Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ПОРІВНЯННЯ І ВИБІР ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ “ТИСК ПРЕСУВАННЯ” ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
В.П. Самарай, Р.В. Самарай, В.С. Богушевський

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


За кривою розгону виконано розрахунок різних можливих передавальних функцій (ПФ) “Тиск пресування робочої рідини у штоковій порожнині циліндра” лиття під тиском (ЛПТ) для машини ЛПТ 711А08 і порівняння адекватності форми їх кривих та достовірності апроксимації за допомогою програми МатЛаб (рис.1). Для ідентифікації об’єкту керування використовувалися підсистема ідентифікації та моделювання кривих розгону “System Identification Tool” та підсистема аналізу та моделювання систем автоматичного керування “LTI-Viewer” пакету “CONTROL SYSTEM TOOLBOX”.

Обробка кривої розгону тиску робочої рідини у штоковій порожнині циліндра пресування відбувалася згідно ГОСТ26689-85. Окремо проаналізовано поведінка моделей ПФ 1-3-го порядків протягом всього часу циклу запресовки послідовно для всіх трьох фаз пресування.

На рис.1 представлено порівняння адекватності форми графіків різних моделей можливих передавальних функцій “Тиск прес-плунжера”. Згідно з основним принципом теорії моделювання з п’ятнадцяті можливих моделей ПФ за допомогою пакета МатЛАБ обрані три можливі, найпростіші, достатньо адекватні ПФ за адекватністю форми кривої (рис.1). Як найбільш адекватну за формою кривою визначено модель ПФ “P2D” (2-го порядку, без нулів, без інтегральної ланки, з запізненням). Дві інші моделі передавальних функцій розраховані без запізнення об’єкта керування і показали меншу точність і адекватність. Достовірність апроксимації (адекватність) теж найбільша у моделі 2-го порядку, що відповідає загальноприйнятим положенням теорії автоматичного керування для такого класу моделей ПФ.

 

 

 

Форма представлення об’єкта керування

Порядок і вигляд передавальної функції

Коефіциєнти ПФ

Досто-

вір-

ність,%.

R2

Позна-чення

1

ОК з полюсами, без нулів і без інтегральної ланки з запізненням

Kp

G(s) = ------------------ * exp(-Td*s)                       (1+Tp1*s)(1+Tp2*s)

Kp = 45.448                                                                                   Tp1 = 0.020028                                         Tp2 = 0.001                                            Td = 0.0080683

65,1.

Так

P2D

2–го по-рядку

2

ОК з полюсами, без нулів і без інтегральної ланки

Kp

G(s) = --------------------------- * exp(-Td*s)

(1+Tp1*s)(1+Tp2*s)(1+Tp3*s)

Kp = 79.088

Tp1=0.001

Tp2= 0.001

Tp3= 1.2011

Td = 0

39,68.

Так

P3D

3–го по-рядку

3

ОК з полю-сами, без нулів і без інтег-ральної ланки

Kp

G(s) = ---------- * exp(-Td*s)                       1+Tp1*s

Kp =62.581                                            Tp1=0.30166                                           Td = 0

16,63.

Так

P1D

1–го по-рядку

Можливі подальші дослідження з врахуванням побудови окремих передавальних функцій для різних фаз пресування. Можливі також дослідження складніших моделей ПФ з інтегральними ланками об’єкта керування, а також з нулями в чисельнику для оптимізації загальної моделі системи автоматичного регулювання окремого контуру тиску або комплексної моделі  САР машиною лиття під тиском.