Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ВИБІР МОДИФІКАТОРІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИЛИВКІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
В. Б. Бубликов, Д. М. Берчук

Остання редакція: 2019-07-04

Тези доповіді


Вибір модифікатора для одержання високоміцного чавуну внутрішньоформовим модифікуванням заснований на аналізі кінетики міжфазної взаємодії рідкого чавуну з магнійвмісними модифікаторами. Для одержання порівняльних даних були розглянуті кінетичні графіки переходу магнію в чавун при внутрішньоформовому модифікуванні модифікаторами ФСМг7, ЖКМК-4Р, NiMgCe. Характер міжфазної взаємодії досліджуваних модифікаторів з розплавом радикально різниться. За рівних умов експериментів швидше розчиняється модифікатор ФСМг7, а повільніше – ЖКМК-4Р, так як утворюється велика кількість шлаку.

Раціонально використовувати модифікатор ФСМг7, так як він має нижчу вартість, ніж NiMgCe, і вищу швидкість розчинення з мінімальним шлакоутворенням. Інтенсивні режими розчинення модифікатора при внутрішньоформовому модифікуванні рекомендуються при виробництві однорідних по товщині стінок виливків, конструкція яких не перешкоджає усередненню хімічного складу, як в процесі заповнення виливків, так і після закінчення заливки.

Застосування магній-кальцієвої лігатури перспективне для модифікування чавуну з підвищеним вмістом сірки. Кальцій, який є більш активним, ніж магній, десульфуратором і розкислювачем, покращує модифікувальну здатність лігатури при підвищеному вмісті сірки в чавуні. Розчинення лігатури відбувається з поступовим невеликим збільшенням швидкості, обумовленим підвищенням температури розплаву в реакторі.

Поряд з легкими кремній-магнієвими лігатурами, щільність яких у два рази менша щільності рідкого чавуну, в ряді виробництв застосовуються важчі нікель-магнієві лігатури з щільністю близькою до рідкого чавуну. При модифікуванні у відкритих ковшах нікель-магнієві лігатури забезпечують більший рівень переходу магнію в чавун, в порівнянні з легкими кремній-магнієвими лігатурами. Модифікування нікель-магнієвою лігатурою застосовується при одержанні низьколегованих нікелем високоміцних чавунів, які мають підвищений рівень механічних і службових властивостей.


Full Text: PDF