Оргкомітет

Голова

 1. Михайло Михайлович Ямшинський, Національний технічний університет України "КПІ", Україна

Учений секретар

 1. Максим Анатолійович Фесенко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна

Член программного комітету

 1. Анатолій Сергійович Кочешков, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 2. Иван Андреевич Дибров, Президент РАЛ, д.т.н., профессор (Россия)
 3. Анатолий Николаевич Савенок, Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод"
 4. Алексей Петрович Мельников, ОАО «БЕЛНИИЛИТ»
 5. Александр Николаевич Крутилин, Механико-технологический факультет Кафедра "Машины и технология литейного производства"
 6. Ольга Іванівна Пономаренко, Віце-президент Асоціації ливарників України, м. Харків, Україна
 7. Анатолій Миколайович Фесенко, Перший проректор ДДМА
 8. Михайло Анатолійович Турчанін, Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв'язків ДДМА, м. Краматорськ, Україна
 9. Валерій Євгенович Хричиков, Зав. кафедрою ЛВ, УДУНТ, м. Дніпро, Україна
 10. Валентин Васильович Луньов
 11. Олег Йосипович Шинський, Президент Асоціації ливарників України, м. Київ, Україна
 12. Андрій Сергійович Затуловський, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 13. Ірина Миранівна Гурія, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 14. Ростилав Володимирович Лютий, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 15. Володимир Геннадійович Могилатенко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
 16. Леонід Миколайович Сиропоршнєв, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 17. Григорій Єгорович Федоров, ФТІМС НАН України, м. Київ, Україна
 18. Олександр Іванович Шейко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 19. Максим Анатолійович Фесенко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 20. Валерій Петрович Самарай, Національний технічний університет України "КПІ", Україна
 21. Анатолій Михайлович Верховлюк, ФТІМС НАН України, м. Київ, Україна
 22. Тетяна Володимирівна Лисенко, Зав. кафедрою КМ та ІМ, НУ «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Секратаріат

 1. Катерина Валеріївна Фесенко, Національний технічний університет України "КПІ", Україна