Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 УЛУЧШЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ МЛ5 ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ Тези доповіді
В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко, Г.И. Слынько, Д.А. Морозов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ГІДРОПРИВОДУ ЗА РІЗНИХ СТУПЕНІВ РЕДУКЦІЇ ТА МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ Тези доповіді
С. С. Пилипенко, О. С. Воденнікова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИДАЛЕННЯ КРЕМНІЮ ТА СІРКИ З РОЗПЛАВІВ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ ПРИ ВАКУУМНО-ІНДУКЦІЙНОМУ ПЛАВЛЕННІ Тези доповіді
Ю. Г. Квасницька, І. І. Максюта, О. В. Михнян, О. В. Нейма, К. Г. Квасницька
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПА ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ СПЛАВОВ ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ У НИХ МНОГОФАЗНОЙ МИКРО- И/ИЛИ МАКРОГЕТЕРОГЕННОЙ СТРУКТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА САМОЗАКАЛКИ Тези доповіді
Л. С. Малинов, В. Л. Малинов, Д. В. Бурова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОЮ ВКЛЮЧЕНЬ ТА ВЛАСТИВОСТЯМИ СТАЛІ Тези доповіді
В. І. Гонтаренко, В. О. Титаренко, Е. А. Бажміна
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АРМАТУРНИХ ВИЛИВКІВ Тези доповіді
Т. В. Лисенко, М. П. Тур, Т. В. Гетьман
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНІ ВИЛИВКІВ Тези доповіді
В. В. Ясюков, Т. В. Лисенко, М. П. Тур
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНІ ВИЛИВКІВ Тези доповіді
В. В. Ясюков, Т. В. Лисенко, М. П. Тур
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 УПРАВЛЕНИЕ АГРЕГАТАМИ ДОВОДКИ СТАЛИ Тези доповіді
В.С. Богушевский, В.Ю. Сухенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЖИДКОМЕТАЛ-ЛИЧЕСКОЙ ВАННЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОМАГ-НИТНОГО ПОЛЯ ПРИ СВАРКЕ ПОД ВОДОЙ Тези доповіді
Е. А. Прилипко, Д. В. Васильев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 УПРАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ Тези доповіді
В.П. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ И СВОЙСТВАМИ ОТЛИВОК ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА МЛ5 ДЛЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Тези доповіді
В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко, Г.И. Слынько, А.А. Глотка, Д.А. Морозов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ПРИ ПОМОЩИ ВИБРИРУЮЩЕГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА Тези доповіді
А. С. Нурадинов, В. Ю. Шейгам, А. Г. Пригунова, Т. Г. Цир, Л. К. Шеневидько
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ПРИ ПОМОЩИ ВИБРИРУЮЩЕГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА Тези доповіді
А. С. Нурадинов, В. Ю. Шейгам, А. Г. Пригунова, Т. Г. Цир, Л. К. Шеневидько
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛЕЙ Тези доповіді
Алаа Фадил Идан, Олег Вікторович Акімов, Катерина Олександрівна Костик
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ В СРЕДЕ ЖИДКОГО АЗОТА Тези доповіді
С.М. Волошко, А.П. Бурмак
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 УПРОЧНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ПРОБИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТАЛИ Х12М ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГОЙ Тези доповіді
М. И. Сазонов, В. М. Хвисевич, А. И. Веремейчик, В. В. Батрак
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 УПРОЧНЕНИЕ СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ НАПЛАВКОЙ СТАЛЯМИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА И ЧУГУНОМ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ТЕРМООБРАБОТКОЙ Тези доповіді
Л.С. Малинов, Б.И. Носовский, Е.C. Рыхликова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 УСАДКОВА ПОРИСТІСТЬ І УСУНЕННЯ ДАНОГО ДЕФЕКТУ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА Тези доповіді
М.В. Візіренко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОТЛИВОК В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ НАПОЛНИТЕЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ Тези доповіді
В.C. Дорошенко, П.Б. Калюжный
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОМОНИТОРА ГИДРОКАМЕРЫ ОЧИСТКИ ЛИТЬЯ Тези доповіді
С.В. Порохня
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОКОРОННОГО СЕПАРАТОРА Тези доповіді
И.И. Гунько, С.В. Порохня, А.А. Гриненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 УСТАНОВКА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ Тези доповіді
Я. М. Шалений, О. М. Доній
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА В МАШИНУ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Тези доповіді
В.С. Богушевский, В.Ю. Сухенко, О.А. Антоневич
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 УСУНЕННЯ ГАЗОВИХ ДЕФЕКТІВ У ВИЛИВКАХ КУЛЬОВИХ КРАНІВ ЗІ СТАЛІ 12Х18Н9ТЛ ПРИ ЛИТТІ У ВАКУУМОВАНІ ПІЩАНІ ФОРМИ Тези доповіді
П. Б. Калюжний, В. C. Дорошенко, Є. В. Погребач
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 УСУНЕННЯ ДЕФЕКТУ «ПОРИСТІСТЬ ВИЛИВКА» ПРИ ВАКУУМНО-ПЛІВКОВІЙ ФОРМОВЦІ Тези доповіді
Т.В. Шевчук, В.Г. Могилатенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 УЯВНА ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ РІДКОГО СКЛА НА ПЛАКОВАНОМУ ПІСКУ В ПАРО-МІКРОХВИЛЬОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Тези доповіді
Л. І. Солоненко, С. І. Реп’ях
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ФАЗОВИЙ СКЛАД КВАЗІКРИСТАЛІЧНОГО Al94Fe3Cr3 СПЛАВУ ПІД ЧАС ВІДПАЛУ Тези доповіді
А. І. Кравченко, О. І. Юркова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ФАКТОРИ УТВОРЕННЯ ДЕФЕКТІВ У ПРЕЦИЗІЙНОМУ ЛИТВІ Тези доповіді
О.Ю. Тошева, М.А. Прокопчук, А.С. Кочешков, В.П. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНТИФРИКЦИОННЫХ БИМЕТАЛЛОВ С ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ ЛИТОГО КОМПОЗИТА И МЕДНОГО СПЛАВА Тези доповіді
А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФИТ-СОДЕРЖАЩИХ БРИКЕТОВ НА ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ ЧУГУНА Тези доповіді
С.И. Клименко, В.А. Маляр
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИФРИКЦИОННЫХ БИМЕТАЛЛОВ СИСТЕМЫ «СТАЛЬ+ЛКМ», «СТАЛЬ+МЕДНЫЙ СПЛАВ» Тези доповіді
А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ФОНОННАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЛАСТЕРОВ ПРИ ПЛАВЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ Тези доповіді
С. И. Репях, Р. В. Усенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ СТРУКТУР В ЛИТОМ АЛЮМИНИИ С ДОБАВКАМИ ЦИРКОНИЯ И ТИТАНА С ПОМОЩЬЮ СЛАБОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ Тези доповіді
В. А. Середенко, А. В. Косинская, Е. В. Середенко, Ж. Д. Богатырёва
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ МЕДНОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА Тези доповіді
А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий, В. А. Лакеев, Е. А. Каранда
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗДЕЛА В КОМПОЗИЦИОННЫХ ОТЛИВКАХ Тези доповіді
Т. В. Лысенко, В.В. Ясюков, К.А. Крейцер
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 Тези доповіді
С.М. Волошко, А.П. Бурмак
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ И СВЯЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ЛЕДЯНЫМ МОДЕЛЯМ Тези доповіді
В.C. Дорошенко
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ФОРМУВАННЯ ЗОНИ СПЛАВЛЕННЯ ХРОМИСТОГО ЧАВУНУ ЗІ СТАЛЛЮ ПРИ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОМУ НАПЛАВЛЕННІ ДРОБОМ У СТРУМОПІДВІДНОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ Тези доповіді
Ю. М. Кусков, М. А. Фесенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР ПРИ НАВУГЛЕЦЮВАННІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe-V-Cr-С Тези доповіді
О. В. Мовчан, К. О. Чорноіваненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНОЇ СТРУКТУРИ В СТАЛІ Р9 ПРИ ХІМІКО-ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ Тези доповіді
К. О. Чорноіваненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ШАРІВ ЗМІЦНЕНИХ НАНО- ОКСИДАМИ І КАРБІДАМИ НА СТАЛЕВІЙ ПІДКЛАДЦІ Тези доповіді
В. О. Щерецький, А. С. Затуловський
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ФОРМУВАННЯ НАДТВЕРДИХ ФАЗ У СИСТЕМІ Al-Mg-B В ПРИСУТНОСТІ ЛЕГУВАЛЬНИХ ДОБАВОК Тези доповіді
С.Г. Тарасов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ШАРУ НА ТИТАНОВОМУ СПЛАВІ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОДИФУЗІЙНИМ НАСИЧЕННЯМ Тези доповіді
О.В. Ткачук, В.С. Труш, Р.В. Проскурняк, І.М. Погрелюк
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ – КАРБІДИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Тези доповіді
С. Ю. Тесля, А. М. Степанчук, І. І. Білик
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ФОРМУВАННЯ ФАЗИ L10 В ПЛІВКАХ СПЛАВУ Fe50Pt50 НА ПІДКЛАДИНКАХ SiO2/Si(001) і Al2O3 Тези доповіді
К.В. Сліпченко, М.Ю. Вербицька, Ю.М. Макогон
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pd50/Cu Тези доповіді
А.Ю. Черниш, Ю.М. Макогон
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 ФОТОЧУТЛИВІ ПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УПОРЯДКОВАНИХ НАНООБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕМПЛАТІВ Тези доповіді
М. А. Заболотний, Л. І. Асламова, Д. О. Гринько, А. А. Колесніченко, В. Є. Мартинчук, А. Ю. Сезоненко, Б. Ю. Писаревський, М. Ю. Ромашкіна, М. Ю. Барабаш
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ФТОРФЛОГОПІТОВОЕ КАМ'ЯНЕ ЛИТТЯ - ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ Тези доповіді
А. С. Затуловський, А. Г. Малявін, О. А. Кузьменко, В. О. Щерецький
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ФУЛЛЕРИТОПОДІБНА ФАЗА НІТРИДУ БОРУ – В12N12 (Е-ФАЗА), ОТРИМАНА МЕТОДОМ СВС Тези доповіді
Д.В. Щур, А.О. Бурхан, А.С. Смоляр, О.М. Блощаневич, Б.С. Хоменко, А.М. Тітенко
 
1101 - 1150 з 1179 результатів << < 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.