай В.П., Самарай Р.В., Богушевський В.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Порівняння і вибір передавальних функцій “температура прес-форми” лиття під тиском

113.Самарай В.П., Самарай Р.В., Богушевський В.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Порівняння і вибір передавальних функцій “тиск пресування” лиття під тиском

114.Самарай В.П. (КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Методы фильтрации для исследования и регулирования виброуплотнения литейных форм

115.Самарай В.П. (КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Автоматическое управление в реологии формовочных процессов

116.Самарай В.П. (КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Управление стохастическими процессами в литейных формах с распределенными параметрами

117.Самарай В.П. (КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Модель диагностики литейных дефектов для экспертной системы

118.Самарай В.П. (КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Актуальные проблемы и вопросы автоматического управления и реологии виброуплотнения литейных форм

119.Самарай Р.В., Самарай В.П., Богушевський В.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Порівняння і вибір передавальних функцій “швидкість прес-плунжера” лиття під тиском

120.Самарай Р.В., Самарай В.П., Богушевський В.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Порівняння і вибір передавальних функцій “температура сплаву в печі” для лиття під тиском

121.Селиверстов В.Ю., Селиверстова Т.В. (НМетАУ, г. Днепр) Компьютерный расчет режимов газодинамического воздействия на расплав в литейной форме

122.Селівьорстов В.Ю., Доценко Ю.В., Доценко Н.В. (Нметау, М. Дніпро) Вплив низькочастотної вібрації та модифікування на макроструктуру виливків зі сплаву системи Al-Si

123.Селівьорстов В.Ю., Доценко Ю.В. (НМетАУ, м. Дніпро) Дослідження впливу низькочастотної вібрації та модифікування на щільність сплаву АК7, що заливається в кокіль

124.Сергієнко Р.А., Верховлюк А.М., Щерецький О.А., Потрух О.Г., Науменко М.І. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Вплив технологічних факторів на електропровідність латуней

125.Сисоєв М.О., Кисла Г.П., Губай І.О., Радом’як Ю.О., Лобода П.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив технологічних параметрів отримання на формування структури композиту TiAl – B4C

126.Скирденко М.В., Лютий Р.В., Кеуш Д.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Зв’язувальний компонент із ортофосфорної кислоти і сульфату алюмінію для стрижневих сумішей

127.Скідін І.Е., Каратаєв Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг) Перспективи отримання зміцненого шару з карбідом хрому при наплавленні методом СВС

128.Слєпкін О.П., Богомол Ю.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Структура та властивості композиційного матеріалу TiB2 – TiSi2

129.Смірнова Я.О., Гурія І.М., Солодкий Є.В., Лобода П.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Особливості взаємодії титану, армованого волокнами монобориду титану, з розплавом алюмінію

130.Стаднійчук В.С. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Розвиток ливарного виробництва

131.Степанчук А.М., Хващевський М.Є., Клеков А.В., Похилько Б.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Отримання та компактування інтерметалідів у системі Al–Fe

132.Степанчук А.Н., Ведель Д.В., Деркач М.О. (КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Влияние скорости охлаждения после плавки на структуру и свойства плавленого карбида титана

133.Степанчук А.Н., Руденький С.О., Гришкевич Т.Є., Тесля С.Ю. (КПІ ім. Ігоря. Сікорского, м. Київ) Про взаємозв’язок пористості компактованих порошкових пресовок з насипною та щільністю утруски вихідних порошків

134.Томін О.О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Мембранні методи очищення стічних вод ливарного виробництва

135.Троснікова І.Ю., Лобода П.І., Козаченко Н.С., Стукачов Д.Ю. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив кінетичних параметрів процесу кристалізації на структуру та властивості сплавів системи MoSi2–MoB2

136.Упатов М.І., Богомол Ю.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив технологічних параметрів вирощування на структуру та властивості евтектичного сплаву Mo-17,5Si-8B

 

Перерва 12:30…13:30

 

137.Фаловська А.І., Макогон Ю.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив додаткового шару Au на фазові перетворення в нанорозмірних плівках Fe50Pd50-Au після відпалу в атмосфері Н2

138.Фаустов М.С., Фесенко М.А., Шалевська І.А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Дослідження протипригарних покриттів для сталевих виливків, які отримують литвом за газифікованими моделями

139.Федоров Н.Н.1, Сотников Д.Ю.2, Гуркова А.А.1 (1ДГМА, г. Краматорск; 2ПАО «НКМЗ», г. Краматорск) Экологичный формовочный компаунд для чугунолитейного производства

140.Фесенко А.Н.1, Могилатенко В.Г.2, Фесенко М.А.2, Фесенко Е.В.2 (1ДГМА, г. Краматорск; 2КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев) Технологии изготовления двухслойных и многослойных чугунных отливок из базового расплава

141.Фесенко М.А., Лук’яненко І.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Комп´ютерне моделювання способу виробництва двошарових литих деталей

142.Фесенко М.А., Сальченко В.І, Фесенко К.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Аналіз світового виробництва литва

143.Харченко Є.О., Ямшинський М.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Хромомарганцевий чавун для роботи в екстремальних умовах

144.Хижняк В.Г., Калашніков Г.Ю., Савчук О.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Властивості твердого сплаву вк8 з багатошаровим покриттям за участю азоту, титану та алюмінію

145.Цокота Є.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Розроблення технології та виготовлення виливка із алюмінієвого сплаву з від’ємними ковалками

146.Чеботарева О.А.1, Еременко А.П.1, Гресс А.В.2 (1ДГТУ, г. Каменское; 2Wuhan, WUST) Численные исследования подачи стальной ленты в круглый кристаллизатор МНЛЗ

147.Черниш А.Ю., Макогон Ю.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках Fe50Pd50/Cu

148.Чубин К.И., Чубина Е.А., Стороженко С.А., Златоустов А.В. (ДГТУ, г. Каменское) Особенности технологии получения высокопрочного чугуна при мелкосерийном производстве отливок

149.Шалевська І.А., Дорошенко В.C., Шинський В.О. (ФТІМС НАН України, м. Київ) Роторно-конвеєрні лінії – поєднання ливарних процесів з транспортуванням матеріалів, виробів і оснащення

150.Шаломеев В.А., Осадчая Е.А (ЗНТУ, г. Запорожье) Разработка новых литых магниевых сплавов с повышенной жаропрочностью

151.Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Айкин Н.Д., Лукьяненко А.С. (ЗНТУ, г. Запорожье) Биорастворимый магниевый сплав для остеосинтеза

152.Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Айкин Н.Д. (ЗНТУ, г. Запорожье) Модифицирование литого сплава системы Mg-Al-Zn нанопорошком углерода

153.Шапран Л.А., Хитько А.Ю., Иванова Л.Х., Черная Е.В. (НМетАУ, г. Днепр) Цетробежнолитые биметаллические ролики для МНЛЗ

154.Шейко О.І. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Підвищення якості поверхні виливків, які отримують в піщаних формах

155.Шинский В.О. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Оценка эффективного массива информационных данных для контроля и управления технологическими параметрами литья по газифицируемым моделям

156.Шоринов А.В., Маркович С.Е. (НАУ «ХАИ», г. Харьков) Нанесение защитных и восстановительных покрытий на детали из магниевых сплавов методом холодного газодинамического напыления

157.Щерецкий В.А., Затуловский А.С., Щерецкий А.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) К вопросу о стабильности ультрадисперсных частиц оксидов и карбидов в металломатричных композитах

158.Яким Р.С. (ДДПУ ім. І.Франка,  м. Дрогобич) Підвищення довговічності породоруйнівного сталевого оснащення тришарошкових бурових доліт

159.Ямшинська Н.В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Навчання іноземної мови через зміст професійних дисциплін

160.Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Термостійкість хромоалюмінієвих сталей

161.Кірієвський Б.А.1, Омелько Л.Г.2, Христенко В.В.2 (1ФТІМС НАН України; 2КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив технологічних параметрів на процес наморожування

162.Скрипник А.І., Федоров Г.Є. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) До питання розроблення технологій виготовлення виливків із диференційованими властивостями поверхні

163.Іващенко В.В., Сиропоршнєв Л.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) Вплив компонентів та режимів виробництва на міцність стрижневої суміші на основі спученого перліту для комбінованих пінополістиролових моделейCreative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.