Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІАМІДУ БЛОЧНОГО ТА СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА СУБ'ЄКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАТОРА ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ
О. С. Франков, В. В. Несін, С. А. Шабетя, Ю. А. Підопригора

Остання редакція: 2019-07-23

Тези доповіді


Білий блочний поліамід ПА6 марки Б – полімерний конструкційний матеріал антифрикційного призначення. Широко застосовується в машинобудуванні, приладобудуванні, металургії, харчовій та взуттєвій промисловості [1]. Має цікаві органолептичні характеристики поверхневого шару [2], що впливають на відчуття оператора, який здійснює механічну обробку деталей з цього матеріалу. Тонкий шар поліаміду прозорий, збільшеної товщини від 0,1 мм до 0,3 мм – мало прозорий молочного відтінку (рис. 1).

 

Рис. 1.  Схема умовної заготовки з поліаміду ПА6 марки Б з виділеною штрихом зоною непрозорості матеріалу для видимого світла

 

Елементи рельєфу поверхонь оброблюваних деталей, навіть за умови застосування високого рівня освітленості в 500 люксів [3] – погано сприймаються візуально. Стан шорсткості, задрані риски глибиною до 0,1 мм – просто не впадають в око через те, що поверхня матеріалу в цьому діапазоні майже прозора для видимого світла і елементами поверхні не відбивається. Розмітка поверхні під обробку не виконує своєї функції, вона не помітна. Невизначеність із точкою врізання та глибиною обробки при фрезеруванні та гравіюванні призводить до негативних наслідків у вигляді відхилень від вимог конструкторської документації, а в разі виникнення недопустимих дефектів обробки – до неможливості передачі продукції споживачеві.

Можливим технологічним шляхом вирішення описаної проблеми є нанесення тимчасового локального контрастного покриття (рис. 2). В якості такого забарвлення оброблюваних елементів може бути застосовано чорний маркер або простий олівець. Місця виконання розміток попередньо зафарбовуються. Тимчасово забарвлена поверхня з контрастною розміткою дозволяє оператору здійснити врізання інструменту та виконати механічну обробку на визначену глибину.

 

1 – заготівельна; 2 – нанесення тимчасового забарвлення; 3 – розмітка; 4 – механічна обробка; 5 – видалення контрастної фарби

Рис. 2. Схема процесу зменшення впливу прозорості матеріалу


Посилання


1. Полиамид. – Режим доступу: http://aplast.com.ua/poliamid.

2. Підопригора Ю.А. Особливості неруйнівного контролю гравірованих символів на деталях з білого блочного поліаміду [Текст] / Ю.А. Підопригора, О.С. Франков, В.В. Несін // Збірник тез доповідей Вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2019.

3. Несін В.В. Нормування умов здійснення органолептичного контролю якості об’єктів підвищеної небезпеки [Текст] с. 303-304 / В.В. Несін // Збірка тез доповідей ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство. » (19-23 травня 2010 р., м. Київ) / Укладач Д.Е. Бенатов. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 340 с.


Full Text: PDF