Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДНО-КАРБІДНОЇ РІЖУЧОЇ КЕРАМІКИ Тези доповіді
В.О. Костюшко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Тези доповіді
Е. А. Бажміна
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ЗВ'ЯЗОК ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ ІЗ ПРИХОВАНОЮ ТЕПЛОТОЮ ТВЕРДОФАЗОВОГО ПРЕТВОРЕННЯ Тези доповіді
М. Й. Бурда, Р. О. Дейнега, В. В. Михайлюк, І. Я. Петрик, Б. В. Харламов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ПЛАСТИЧНІСТЮ Тези доповіді
І.Я. Петрик, М.Й. Бурда
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ІЗ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ І СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ Тези доповіді
М.В. Скирденко, Р.В. Лютий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ ЗВОРОТУ СТРИЖНІВ Тези доповіді
С.В. Павлюх, Р.В. Лютий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ЗМІНА МОРФОЛОГІЇ ГРАФІТНОЇ ФАЗИ У ЧАВУНАХ ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ Тези доповіді
В.Г. Іванов, Є.М. Парахнєвич
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОТРАНСПОРТОМ ЗА РАХУНОК РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Тези доповіді
В. М. Шевчук, С. Я. Підгайчук, Г. П. Блінніков
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СІРКИ В РОЗПЛАВАХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ ПРИ ОТРИМАННІ ДЕТАЛЕЙ ГТД Тези доповіді
Ю. Г. Квасницька, І. І. Максюта, О. В. Михнян, О. В. Нейма
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ФАЗ В СИЛУМІНАХ Тези доповіді
М. А. Фон Прусс, М. М. Ворон
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ЗНОСОСТІЙКІ ЛИТІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ, ОТРИМАНІ НА ОСНОВІ СІРИХ ЧАВУНІВ Тези доповіді
Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва, Н.П. Зайчук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 ЗНОСОСТІЙКЕ ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ МОЛОТКІВ МЕХАНІЗМУ СТРУШУВАННЯ ОСАДЖУВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ Тези доповіді
О. Є. Капустян, Д. І. Білоник, Є. М. Парахнєвич, І. М. Білоник, С. О. Шумікін
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЗИРОВАННЫХ ПЕСЧАНЫХ ФОРМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ МЕТОДОМ ВЫЖИМАНИЯ Тези доповіді
А.В. Бабилунга, Т.В. Лысенко, В.В. Решетникова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ Тези доповіді
В.С. Богушевский
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИЗНОСОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Тези доповіді
Е.И. Ивахненко, В.А. Шаломеев, И.Е. Ивахненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛИ И ЧУГУНЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ Тези доповіді
Л. С. Малинов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИЗНОСОСТОЙКИЕ ХРОМИСТЫЕ ЧУГУНЫ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ ФАЗЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ Тези доповіді
В.В. Христенко, О.В. Ушкалова, А.А. Кулініч, А.С. Захарова
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТАЛИ ШХ15 ПРИ ТРЕНИИ КАЧЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХВИДОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙОБРАБОТОК Тези доповіді
П. В Каплун, В. А. Гончар, Т. В. Донченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИНДУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВКИ Тези доповіді
В.П.. Кравченко, Е.В. Кравченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ ЗОНЫ В ОТЛИВКАХ ИЗ Fe-C СПЛАВОВ Тези доповіді
Е. В. Меняйло
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ – ВАЖНЕЙШАЯ КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТЕЙ ПРОЕКТА “BIOART” Тези доповіді
А. П. Чейлях, Давид Луенго Гарсиа
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕЭКОЛОГИЧНЫМ ЗАКАЛОЧНЫМ СРЕДАМ Тези доповіді
Л. С. Малинов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕДЯНЫХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕСЧАНОЙ ФОРМОВКИ Тези доповіді
В.C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЗИН ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КОКИЛЕЙ ПРИ ЛИТЬЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЦИНКА И ОЛОВА Тези доповіді
Т. В. Лысенко, Н. И., Замятин, М. П. Тур
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА ВОЗДУХЕ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 Тези доповіді
С.М. Волошко, И.Е. Котенко, А.П. Бурмак
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОРРОЗИИ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Тези доповіді
Юлия Георгиевна Квасницкая, Иннола Ивановна Максюта, Анатолий Михайлович Верховлюк
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛИТОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Тези доповіді
Д.С. Сидоренко, В.В Наумик
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИФОРМЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКУ РАСТВОРЕНИЯ ФЕРРОСИЛИЦИЙ-МАГНИЕВОЙ ЛИГАТУРЫ ФСМг6 Тези доповіді
Е.П. Нестерук, В.Б. Бубликов, С.Н. Медведь
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ И ПОЗДНЕГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА Тези доповіді
А.А. Ясинский, Б.Г. Зеленый, В.Б. Бубликов, Л.А. Зеленая
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФУРАНОВЫХ СМЕСЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА ДЛЯ ИХ РЕГЕНЕРАЦИИ Тези доповіді
И.И. Гунько, С.В. Порохня, А.А Гриненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Si НА ЕГО ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Тези доповіді
Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов, Н.В. Доценко, В.С. Ольшевский
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЗАДАННОЙ ПОЛЯРНОСТИ, ПЛОТНОСТИ И ЧАСТОТЫ НА КРИСТАЛИЗАЦИЮ CЛИТКОВ Тези доповіді
А.И. Кобзева, А.В. Степанов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ЛИТЫХ ОБРАЗЦОВ НА-ПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ИЗ ОПЫТНОГО ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА НА БАЗЕ ЖС32-ВИ Тези доповіді
Евгений Владимирович Милонин, Валерий Владиленович Наумик, Сергей Валентинович Гайдук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ МАССИВНЫХ ВАЛКОВ Тези доповіді
Н.А. Жижкина
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 Исследование процесса затвердевания и образования усадочных дефектов в прокатном валке из высокопрочного чугуна Тези доповіді
Валерий Евгеньевич Хрычиков, Елена Елена Меняйло
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА Тези доповіді
И. П. Казимиров, С. С. Белименко, А. Г. Александров, Е. В. Коломиец
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ Тези доповіді
А. Г. Малявин, А. А. Кузьменко, А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НИТРИДНЫХ ФАЗ В КАВИТАЦИОННОСТОЙКИХ СТАЛЯХ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА Тези доповіді
Л. Е. Исаева
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ЙОСИП МАРШАК – ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЮВЕЛІР Тези доповіді
В. О. Бандура, А. С. Кочешков
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВАРКИ МОДУЛИРОВАНЫМ ТОКОМ САМОЗАЩИТНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ Тези доповіді
И.П П. Даценко, М. А. Фесенко, В. П. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 К ВОПРОСУ О СТАБИЛЬНОСТИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ОКСИДОВ И КАРБИДОВ В МЕТАЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТАХ Тези доповіді
В.А. Щерецкий, А.С. Затуловский, А.А. Щерецкий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ РАСПЛАВА ЧУГУНА В ПРЕДКРИСТАЛЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ Тези доповіді
В.Б. Бубликов, Е.П. Нестерук, Ю.Д. Бачинский, Н.П Моисеева
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 КІНЕТИКА ФОРМУВАННЯ ТА БУДОВА Cr-С ТА С-Cr ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ ХВГ Тези доповіді
Г. Г. Лобачова, Є. В. Іващенко, Д. С. Сенчук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ З РОЗРІДЖЕНИМ АЗОТОМ Тези доповіді
І.М. Погрелюк, Х.С. Швачко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 КАРБІДОСТАБІЛІЗУВАЛЬНА ОБРОБКА РОЗПЛАВУ ЧАВУНУ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ Тези доповіді
К.В. Фесенко, М.А. Фесенко, С.В. Місюра, В.Ю. Тулуп, В.О. Косячков
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 КАРБОН-ТИТАНОВІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ Тези доповіді
І. М. Гурія, Я. О. Смірнова, С. С. Логунов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 КАСКАДНЫЕ ЛИТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ЛГМ Тези доповіді
В.О. Шинский, В.C. Дорошенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 КАФЕДРА ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА – ІЗ ІСТОРІЇ В МАЙБУТНЄ Тези доповіді
Р.В. Лютий
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 Керування структурою покриттів зміною атодного матеріалу та складу електроліту при електролізі вольфраматно-молібдатних розплавів Тези доповіді
С. О. Буряк, Д. М. Левадний, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 Керування структурою покриттів зміною складу атмосфери при електролізі вольфраматно-молібдатних розплавів Тези доповіді
М. П. Ващішин, Є. М. Лисенко, А. І. Габ, В. В. Малишев
 
401 - 450 з 1107 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>