Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СПЛАВУ АМ4,5Кд
А. Г. Пригунова, В. Д. Бабюк, Є. А. Жидков, Л. К. Шеневідько, А. М. Недужий

Остання редакція: 2019-07-22

Тези доповіді


Сплав АМ4,5Кд (ВАЛ10), аналогами якого є 201.0, 382 (США); AC1B (Японія); A-U5GT (Франція), - це герметичний алюмінієвий ливарний сплав системи Al-Cu, який завдяки високим фізико-механічним властивостям застосовується для виробництва жароміцних високоміцних виробів, призначених для  авіаційної  промисловості. Одним з основоположних способів управління структурою сплавів у литому та термообобленому стані є швидкість охолодження. В роботі  досліджено вплив швидкості охолодження при твердненні (Vохол.) від  0,4 оС/с  до  105 оС/с на мікроструктуру сплаву АМ4,5Кд (рис. 1).

При Vохол. = 0,4 оС/с, яка відповідає твердненню в піщаній формі, формуються кристали твердого розчину алюмінію (Alα) у вигляді вироджених дендритів і розеток середнім розміром 260 мкм, по границях яких утворюється тонка сітка з частинок фази Al3Ti та евтектик, що містять Alα та інтерметаліди з міддю – переважно СuАl2, Al12Mn2Cu (рис. 1 а). З підвищенням швидкості охолодження зменшується дендритний параметр і розмір дендритних комірок (рис. 2), збільшується  мікротвердість Alα (з Нm2 = 42,6 МПа при Vохол. = 14,3 оС/с до Нm2 = 49,1 МПа при Vохол. = 47,1 оС/с).

Не дивлячись на зменшення розміру дендритних комірок Alα при збільшені швидкості охолодження, їх розмірний фактор практично не змінюється і майже до Vохол. ≈ 105 оС/с складає 1,44…1,77. При Vохол. ≈ 105 оС/с кристали Alα в основному компактної форми розміром 100…200 нм, а їх розмірний фактор близький до 1.

  

Рис. 1. Мікроструктура сплаву АМ4,5Кд при різних швидкостях охолодження в інтервалі температур кристалізації

Свої високі властивості сплав АМ4.5Кд набуває в процесі термічної обробки. Як показано вище, його структура в литому стані суттєво залежить від швидкості охолодження, що необхідно ураховувати при удосконаленні режимів термічної обробки в залежності від способу одержання виливків.

 

Рис. 2. Вплив швидкості охолодження на розмір дендритної комірки твердого розчину алюмінію


Full Text: PDF