Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЛИТВА
М.А. Фесенко, В.І, Сальченко, К.В Фесенко

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Ливарне виробництво – це галузь машинобудування, яка займається виготовленням заготовок та деталей шляхом заливання розплавленого металу в спеціальну форму, яка має конфігурацію майбутньої заготовки (деталі).

Світові тенденції машинобудівного ринку орієнтують сучасну промисловість до зростання та створення нових потужностей ливарної галузі, що обумовлено підвищенням вимог до експлуатаційних характеристик та оброблення виливків, компетентності фахівців-ливарників та зміною ливарних технологій на більш сучасні.

За даними журналу Modern Casting в 2016 році [1] в світі було виготовлено 105,2 млн. тон лиття, що перевищує показники минулого року на 1,9%. Лідируючі позиції залишаються незмінними – Китай, Індія, США та Німеччина на долю цих країн-лідерів доводиться 87,8% від загального світового обсягу лиття (рис. 1). Україна виготовляє лише 1,48% що відповідає 1,56 млн. тон на рік та в світовому ливарному рейтингу займає 13 місце.

 

Рис. 1 – Світовий обсяг лиття за 2016 рік в країнах лідерах

 

Статистичні дані говорять про те що 70,9% виливків виготовляється з чавуну, 18,4% з кольорових металів та 10,4% із сталі. При цьому матеріальна структура світового ринку лиття свідчить про глобальне превалювання виливків з сірого чавуну (44,9%), чавуну з кулястим графітом (24,6%) і алюмінію (15,4%) (табл. 1).

Таблиця 1 – Світове виробництво виливків з різних сплавів у 2016 році

Вид сплаву

СЧ

ЧКГ

Алюміній

Сталь

Мідь

Інші

кольорові

сплави

КЧ

Цинк

Магній

Кількість,

млн. т

46,739

25,576

16,053

10,888

1,761

1,355

0,885

0,675

0,198

105,2

Доля, %

44,89

24,56

15,42

10,46

1,69

1,30

0,85

0,65

0,19

100,00

 

Аналітики Steel Founders’ Society of America [1] вважають, що до 2020 року світовий обсяг виливків з високоміцного чавуну збільшиться на 145%, мідних сплавів на 76%, сталі на 54%, а алюмінієвих сплавів на 47%. Порівнявши приведений прогноз з фактичними даними бачимо реальне відставання української ливарної промисловості за показниками світового виробництва литва.

За прогнозом відповідно до програми розвитку машинобудування до 2020 року Україні будуть потрібні 2,5 млн. тонн лиття щорічно, а на сьогодні виробляється близько 1,56 млн. тонн. Щоб забезпечити національне машинобудування і інші галузі, які споживають литво, необхідно збільшити обсяг виробництва практично в 2 рази. У вирішенні цього завдання – головна перспектива ливарної галузі України.

Україна як держава з високим машинобудівним потенціалом в разі збільшення обсягів ливарної продукції може отримувати додаткові кошти до бюджету та задіяти висококваліфіковані національні трудові ресурси, які будуть виробляти високоякісне литво з мінімальною металоємністю та максимальним експлуатаційним ресурсом, заощаджуючи при цьому додаткові енергоресурси на подальше механічне оброблення. А машинобудівники, в свою чергу, використовуючи більш якісне литво, зможуть мінімізувати ціну своєї продукції, трудомісткість виробництва і витрати матеріалів і енергоресурсів.


Посилання


Література

  1. Global Casting Production Stagnant 50th census of world production//«Modern Casting», December 2016, P. 25-29

Full Text: PDF