Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОТРИМАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТУ TiAl – B4C
М.О. Сисоєв, Г.П. Кисла, І.О. Губай, Ю.О. Радом’як, П.І. Лобода

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


Розробка нових конструкційних матеріалів, що мають кращі властивості в порівняні з традиційними металами є актуальним напрямком в матеріалознавстві. Одним з представників таких матеріалів є інтерметаліди на основі титану Такі матеріали зберігають свою структуру і механічні властивості при високих температурах, володіють високими антикорозійними і антифрикційними властивостям [1]. Інтерметалідні композити армовані керамічними включеннями, мають переваги у порівнянні зі звичайними титановими сплавами за рахунок кращих механічних властивостей при підвищених температурах, вищої стійкості до окислення та інше. Тому метою даної роботи було отримання і дослідження композиційних матеріалів системи TiAl-B4C.

В роботі отримали композиційні матеріали складу TiAl- (0,5; 1, 1,5) B4C при температурах спікання 1100 – 1300 °С в вакуумі. Зміна усадки в процесі спікання представлена на рис. 1.

З отриманих даний видно, що зі збільшення температури спікання усадка монотонно збільшується при чому збільшення кількості карбіду бору призводить до зменшення усадки. Така поведінка обумовлена взаємодією B4C з TiAl та утворенням тугоплавких карбідів та боридів, що підтверджується рентгенофазовими дослідженнями (рис.2).

 

Рис.1 Вплив температури на усадку композиційного матеріалу TiAl-B4C

 

 

Рис.2 Дифрактограма композиційного матеріалу системи TiAl-B4C отриманого при температурі 1300 °С.

Мікроструктурними дослідженнями встановлено, що збільшення карбіду бору сприяє зменшенню розміру пор (рис.3), оскільки утворення тугоплавких включень блокує процеси їх росту. Пористість отриманих матеріалів на перевищує 25%.

 

 

 

0,5 % B4C

1 % B4C

1,5 % B4C

Рис.3 – Мікроструктура композиту системи TiAl-B4C отриманого при температурі 1300 °С.

Збільшення температури спікання сприяє усадці композиту, приводить до взаємодії карбіду бору з інтерметалідом і утворенню тугоплавких включень які блокують ріст пор їх рівномірному розташуванні в об’ємі композиту і як наслідок покращенню механічних та експлуатаційних характеристик композиційного матеріалу.

Посилання


Література

Ильин А.А., Колачев Б.А. Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства / М.: ВИЛС – МАТИ, 2009. -520с.


Full Text: PDF