Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
УСАДКОВА ПОРИСТІСТЬ І УСУНЕННЯ ДАНОГО ДЕФЕКТУ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА
М.В. Візіренко

Остання редакція: 2017-07-11

Тези доповіді


Усадкова пористість (shrinkage) – скупчення пустот, які утворилися у виливках у значних зонах у результаті усадки в тих місцях виливка, які тверділи останніми без доступу до них розплавленого металу [1].

Усадкова пористість – дефект який часто розміщується під основною усадковою раковиню, або в місцях потовщення деталі. Усадкова пористість і раковини в місцях потовщення виливка зазвичай пов’язані із невдалою конструкцією деталі або  ливниковою системою виливка. Тому особливо тяжко виправляти такі дефекти в умовах виробництва – це пов’язано із можливими змінами технологічних процесів і обладнання, що не дозволить виготовити виливки у відповідні терміни.

На підприємстві ДП «Київський бронетанковий завод» виливок «Важіль рульової тяги», який встановлюється на БТР-3ДА мав брак.

 

Рисунок 1.3 – Проблеми усадкового характеру у виливку «Важіль рульової тяги»  пов’язані із неправильно спроектованою пресформою

 

Вивчення дефекту вказало на його приналежність до усадкових, і він був ідентифікований як усадкова пористість. Даний виливок виготовляли за технологією моделей, що витоплюються, а причиною дефекту була невдала конструкція пресформи для моделі. Для того щоб усунути недоліки і виготовити пресформу необхідний певний час.

Для того щоб продовжити роботу із старою пресформою було запропоновано декілька варіантів вирішення проблеми: збільшення надливів вручну, змінити теплоакумулювальну здатність форми, перенести ливникову систему в інше місце на виливку. Запропоновані варіанти дозволили б продовжити виробництво даної деталі дещо збільшивши її трудоємність.

Переміщення ливникової системи було відкинуто внаслідок того, що це утруднило б подальшу механічну обробку деталі – виникнення «бієнія» на токарному станку, неможливість закріплення деталі бо деталь кріпиться за один із надливів. Зміна теплоакумулювальної здатності форми була визнана занадто трудоємкою і недоцільною.

Єдиним і найдоцільнішим варіантом є збільшення надливів і стояка вручну. Промоделювавши заливання металу за допомогою ЕОМ знайшли відповідні висоти надливів і стояка. Для експерименту було виготовлено чотири моделі і на них змінено висоти, відповідно до результатів обрахунків.

 

Рисунок 1.2 – Експерементальна модель виливка «Важіль рульової тяги» до БТР-3ДА

Експерементальні моделі не мали відповідних дефектів і дозволили прийняти рішення про тимчасовий випуск виливка «Важіль рульової тяги»  за допомогою старої пресформи для моделей.


Посилання


Література:

  1. http://posibnyky.vntu.edu.ua/tk_m/index_slov.htm

 


Full Text: PDF