Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023

Розмір шрифту: 
АНАЛІЗ МЕТОДУ СТУКТУРНОГО МОНІТОРИНГУ ТРОСІВ ВАНТОВОГО КАНАТА
І. В. Бельмас, Г. І. Танцура, О. І. Білоус, А. В. Швачка

Остання редакція: 2023-02-21

Тези доповіді


Відомі методи неруйнівного контролю напруженого стану не можуть у ряді випадків досить повно бути використані, або їх використання важке та економічно не доцільно чи неефективно. Удосконалення конструктивного виконання вантових систем в мостобудуванні відбувалося планомірно з розвитком нових технологій і потреб світового співтовариства в перекритті прольотів великої довжини.
У світовій практиці використовуються плоскі канати, в яких тягові елементи запресовані в поліуретанову оболонку [1]. Поліуретанова оболонка, як і гумова, має високі параметри електричного опору.
Одним з достатньо надійним та технологічно простим методом в отриманні передачі та обробки є електричний сигнал. Властивості гумотросового каната дозволяють застосувати метод контролю стану каната по зміні його електропровідності. Такий метод може діяти автоматично та практично безперервно.
Обґрунтування методу контролю поривів тросів гумотросових канатів та стрічок, на основі зміни електричного опору тросів, розглядалося в ряді робіт [2]. В роботах досліджувалася залежність електричного опору гумотросової стрічки з ушкодженими тросами. Показано, що контроль стану тросів можливий на канатах до деякої їх довжини. Але яким чином потрібно прикладати опір не вказано. У роботі [3] зазначено розрахунки для різних схем прикладання. Представлені результати для випадку зняття сигналу з одного кінця не ушкодженого та результати для ушкодженого троса.
а) б)
Рис. 1 – для випадку електричного з’єднання з одним кінцем не ушкодженого троса в перерізі x=0: а) розподіл струму; б) розподіл потенціалів.

а) б)
Рис. 2 – розподіл для випадку з’єднання з одним кінцем ушкодженого троса в перерізі x=L: а) Розподіл струму; б) розподіл потенціалів.

З урахуванням отриманих графіків можна стверджувати, що система працює на виявлення пориву в різних рядах тросів та номерів тросів. Тобто система враховує зміни та демонструє це шляхом дисперсності розподілу, що зображена на графіках Рис. 1, Рис. 2.

Перелік посилань:
1. Elevator Products [Електронний ресурс] / Otis Elevator Company. Режим доступу: http://www.otis.com/site/us/Pages/Gen2ProductPage.aspx?menuID=2
2. Бельмас І.В., Білоус О.І., Нельга А.Т., Бельмас О.Л. (2008) Контроль тросів гумотросового канату. Наукові дослідження – теорія та експеримент: Матеріали четвертої міжн. наук.-практ. конф. Полтава, 8-12с. . Бельмас І.В., Контроль прочности РТК. Наука - производству, Киев:Вища шк.1991,с.342-345.
3. Belmas I.V., Bilous, O., Tantsura H., Shvachka A Development of a System for Continuous Automatic Monitoring of the Cable Rope Condition. Strength of Materials,, V. 54, №5, 825-840. (2022).

Ключові слова


вантовий канат; трос; система контролю; порив; електричний сигнал

Full Text: PDF