Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 Порівняння і вибір передавальних функцій “Швидкість прес-плунжера” лиття під тиском Тези доповіді
Р.В. Самарай, В.П. Самарай, В.С. Богушевський
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПОРИСТЫЙ МЕТАЛЛ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОТЛИВКИ Тези доповіді
В. В. Ясюков, Т. В. Лысенко, М. П. Тур, И. В. Баца
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 Поршневі сплави в машинобудуванні Тези доповіді
І.М. Гурія, І.В. Нечипоренко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ПОСТІЙНОСТРУМОВЕ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИВІВ ТИТАНУ НА ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ Тези доповіді
В. А. Мусаєв, В. С. Попіль, А. І. Габ, В. В. Малишев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ КОНТАКТНОГО ТЕПЛООБМІНУ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ Тези доповіді
Р. В. Лютий, М. І. Прилуцький
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ В СИСТЕМІ "ФОРМА-РОЗПЛАВ-СТРИЖЕНЬ" Тези доповіді
О.М. Доній, Р.В. Лютий, Т.А. Стрілець, М.А. Фон Прусс
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ПОЮЩАЯ БРОНЗА Тези доповіді
В. Ф. Мазорчук, С. И. Репях, К. И. Узлов, Р. В. Усенко, А. В. Дзюбина
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 136 «МЕТАЛУРГІЯ» Тези доповіді
О. С. Воденнікова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТАТА НАТРИЯ («HOT ICE») В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА РАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ Тези доповіді
В.C. Дорошенко, О.А. Яковышин
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ Тези доповіді
К. С. Крыжановський, В. П. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРЕРЫВИСТАЯ ЗАКАЛКА С ОХЛАЖДЕНИЕМ ПО СХЕМЕ ВОДА-СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ, НАГРЕТЫЙ НА ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ Тези доповіді
Л. С. Малинов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ПРИКЛАД ОТРИМАННЯ ІЗОТЕРМІЧНО ЗАГАРТОВАНОГО ЧАВУНУ З ВИСОКИМИ ЕКСПЛУТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Тези доповіді
С. І. Клименко, В. С. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ Тези доповіді
Владимир Александрович Щерецкий, Андрій Сергійович Затуловський, В. А. Лакеев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ПРИМЕНЕНИЕ инСТРУМЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Тези доповіді
Абдулов А.Р., Приходько О.В. Лапченко А.В., Солянова А.А.
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Тези доповіді
А.Р. Абдулов, О.В. Приходько, А.В. Лапченко, А.А. Солянова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПЛАВ СИСТЕМЫ Al-Si С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОТЛИВОК Тези доповіді
Ю.В. Доценко, В.Ю. Селівьорстов, Н.В. Доценко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ, В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Тези доповіді
Л.Х. Иванова, Е.В. Колотило, Д.В. Муха, А.С. Алексеенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРИНЦИП ВИДУВАННЯ ПО U-ПОДІБНОМУ КАНАЛУ ПРОДУКТІВ ГАЗИФІКАЦІЇ ПІНОПОЛІМЕРНОЇ МОДЕЛІ ТА ЇХ ЗНЕШКОДЖЕННЯ Тези доповіді
В. С. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФАЗНОЙ МИКРО- И/ИЛИ МАКРОНЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ СПЛАВОВ Тези доповіді
Л. С. Малинов, В. Л. Малинов, Д. В. Бурова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ПРИРОДА КАРБИДОВ В ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЯХ Тези доповіді
А. А. Глотка
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 Причины выхода из строя гильз кристаллизаторов МНЛЗ Тези доповіді
А. Н. Смирнов, Т. В. Лысенко, Д. И. Васильев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРО БІОНІЧНИЙ ДИЗАЙН ВИЛИВКІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ Тези доповіді
В. C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ПРО ВВЕДЕННЯ МОДИФІКАТОРА В ПРИДОННУ ЧАСТИНУ КОВША ПРИ ОТРИМАННІ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ Тези доповіді
В. C. Дорошенко, В. Ф. Смолянська
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОРИСТОСТІ КОМПАКТОВАНИХ ПОРОШКОВИХ ПРЕСОВОК З НАСИПНОЮ ТА ЩІЛЬНІСТЮ УТРУСКИ ВИХІДНИХ ПОРОШКІВ Тези доповіді
А.Н. Степанчук, С.О. Руденький, Т.Є. Гришкевич
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ПРО ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ У США, НІМЕЧЧИНІ, ЯПОНІЇ ТА ТУРЕЧЧИНІ ЗА 2019-2021 рр. Тези доповіді
В. А. Гнатуш, В. С. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ В ЛИВАРНИЙ ПРОЦЕС 3D-ДРУКУ МОДЕЛЕЙ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ Тези доповіді
В. С. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРО ЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ЗАЛИВАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЛИТИХ ВИРОБІВ Тези доповіді
Б. С. Віштак, В. С. Дорошенко
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ПРО ЛИТТЯ З МЕТАЛУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА ЄМНОСТЕЙ Тези доповіді
П. Б. Калюжний, В. C. Дорошенко, М. М. Дьяченко, О. Б. Янченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Тези доповіді
Н. С. Нікітіна
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ПРО ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ АВТОПРОМИСЛОВОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВТІЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ Тези доповіді
В. C. Дорошенко, С. І. Клименко
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ПРО ПІРОВУГЛЕЦЕВІ ПОКРИТТЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ Тези доповіді
І. О. Осипенко, А. П. Білий, О. П. Білий, Д. Ю. Якименко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ПРО ПРИРОДУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ ЗАЛІЗО – САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ Тези доповіді
А. М. Степанчук, О. А. Демиденко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРО ПУЛЬСУЮЧИЙ ХАРАКТЕР ТИСКУ ГАЗІВ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ ПРИ ГАЗИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ Тези доповіді
В. C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ПРО РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ЛИТТЯ ЗА ОЗНАКАМИ ТЕЧІЇ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВУ Тези доповіді
В.А. Мамішев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ПРО РОЗРОБКУ НАУКОВИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КОНСТРУЮВАННЯ ВИЛИВКІВ, ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА І АВТОМАТИЗОВАНИХ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ Тези доповіді
В.C. Дорошенко, І.О. Шинський
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРО ЦИФРОВУ КУЛЬТУРУ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Тези доповіді
В. C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 Проблема непрогнозованого руйнування шарошок із вставним твердосплавним оснащенням тришарошкових бурових доліт Тези доповіді
Р. С. Яким
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ПРОБЛЕМАТИКА ГІДРОАБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ ТА ЛИВАРНІ СПЛАВИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЙОМУ Тези доповіді
Б. В. Зайцев, Г. Є. Федоров
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Тези доповіді
Т. В. Гриценко, І. М. Кілеса, В. В. Сляднєв
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГАЛЬМОВИХ КОЛОДОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Тези доповіді
В. Л. Мазур
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНТЕРВАЛОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ГОМОГЕНИЗАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ Тези доповіді
А. А. Глотка, С. В. Гайдук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ПРОГНОЗУВАННЯ ЛИВАРНИХ І МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ І ТЕМПЕРАТУРОЮ РОЗПЛАВУ ПЕРЕД ЗАЛИВАННЯМ У ФОРМУ Тези доповіді
І.О. Грядовський, М.М. Ямшинський
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ПРОГРАМИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯК ЕТАП ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Тези доповіді
Н. В. Ямшинська
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ПРОГРАМНІ РЕЖИМИ ІМПУЛЬСНОГО СТРУМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Тези доповіді
В. В. Титаренко, В. О. Заблудовський, І. В. Титаренко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА ДРІБНИХ ВИЛИВКІВ Тези доповіді
К.І. Мельничук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА БЕНТОНІТОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ЗВ`ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Тези доповіді
М. М. Федоров
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ АВТОРСКИХ ЮВЕЛИРНЫХИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Тези доповіді
Н.Н. Федоров, М.В. Тренкина
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ПРОЕКТУВАННЯ ЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТАЛЕВИХ РІЗНОСТІННИХ ВИЛИВКІВ Тези доповіді
І. С. Юсубов, К. О. Костик, Д. В. Мариненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ПРОЕКТУВАННЯ ЛЕГКОВАГИХ МОДУЛЬНИХ ПОРИСТИХ 3D-КОНСТРУКЦІЙ ЗА ПРОГРАМАМИ З ВІДКРИТИМ КОДОМ Тези доповіді
В. C. Дорошенко
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИЛИТИХ КОНСТРУКЦІЯХ Тези доповіді
В. C. Дорошенко, П. Б. Калюжний, О. С. Панащук
 
851 - 900 з 1179 результатів << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.