Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ВПЛИВ ДОДАТКОВОГО ШАРУ Au НА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pd50-Au ПІСЛЯ ВІДПАЛУ В АТМОСФЕРІ Н2
А.І. Фаловська, Ю.М. Макогон

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Жорсткий дискє одним з найбільш успішних технологічних проектів за останні десятиліття. Актуальною задачею сучасного матеріалознавства є формування нанорозмірних плівок для створення носіїв з надвеликою щільністю запису інформації.

На сьогоднішній день найбільш перспективними матеріалами для майбутнього застосування у сфері надщільного запису вважаються нанорозмірні плівкові композиції на основі а FePd з хімічно-впорядкованою фазою L10-FePd, через її високі значення магнітної анізотропії і коерцитивної сили. Актуальним методом вирішення проблеми зменшення температури утворення впорядкованої фази L10-FePd є впровадження проміжних шарів легуючих елементів, зокрема Cu, Au, Ag, C, Ni, Co та ін. [1-2].

Метою даної роботи є дослідження впливу товщини проміжного шару Au на формування структури та фазового складу плівок на основі FePd при їх термічній обробці в атмосфері Н2.

Результати дифрактометричного аналізу засвідчили, щов плівці без додаткового шару Auпісля відпалу за температури 650 оСформується невпорядкована фаза А1-FePd з гранецентрованою кубічною граткою. Впровадження додаткового шару Au товщиною 0,3 нм приводить до розвитку процесів фазового перетворення А1L10, на дифрактограмі з’являється надструктруний рефлекс (001) від фази L10-FePdта другий порядок його відбиття – рефлекс (002). При збільшенні товщини додаткового шару Au до 0,6 нм надструктурні рефлекси (001) та (002) зникають, що, можливо, пов’язано з розупорядкуванняфази L10-FePd.В плівці FePd(4,1 нм)/Au(0,9 нм)рефлекси від фази FePd не присутні. При цьому на дифрактограмі присутній великий за інтенсивністю рефлекс (111) від золота, що може бути пов’язано з його накопиченням на поверхні плівки при дифузійних процесах під час термічної обробки.

 

Рисунок 3.2 – Дифрактограми плівок FePd(5-x)/Au(x) а) х = 0 нм, б) х = 0,3 нм, в) х = 0,6 нм, г) х = 0,9 нм після відпалів в атмосфері Н2за температури 650 оС з витримкою 1 год.


Посилання


Література:

  1. Kovács A.StrongperpendicularmagneticanisotropyofFePdnanocrystallineparticlesenhancedby Co addition / A. Kovács, K. Sato, Y. Hirotsu // Journalofappliedphysics. — 2007. —Vol. 101, No. 3. — P. 33–41.
  2. Polit A.StructuralandmagneticpropertiesofCu-alloyedFePdfilms / A. Polit, D. Makarov, C. Brombacher // JournalofMagnetismandMagneticMaterials. — 2015. —Vol. 381. — P. 316–321.

Full Text: PDF