Інформація про автора

Трегубенко, Г. М., НМетАУ, м. Дніпро, Україна