Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКА ІЗ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ З ВІД’ЄМНИМИ КОВАЛКАМИ
Є.В. Цокота

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


При виготовленні виливків одиничного виробництва необхідно враховувати чимало технологічних параметрів та вимог до майбутнього виливка. Найбільше треба зважати на конфігурацію моделі, тип сплаву, переважну товщину стінок моделі, відповідальність виливка та відповідно правильно обрати спосіб лиття.

Для отримання художніх або іншої групи виливків, конфігурація яких не дозволяє вилучати їх із форми (не пошкоджуючи останньої) застосовують спосіб формування за від’ємними кавалками [1].

В даному випадку було виготовлено виливок «Рукоятка олімпійського лука» із силуміну за власною технологією (рис. 1). Було обрано формування з від’ємними кавалками у піщано-глинисті суміші (ПГС), оскільки модель має складну конфігурацію.

Для того, щоб унеможливити утворення тріщин та усадкових раковин пор ливникову систему було підведено до теплових вузлів.

Модель виливка має рівні сторони, прямі кути та два спеціальні пази прямокутної форми, для встановлення плечей лука.

Для утворення внутрішньої порожнини пазів було виготовлено стрижні з суміші з додаванням глини в спеціально виготовлених стрижневих ящиках. В якості формувальної суміші було використано лабораторну формувальну суміш та облицювальний шар жовтої глини [2].

Таблиця 1.1 – Склад формувальної  ПГС

Склад формувальної ПГС, %

оборотна ПГС

пісок кварцовий (дрібнодисперсний)

глина каолінова (вогнетривка тонкомолота)

дрібні деревинні ошурки

75…80

5…10

5…10

3…5

Вологість суміші – 4…6 %.

Тривалість сушіння форми – 2 год при 150…180 .

Температура заливання сплаву – 720..750 .

 

 

Рис. 1 Виливок «Рукоятка олімпійського лука».

Висновок: при обраній технології формування забезпечено необхідну якість виливка та розмірну точність.


Посилання


Література:

1. Зотов Б.И. Художественное литье: – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 304 с.

  1. Кочешков А.С., Иванкович Е.В. Изготовление художественных биметаллических отливок в формах из природных ПГС // Литейное производство», - 2001, № 4.

Full Text: PDF