Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПРИГАРНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛИТВОМ ЗА ГАЗИФІКОВАНИМИ МОДЕЛЯМИ
М.С. Фаустов, М.А. Фесенко, Шалевська І.А

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Литво за газифікованими моделями (ЛГМ) є одним з прогресивних процесів отримання виливків. Даний спосіб дозволяє виготовляти виливки практично будь-якої конфігурації з низькою собівартістю й енерговитратами [1].

В основу способу лиття за газифікованими моделями покладено процес отримання виливків шляхом заповнення рідким металом вакуумованих форм з пінополістироловими моделями, які під дією теплоти рідкого металу газифікується. При цьому пінополістиролова модель заміщається рідким металом, який кристалізується та охолоджується у формах [2].

При отриманні виливків даним процесом, зокрема сталевих, залишається проблема утворення поверхневих дефектів, особливо пригару.

На практиці для запобігання виникнення поверхневих дефектів та пригару на виливках перед виготовленням ливарної форми пінополістиролові моделі покривають протипригарними покриттями (ПП).

На сьогоднішній день використовують ряд ПП на спиртовій та водній основах [3]. Однак багато з них мають високу ціну або мають обмежену область використання, що ускладнює їх широке застосування на виробництві.

Крім цього, не дивлячись, що ПП на спиртовій основі для лиття по ЛГМ володіють достатньо гарними технологічними та фізико-хімічними властивостями, однак при використанні їх в виробничих умовах виникають певні труднощі з технікою безпеки. Тому є потреба в розробці швидковисихаючих покриттів на водній основі.

На основі аналізу попередніх досліджень, проведених в ФТІМС НАН України [3], в роботі запропоновано та досліджено ПП на водній основі, які швидко сохнуть. Склад таких ПП наведено в таблиці 1.

Проведені дослідження властивостей запропонованих протипригарних

покриттів, а саме газопроникності, газотворності, щільності, седиментаційної стійкості, міцності покриття на стирання та швидкості твердіння.

Таблиця 1 – Склад ПП на водній основі

Найменування матеріалів

Вміст покриттів в  % об'єму

ПП№1

ПП№2

ПП№3

ПП№4

ПП№5

Пірофіліт

50

 

 

 

 

Концентрат цирконовий

 

50

 

 

 

Концентрат цирконовий - 80% об.

+ фільтрперліт -20% об'єму

 

 

50

 

 

Концентрат дістен-силіманітовий

 

 

 

50

 

Концентрат дістен-силіманітовий 80% об'єму+ фільтрперліт  20% об'єму

 

 

 

 

50

Na-КМЦ (водний 3% -ний розчин)

38

38

38

38

38

Смола СФЖ -309

8

8

8

8

8

Спирт етиловий

4

4

4

4

4

На основі експериментальних досліджень розроблено та запропоновано склади протипригарних покриттів з оптимальними фізико-механічними властивостями, що забезпечують підвищення чистоти поверхні виливків із сталей.

Рекомендовані склади протипригарних покриттів були успішно апробовані при виготовлені лабораторно-промислових виливків «Корпус» із сталі 15Л, «Букса» з сталі 30ГСЛ.


Посилання


Література

  1. Кидалов Н. А., Закутаев В. А., Чурюмов Н. В. Разработка противопригарного покрытия для стального литья по газифицируемым моделям / Известия ВолгГТУ, 2010. – С.132-135.
  2. Горбенко А. В., Дробязко В. Н. Контроль газопроницаемости противопригарных покрытий для литья по газифицируемым моделям // Вісник ДДМА, №3(20) 2010. – С.58-60.
  3. Шинский И.О., Шинский О, И., Дорошенко В.С. Современные направления совершенствования противопригарных покрытий для технологии литья по газифицируемым моделям (ЛГМ – процесс) "Литье Украины", №12, 2011 г.
3. Вишнякова Л.П., Червинская Н.П. Противопригарные покрытия на водной основе для литья по газифицируемым моделям // ИТБ Литьё Украины, №8 (84), 2007. – С. 12-15.

Full Text: PDF