Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
МЕМБРАННІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
О.О. Томін

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


У ливарних цехах, основним джерелом забруднення стічних вод єприлади вологої очистки повітря, електрогідравлічної та гідравлічної очистки литва,гідрогенерації відпрацьованих формотворних сумішей. Досягти мінімального обсягу стоків можна за допомогою повторного використання води.У випадку скиду стічних вод у природні водойми вони обов’язково повинні очищатись за допомогою не тільки механічного, але і біологічного методів.В основному в ливарному виробництві вода використовуєтьсяв мокрих системах пиловидалення, в системах охолодження індукційнихі дугових печей і вагранок.

У процесі машинного лиття металу під тиском, після охолодження злитків утворюються стічні води які містять органічні речовини такі як фенол, а також різноманітні масла, тому вони потребують очистки перед їх скиданням. При охолодженні форми водою, утворюються води з певним вмістом металів і зважених твердих частинок. Також стічні утворюютьсяна операціяхзачистки і гартування, вони містять масла і тверді часткиу великих кількостях. Отже основними забруднювачами стічних вод у ливарному виробництві є органічні речовини, йони металів та тверді зважені частки.

Методи очищення стічних вод з промислових технологічних процесів в ливарній галузі включають розділення води залежно від джерел її утворення та її попереднє очищення для зниження вмісту важких металів за допомогою хімічного осадження, коагуляції та флокуляцї. Так, в процесі очистки використовуютьнафтоловушки - пристрої збору з поверхні або відділення нафтопродуктів і спливаючих зважених твердих речовин, насипні фільтри для відділення фільтрованої фракції зважених твердих речовин, освітлювачі для осадження та зниження вмісту завислих твердих частинок. Усі осади після використання цих апаратів зневоднюються та вивозяться на спеціальні полігони, призначені для поховання небезпечних відходів.

Однак ці методи дуже часто не здатні очистити воду до рівня, при якому скиди не впливають на довкілля. Можуть знадобитися додаткові заходи для додаткового видалення стійких органічних речовин за допомогою активованого вугілля або інтенсивного хімічного окислення, видалення хімічних або біогенних речовин з метою зниження вмісту азоту.Так як у складі стічних вод серед металів переважають оксиди заліза, алюмінію, кальцію, магнію, мідь, нікель, олово, хром та цинк, то такі скиди у навколишнє середовище можуть цілком знищити навколишні екосистеми. Для вилучення йонівметалів доцільно використати фільтрування через мембрану, це зумовить зниження токсичності стічних вод.

Мембранними методами очищення скидів від іонів металів відноситься ультрафільтраціяі зворотний осмос. Мембранні методи забезпечують високий рівень очистки, сприяють регенерації розчинених речовині поверненню очищеної води у виробництво. При цьому витрати електроенергії доволі незначні, що на такій енергоємній промисловості як машинобудування є вельми важливим фактором. Зворотноосматичні та ультрафільтраційні установки відрізняються компактністю і простотою експлуатації. Використання керамічних мембран забезпечить тривале використання установки через їх термічну стійкість, стійкість до агресивних середовищ, та можливість використання при високих перепадах тиску. Однак, необхідно зазначити що установки ультрафільтрації на зворотного осмосу можуть використовуватись на останніх стадіях очистки для повного доочищення води. Для довговічності мембран та стабільної роботи установок необхідне вагоме попереднє очищення за рахунок реагентних методів, коагуляції та механічної фільтрації.


Посилання


Література:

1. Болдін, О.М. Ливарне виробництво з точки зору екології/О.М. Болдін// Ливарне виробництво. - 2005. - № 3. - С.33-34.


Full Text: PDF