Інформація про автора

Наумик, В. В., НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна