Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pd50/Cu
А.Ю. Черниш, Ю.М. Макогон

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Технологія магнітного запису на жорсткі носії відіграє визначну роль у сучасній техніці. Величезні обсяги інформації, які зберігаються на комп’ютерних пристроях потребують створення все більш мініатюрних жорстких дисків[1]. Тому, актуальним завданням сучасного тонкоплівкового матеріалознавства є пошук та дослідження нових магнітних матеріалів, які будуть використовуватися для високощільного магнітного запису і збереження інформації. Одним із перспективних кандидатів є феромагнітний матеріал  на основі FePd з  впорядкованою магнітно-твердої фазою L10-FePd, якій характерні надвисокі значення магнітокристалічної анізотропії – 1,8х106 Дж/м3. Дана магнітна анізотропія здатна забезпечити термічну стабільність носія інформації при розмірах його зерен ~3 нм [2].

Метою роботи було дослідження впливу міді, як легуючого елемента, на структуру плівки при відпалах. В якості об’єкта дослідження були використані нанорозмірні плівкові композиції Fe50Pd50(5 – x нм)/Сu (x нм) (х =  0,3 нм; 0,6 нм). Їх отримано методом магнетронного пошарового осадження на підкладки SiO2(100 нм)/Si(001).  Термічна обробка проводилась у водні за температури 650 oC при витримці 1-2 год. Кристалічна структура досліджена методом рентгеноструктурного фазового аналізу (РСФА).

Дані РСФА засвідчили, що додавання підшару міді (0,3 нм) в сплав Fe50Pd50 призводить до формування впорядкованої фази L10-FePd при відпалі за температури 650 оС при витримці 1-2 год. Розрахована залежність відношення інтенсивностей рефлексів (001) та (111), що дозволяє оцінити динаміку формування вираженої зеренної текстури [001] фази L10-FePd, та допускає використання даних матеріалів при технології перпендикулярного магнітного запису. Виявлено, що зі збільшенням підшару Сu від 0,3 нм до 0,6 нм при термічній витримці 1 год відношення інтенсивностей даних рефлексів зростає, в той час як в плівкових композиціях відпал при витримці 2 год призводить до зменшення даного відношення – розмиття  необхідної переважної [001] орієнтації зерен, коли вісь с легкого намагнічування перпендикулярна до підкладки.

 

Рисунок 1 – Відношення інтенсивностей дифракційних рефлексів (001)/(111) плівкових композицій Fe50Pd50(5 – x нм)/Сu (x нм) від товщини підшару міді (х =  0,3 нм; 0,6 нм) після термічної обробки у водні


Посилання


Література:

1.Gaspare Varvaro Francesca Casoli. Ultrahigh-Density Magnetic Recording Storage Materials and Media Designs./ Gaspare Varvaro Francesca Casoli // CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business – 2016 – P. 528

  1. 2. Chemical order and crystallographic texture of FePd:Cu thin alloy films./M. Perzanowski, Y.  Zabila, M. Krupinski et al.  // J. Appl. Phys – 2012–№ 111– P. 074301.

Full Text: PDF