Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЯ ПРИГАРУ НА ВИЛИВКАХ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ В РАЗОВИХ ПІЩАНИХ ФОРМАХ Тези доповіді
О.І. Шейко О.І.
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 3D-ДРУКУ РАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЛВМ Тези доповіді
В. C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУННИХ РОЗПЛАВІВ У ПЕРЕДКРИСТАЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Тези доповіді
О. П. Нестерук, В. Б. Бубликов, Ю. Д. Бачинський
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ЗАСТОСУВАННЯ FeSiMgСа ЛІГАТУРИ ПРИ ОДЕРЖАННІ ТОНКОСТІННОГО ЛИТВА З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ Тези доповіді
В. Б. Бубликов, Д. М. Берчук, В. О. Овсянников
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ЗАСТОСУВАННЯ І ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Тези доповіді
В. І. Буйволов, Б. В. Кивгило
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ТИПУ ВАЛ В МАШИНОБУДУВАННІ Тези доповіді
А. М. Недужий, А. Г. Пригунова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОЇ ТИГЕЛЬНОЇ ПЛАВКИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ СТРУЖКИ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ Тези доповіді
О. В. Веретільник, Ф. К. Біктагіров, В. О. Шаповалов, О. В. Гнатушенко, А. П. Ігнатов, В. В. Барабаш
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ЗАСТОСУВАННЯ КВАРЦУ У ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШАХ У ЮВЕЛІРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Тези доповіді
О. В. Згоранець
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЛИВКІВ Тези доповіді
Ю. В. Доценко, В. Ю. Селівьорстов, Н. В. Доценко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДИФІКУЮЧО-РАФІНУЮЧОГО ОБРОБЛЕННЯ РОЗПЛАВУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ Тези доповіді
В. Б. Бубликов, Ю. Д. Бачинський, О. П. Нестерук, С. М. Медвідь
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 Застосування нанорозмірних компонентів в присаджувальних матеріалах для зварки алюмінієвих сплавів Тези доповіді
О. І. Дем’янов, В. М. Коржик, Yi Jianglong, В. О. Щерецький
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ЗАСТОСУВАННЯ ПРОПАНТІВ У ЛИВАРНИХ ПРОЦЕСАХ Тези доповіді
В. С. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДНО-КАРБІДНОЇ РІЖУЧОЇ КЕРАМІКИ Тези доповіді
В.О. Костюшко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Тези доповіді
Е. А. Бажміна
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ЗВ'ЯЗОК ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ ІЗ ПРИХОВАНОЮ ТЕПЛОТОЮ ТВЕРДОФАЗОВОГО ПРЕТВОРЕННЯ Тези доповіді
М. Й. Бурда, Р. О. Дейнега, В. В. Михайлюк, І. Я. Петрик, Б. В. Харламов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ПЛАСТИЧНІСТЮ Тези доповіді
І.Я. Петрик, М.Й. Бурда
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ІЗ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ І СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ Тези доповіді
М.В. Скирденко, Р.В. Лютий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ ЗВОРОТУ СТРИЖНІВ Тези доповіді
С.В. Павлюх, Р.В. Лютий
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ЗМІНА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛУ ПРИ НАПЛАВЛЕННІ БЛИЗЬКИХ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ СТАЛЕЙ ЕЛЕТРОШЛАКОВИМ МЕТОДОМ Тези доповіді
Є. М. Парахнєвич, Є. І. Івахненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ЗМІНА МОРФОЛОГІЇ ГРАФІТНОЇ ФАЗИ У ЧАВУНАХ ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ Тези доповіді
В.Г. Іванов, Є.М. Парахнєвич
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОТРАНСПОРТОМ ЗА РАХУНОК РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Тези доповіді
В. М. Шевчук, С. Я. Підгайчук, Г. П. Блінніков
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СІРКИ В РОЗПЛАВАХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ ПРИ ОТРИМАННІ ДЕТАЛЕЙ ГТД Тези доповіді
Ю. Г. Квасницька, І. І. Максюта, О. В. Михнян, О. В. Нейма
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ФАЗ В СИЛУМІНАХ Тези доповіді
М. А. Фон Прусс, М. М. Ворон
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ЗНОСОСТІЙКІ ЛИТІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ, ОТРИМАНІ НА ОСНОВІ СІРИХ ЧАВУНІВ Тези доповіді
Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва, Н.П. Зайчук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ЗНОСОСТІЙКЕ ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ МОЛОТКІВ МЕХАНІЗМУ СТРУШУВАННЯ ОСАДЖУВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ Тези доповіді
О. Є. Капустян, Д. І. Білоник, Є. М. Парахнєвич, І. М. Білоник, С. О. Шумікін
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЗИРОВАННЫХ ПЕСЧАНЫХ ФОРМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ МЕТОДОМ ВЫЖИМАНИЯ Тези доповіді
А.В. Бабилунга, Т.В. Лысенко, В.В. Решетникова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ Тези доповіді
В.С. Богушевский
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИЗНОСОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Тези доповіді
Е.И. Ивахненко, В.А. Шаломеев, И.Е. Ивахненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛИ И ЧУГУНЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ Тези доповіді
Л. С. Малинов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИЗНОСОСТОЙКИЕ ХРОМИСТЫЕ ЧУГУНЫ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ ФАЗЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ Тези доповіді
В.В. Христенко, О.В. Ушкалова, А.А. Кулініч, А.С. Захарова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТАЛИ ШХ15 ПРИ ТРЕНИИ КАЧЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХВИДОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙОБРАБОТОК Тези доповіді
П. В Каплун, В. А. Гончар, Т. В. Донченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИНДУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВКИ Тези доповіді
В.П.. Кравченко, Е.В. Кравченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ ЗОНЫ В ОТЛИВКАХ ИЗ Fe-C СПЛАВОВ Тези доповіді
Е. В. Меняйло
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ – ВАЖНЕЙШАЯ КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТЕЙ ПРОЕКТА “BIOART” Тези доповіді
А. П. Чейлях, Давид Луенго Гарсиа
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕЭКОЛОГИЧНЫМ ЗАКАЛОЧНЫМ СРЕДАМ Тези доповіді
Л. С. Малинов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕДЯНЫХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕСЧАНОЙ ФОРМОВКИ Тези доповіді
В.C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЗИН ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КОКИЛЕЙ ПРИ ЛИТЬЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЦИНКА И ОЛОВА Тези доповіді
Т. В. Лысенко, Н. И., Замятин, М. П. Тур
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА ВОЗДУХЕ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 Тези доповіді
С.М. Волошко, И.Е. Котенко, А.П. Бурмак
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОРРОЗИИ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Тези доповіді
Юлия Георгиевна Квасницкая, Иннола Ивановна Максюта, Анатолий Михайлович Верховлюк
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛИТОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Тези доповіді
Д.С. Сидоренко, В.В Наумик
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИФОРМЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКУ РАСТВОРЕНИЯ ФЕРРОСИЛИЦИЙ-МАГНИЕВОЙ ЛИГАТУРЫ ФСМг6 Тези доповіді
Е.П. Нестерук, В.Б. Бубликов, С.Н. Медведь
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ И ПОЗДНЕГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА Тези доповіді
А.А. Ясинский, Б.Г. Зеленый, В.Б. Бубликов, Л.А. Зеленая
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФУРАНОВЫХ СМЕСЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА ДЛЯ ИХ РЕГЕНЕРАЦИИ Тези доповіді
И.И. Гунько, С.В. Порохня, А.А Гриненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Si НА ЕГО ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Тези доповіді
Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов, Н.В. Доценко, В.С. Ольшевский
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЗАДАННОЙ ПОЛЯРНОСТИ, ПЛОТНОСТИ И ЧАСТОТЫ НА КРИСТАЛИЗАЦИЮ CЛИТКОВ Тези доповіді
А.И. Кобзева, А.В. Степанов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ЛИТЫХ ОБРАЗЦОВ НА-ПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ИЗ ОПЫТНОГО ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА НА БАЗЕ ЖС32-ВИ Тези доповіді
Евгений Владимирович Милонин, Валерий Владиленович Наумик, Сергей Валентинович Гайдук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ МАССИВНЫХ ВАЛКОВ Тези доповіді
Н.А. Жижкина
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 Исследование процесса затвердевания и образования усадочных дефектов в прокатном валке из высокопрочного чугуна Тези доповіді
Валерий Евгеньевич Хрычиков, Елена Елена Меняйло
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА Тези доповіді
И. П. Казимиров, С. С. Белименко, А. Г. Александров, Е. В. Коломиец
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ Тези доповіді
А. Г. Малявин, А. А. Кузьменко, А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий
 
401 - 450 з 1131 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.