Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ TiB2 – TiSi2
О.П. Слєпкін, Ю.І. Богомол

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Бориди рідкісноземельних і перехідних металів складають великий клас сполук, що характеризуються різноманітністю структурних типів і унікальним поєднанням фізико-хімічних властивостей [1].

У зв'язку з цим стимулюються інтенсивні роботи по дослідженню електронно-енергетичної структури боридів [2].

Матеріали на основі TiB2 викликали до себе значний інтерес в останні роки. В основному – це зумовлено тим, що такі матеріали мають високу температуру плавлення (~ 3200 ◦C), добрі тепло- і електричні властивості, а також чудово зберігають свою твердість і міцність при високих температурах. [3].

Відомо, що можна досягти кращих механічних властивостей від обмеження зростання зерен при спіканні. Це може бути досягнуто за рахунок використання великої швидкості нагріву і зниження часу витримки при температурі спікання. З цієї точки зору, найбільш логічним є електроіскрове спікання (SPS) для розробки щільного композиту на основі TiB2-5% TiSi2.

Одним з найважливіших питань, які стосуються застосування ТіВ2 армованого неметалічними з’єднаннями, у якості конструкційного матеріалу є вплив цих самих з’єднань на перебіг реакції під час утворення композиту. Основним завданням є зменшення окиснюваності, а також розуміння того, як продукти окиснення впливають на властивості композиту. Хімічна модифікація композиту є одним з найважливіших і продуктивних методів контролю окиснення кераміки [4].

Основним завданням, яке було поставлено до роботи було дослідження впливу вмісту дисиліциду титану на температуру плавлення отриманих зразків.

Під час виконання наукової роботи було розплавлено дев’ять зразків спресованих з порошків  дибориду титану та дисиліциду титану різного відсоткового вмісту, та були отримані результати наведені в таблиці. За температурою плавлення було побудовано криву залежності температури плавлення від вмісту дисидіциду титану (Рис 1).

 

Рисунок 1 – Залежність температури плавлення від вмісту TiSi2 у композитному матеріалі TiB2-TiSi2


Посилання


Література:

  1. Самсонов Г. В. Бориды [Текст] / Г. В. Самсонов, Т. И. Серебрякова, В. А. Неронов. — M. : Атомиздат, 1975. – 376 c.
  2. Титан [Текст] / В. А. Гармата, А. Н. Петрунько, Ю. Г. Олесов [та др.] – М. : Металлургия, 1983. – 560 с.
  3. Golla B. R. Hot-pressed TiB2–10 wt.% TiSi2 ceramic with extremely good thermal transport properties at elevated temperatures (up to 1273 K) [Text] /B.   R.Golla, B.Basu //  J. Scripta Materialia. – 2012. – 79 c.
  4. Raju G.B. Microstructural characterization and isothermal oxidation behavior of hot-pressed TiB2–10 wt.% TiSi2 composite [Text] / G.B. Raju, K. Biswas, B.  Basu . – Kanpur: Indian Institute of Technology. – 2009.  – 104 c.

Full Text: PDF