Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
Стосовно стратегії продажу освітніх послуг за металургійними спеціальністями в ринкових умовах
В.А. Гнатуш, В.П. Самарай

Остання редакція: 2017-07-11

Тези доповіді


Вступ. При переході від планової до ринкової економіки змініються не тільки структура і методи функціювання економіки країни, а й стратегія надання послуг вищими освітніми закладами. Одним з важливих факторів є зміна структури економіки України, що відповідно викликає корегування переліку професій, затребуваних покупцями певних спеціалістів. Очевидно, що в умовах ринку має місце тісний зв'язок в координатах: освіта – наука – виробництво – торгівля. Внутрішня трансформація одного з цих параметрів призводить до корегування функціювання інших. В процесі розробки маркетингової стратегії продажу освітніх послуг в сегменті «Металургія + ливарство» потрібно пропрацювати такі складові: дослідження ринку покупців спеціалістів і ринку абітурієнтів,  аналіз ринку сучасних металургійно-ливарних і супутніх технологій, розробка рекламної стратегії та плану модернізації учбово-інформаційної бази.

Основний матеріал.  Ринок технологій. Для підготовки кафедрами конкурентоздатних фахівців потрібно проаналізувати тенденції та прогнози розвитку металургійно-ливарних і супутніх технологій (екологія, енергозбереження тощо). Одночасно слід приймати до уваги тенденції та прогнози розвитку металоспоживаючих галузей промисловості, а також споріднених галузей (інформаційні технологій, хімічна промисловість тощо). Вважаємо, що в Україні в найближчі роки виникне потреба в спеціалістах з металургіїної переробки відходів, ресурсо- та енергозбереження в металовиробництві, екологічної металургії та ливарства,  а також з торгівлі металопродукцією.

Ринок покупців спеціалістів. Український ринок покупців спеціалістів металургійно-ливарного профілю за роки незалежності суттєво зменшився. Тому така ситуація вимагає більш активної співпраці кафедр з підприємствами, науковоми установами тощо. Філіали кафедр, спільні  іноваційні центри, конференції, семінари – ось точки співпраці.

Ринок абітурієнтів. Український ринок абітурієнтів знаходиться під тиском демографічної ситуации в Україні. Дані Держстату України свідчать про те, що за період з 1990 по 2016 рр. населення в нашій країні зменшилось з 51,6 до 42,6 млн. чол., тобто на 17,4%. Одночасно кількість населення в діапазоні 0-17 років зменшилась з 13,3 до 7,6 млн. чол., тобто на 42,9%. Враховуючи такі фактори як військові дії на сході України, трудову міграцію та низьку народжуваність, понижувальний тренд відносно кількості населення збережеться в довгостроковій перспективі.

Просування освітніх послуг. Як бачимо українські виші і їх кафедри знаходяться в доволі складній ситуації. З одного боку вони повинні враховувати понижувальну тенденцію на ринку абітурієнтів, а з іншого – потенціал працевлаштування випускників. Дієвим засобом в цій справі є рекламна компанія. ЇЇ інструментами є зустрічі викладачів кафедри в школах, розробка друкованої та електронної інформаційної продукції, використання засобів інтернету, радіо, телебачення та преси. Важливим елементом професійного орієнтування учнів школи є видання науково-популярної літератури стосовно новітніх технологій металовиробництва, а також спеціалізованих сайтів та цільової розсилки новин ринку металів. Особливу увагу слід звернути на інформативність сайтів кафедр. Вони повинні не тільки надавати інформацію стосовно професій, а й публікувати наукові, виробничі, торгівельні новини відповідного ринку. Не варто забувати про колишніх випускників – їх життєвий шлях найкраща реклама того, що любов до металу залишається на все життя. Створення товариства професійних ливарників в Facebook – що може бути кориснішим для молодої людини, яка шукає свій шлях!

Модернізація учбово-інформаційної бази. Відповідність підготовки професійних металургів-ливарників сучасному стану науки та техніки досягається, в першу чергу, постійною модернізацією технічної бази кафедр. Вагомим доважком до цього є створення при кафедрах іноваційних центрів, наукових платформ, спільних з торговими компаніями учбових центрів тощо. Для забезпечення фінансової підтримки таких проектів потрібно організовувати відповідні Фонди. Актуальним є створення на кафедрах інформаційних баз з навчальної та наукової літератури, а також організація доступу до платних баз даних стосовно ринку металів.

Рушійною силою переорієтації роботи кафедри в умовах ринку повинні бути як завідуючі кафедрами, так і створені на факультетах маркетингові відділи під керівництвом заступника декана з маркетингу. Останні координують і направляють роботу кафедр для забезпечення повноцінного набору абітурієнтів та розробляють тактику продажу освітніх послуг відповідними кафедрами.

 


Посилання


Література, джерела

  1. Державна служба статистики України. Ресурс - http://www.ukrstat.gov.ua/.
  2. Баща І. М. Маркетинг-освіта в Україні: вимоги ринку праці та тенденції розвитку маркетинг-освіти. Ресурс – ir.kneu.edu.ua.
  3. Ісайкіна О. Д. Маркетинг освітніх послуг: сучасні тенденції та перспективи. Ресурс – www.nbuv.gov.ua.

 


Full Text: PDF