№ 1(3) (2018)

Нові матеріали і технології в машинобудуванні

За матеріалами Х-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018», (24…25 квітня 2018 року, Київ, Україна)

Зміст

Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.

АНАЛІЗ БРАКУ ВИЛИВКІВ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ
Дмитро Сергійович Булига, Анатолій Сергійович Кочешков