Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
РОТОРНО-КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ – ПОЄДНАННЯ ЛИВАРНИХ ПРОЦЕСІВ З ТРАНСПОРТУВАННЯМ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І ОСНАСТКИ
І.А. Шалевська, В.C. Дорошенко, В.О. Шинський

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Перехід до безперервних процесів дозволяє знизити непродуктивні витрати часу, а в роторно-конвеєрних лініях (РКЛ) допоміжні операції поєднати в часі з операціями обробки, підтримуючи в русі транспортно-технологічні органи. РКЛ суттєво підвищують ресурсоефективність ливарних процесів при зниженні капіталовкладень, виробничих площ та сприяють виключенню суб’єкта з технологічного циклу виробництва виливків при одночасному зменшенні їх маси для машинобудування та зростанні їх експлуатаційного ресурсу, зокрема, для транспортних засобів цивільного і військового призначення та боєприпасів.

Реалізація РКЛ у ливарному виробництві потребує нових технологічних процесів формоутворення, які задовольняють основні принципи побудови РКЛ: максимальна швидкість переміщення предмету (оснащення) × мінімальний час формоутворення предмета (форма, твердіння виливка) × максимальна щільність потоку переміщення предметів (форм,виливків) × мінімальна ширина потоку переміщення предметів (форм, виливків), що потребує:

- мінімізації тривалості твердіння виливків та тривалості виготовлення форм, які водночас мають бути рівнозначними;

- мінімізації кількості матеріалів і предметів, що задіяні у формоутворенні;

- використання прямолінійних переміщень (горизонтальних - вертикальних) інструменту (оснастки), що беруть участь у технології виготовлення форми:

- видалення формувальних матеріалів з технологічного оснащення (опоки, контейнера) за рахунок його гравітаційного переміщення;

- заливання металом форм з використанням простого вертикального переміщення інструменту за відповідною програмою, яка забезпечує задану швидкість переміщення металу у формі незалежно від її перерізу;

- в одному потоці одержання форм (виливків) різної геометрії та маси;

- максимальне об’ємне розміщення моделей (виливків) у формі (контейнері);

- відсутність у необхідності використання стрижнів у формі при одержанні виливків складного перерізу;

- регулювання інтенсивністю теплообміну на границі «метал – форма»;

- швидкий перехід до використання різних сплавів для одержання виливків;

- відмова від традиційних методів вибивки виливків з форми.

Оптимальними для адаптації до швидкісних технологій є різновиди лиття за моделями, що газифікуються, з заповненням форми та кристалізацією виливків під надлишковим регульованим тиском, яка створена у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України.

Використання вперше принципів побудови РКЛ для ливарних процесів  на основі створених швидкісних технологій одержання виливків з залізовуглецевих сплавів за моделями, що газифікуються під регульованим надлишковим тиском, у сукупному, комплексному використанні, дозволить збільшити продуктивність у 10-15 разів, зменшити операційні запаси матеріалу в 20-25 разів, звільнити виробничі площі, зменшити енергоємність, трудомісткість виготовлення в 5-10 разів, знизити собівартість продукції та капітальні витрати в 2-5 разів при зниженні окупності до 1-3 років з одночасним одержанням литих конструкцій за масою меншою у 1,5-2 рази (порівняно з практикою України, країн СНД), а у порівнянні з Західною Європою у 1,3-1,5 рази. Це веде до скорочення енергоносіїв, шихтових матеріалів, трудомісткості при їх виробництві у 1,5-2,3 рази.

Тому розвиток нового напрямку для теорії та практики ливарних процесів, як комплексна реалізація швидкісних технологій одержання виливків з залізовуглецевих сплавів на основі використання принципу РКЛ є задачею важливою, актуальною, високоефективною та екологічно безпечною.


Full Text: PDF