Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 Teaching of English technical terminology at higher technical institution Тези доповіді
N Nikitina
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 Teaching of ESP reading and writing Тези доповіді
O. Leonova
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 THE DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF A GENETIC ALGORITHM FOR SOLVING THE DIOPHANTINE EQUATION Тези доповіді
Yu. Yuzhda, V. Samarai
 
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2024 THE EFFECT OF CARBIDES ON THE INTERACTION OF HYDROGEN WITH Fe-Ti-C ALLOYS Тези доповіді
Ivan Petryk, Vasyl Popovych, Serhiy Kucher
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS Тези доповіді
N. Yamshinska, Ne. Kutsenok
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 THE INFLUENCE OF SN AND PB ON STRUCTURE FORMATION AND MECHANICAL PROPERTIES OF MG-AL-ZN ALLOY Тези доповіді
V. A. Shalomeev, E. I. Tsivirko, M. D. Aikin
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 THE ISSUES OF PROFESSIONAL ADAPTABILITY OF FUTURE GRADUATES AT HIGHER INSTITUTIONS Тези доповіді
Nataliia Yamshinska, Neonila Kutsenok
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 The research of the influence of cooling rate on microstructure and properties of the new Mg-Zr-Nd biodegradable alloy for osteosynthesis Тези доповіді
V. Shalomeev, M. Aikin
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 THERMAL DECOMPOSITION OF HEMATITE PELLETS DURING PLASMA–ARC SMELTING IN ARGON ATMOSPHERE Тези доповіді
V. G. Mogylatenko, V. O. Shapovalov, F. K. Biktagirov, R. V. Kozin
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 WAYS TO INCREASE TECHNOLOGY EFFICIENCY OFMANUFACTURING PARTS STRENGTHENED BY PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION Тези доповіді
C. Barz, M. Bembenek, M. Paszeczko, M. Romaniv, L. Ropyak
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТЕМПУС НА ІФФ Тези доповіді
І.М. Гурія, Ю.І. Богомол
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГОМОГЕННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВУ Al-7%Mg Тези доповіді
Олекссандр Миколайович Доній, Андрій Альбертович Кулініч, Д. В. Санько
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ІМПУЛЬСНЕ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИВІВ ТИТАНУ НА ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ Тези доповіді
В. М. Сердюк, В. В. Сташук, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 ІНДУКЦІЙНИЙ ПЕРЕПЛАВ ЗКОМПАКТОВАНОЇ ЗАГОТОВКИ ЗІ СТРУЖКИ СТАЛІ 29НК В СЕКЦІЙНОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ Тези доповіді
Д.В. Ботвинко, В.А. Шаповалов, М.І. Прилуцький
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ Тези доповіді
П. І. Лобода, Р. В. Лютий, М. А. Фесенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗЧИНЕННЯ ППС-МОДЕЛЕЙ ПРИ ЛИТТІ У КОМПЛЕКСНОМОДИФІКОВАНІ КЕРАМІЧНІ ФОРМИ Тези доповіді
І. І. Максюта, Ю. Г. Квасницька, О. В. Михнян, О. В. Нейма
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ Тези доповіді
О. Й. Шинський, О. А. Яковишин, С. О. Кротюк, А. В. Шалевський
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ РОТОРНО-КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА ВИЛИВКІВ ЯК НЕПЕРЕРВНО-ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕСУ Тези доповіді
В. С. Дорошенко, В. П. Кравченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ GOOGLE СLASS Тези доповіді
Е. А. Бажміна
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ Тези доповіді
О.М. Доній, Т.А. Стрілець, М.А Фон Прусс
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ІЗОТЕРМІЧНО ЗАГАРТОВАНОГО ВИСОКО-МІЦНОГО ЧАВУНУ З АУСТЕНІТО-ФЕРИТНОЮ МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ Тези доповіді
В.Б. Бубликов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 АБРАЗИВНАЯ И УДАРНО-АБРАЗИВНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМ Fe-Сr-Mn-C И Fe-Сr-Mn-Nb, НАНЕСЕННОГО ПОРОШКОВЫМИ ЛЕНТАМИ Тези доповіді
В. Л. Малинов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ ШВИДКІСНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ЗЙОМКИ Тези доповіді
С.О. Кошель
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ УПРАВЛЯЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ ЯК ЕТАП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ Тези доповіді
К. В. Дядюн, В. Ф. Чебукіна, І. В. Федіна
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕОЛОГИИ ФОРМОВОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ Тези доповіді
В.П. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ УТВОРЕННЯ ШАРУ ЗМАЗУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ НА СТІНКАХ КАМЕРИ ПРЕСУВАННЯ ПРЕС-ФОРМИ Тези доповіді
В.С. Богушевський, Р.В. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 АВТОРСЬКІ ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ – ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Тези доповіді
М. М. Федоров, Ю. Г. Дьяченко, М. В. Тристан
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ Тези доповіді
М. Г. Дорошенко, І. М. Гурія
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 АДИТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ БЕНТОПОРОШКІВ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Тези доповіді
М. М. Федоров, Ю. Г. Дьяченко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕОЛОГИИ ВИБРОУПЛОТНЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ Тези доповіді
В.П. Самарай
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 АЛГОРИТМ ЗНАХОДЖЕННЯ ТОЧКИ ЗЛАМУ ЧАСТИННО-ЛІНІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВЕЙБУЛА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРИХКИХ ТА КВАЗІКРИХКИХ МАТЕРІАЛІВ Тези доповіді
В. В. Хворостяний
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 АЛЮМОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, ЯКІ АРМОВАНО БРОНЗОВОЮ СТРУЖКОЮ, ВИРОБЛЕНІ ЛИВАРНИМИ МЕТОДАМИ Тези доповіді
А. С. Затуловський, В. О. Щерецький, О. А. Каранда, Ж. Л. Хілевська
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 АНАЛІЗ БРАКУ ВИЛИВКІВ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ Тези доповіді
Дмитро Сергійович Булига
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 АНАЛІЗ ВИМОГ ІСНУЮЧОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ І СВІТОВОЇ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК Тези доповіді
Р. В. Подольський, О. А. Сафронова, О. Є. Меркулов, Г. А. Кононенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЮВЕЛІРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДОВКІЛЛЯ Тези доповіді
М. І. Замятін, Т. В. Лисенко, А. В. Карамушко, В. М. Замятін
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 АНАЛІЗ МІКРОСТРУКТУРИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ СКЛОФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ Тези доповіді
А. І. Устименко, І. В. Лук’яненко, Б. В. Кивгило
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 Аналіз методик визначення характеристик міцності за результатами інструментованого індентування Тези доповіді
Р. В. Кравчук
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 АНАЛІЗ МЕТОДУ СТУКТУРНОГО МОНІТОРИНГУ ТРОСІВ ВАНТОВОГО КАНАТА Тези доповіді
І. В. Бельмас, Г. І. Танцура, О. І. Білоус, А. В. Швачка
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021 АНАЛІЗ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАГОТОВОК ЗІ СПЛАВУ Inconel 718, ОТРИМАНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SLS Тези доповіді
О. С. Воденнікова, М. О. Коваль
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 АНАЛІЗ ПІДБОРУ ЛИВАРНО-ЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ Тези доповіді
О.М. Кіщенко, Г.О. Щербата
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИПЛАВКИ ТА РОЗЛИВАННЯ НАДМІЦНИХ ВИСОКОМАРГАНЦЕВИХ СТАЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Тези доповіді
Ю. В. Костецький, В. А. Зайцев, Є. В. Тацький
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СТРУКТУРІ НАПЛАВЛЕНОГО ЗНОСОСТІЙКОГО Fe-Cr-Mn МЕТАЛУ З МЕТАСТАБІЛЬНИМ АУСТЕНІТОМ Тези доповіді
Я. О. Чейлях, О. П. Чейлях, К. Шимізу, К. В. Голюк
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017 АНАЛІЗ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЛИТВА Тези доповіді
М.А. Фесенко, В.І, Сальченко, К.В Фесенко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ НАВУГЛЕЦЬОВАНОГО СПЛАВУ Р12Ф5К5 Тези доповіді
О. В. Мовчан, К. О. Чорноіваненко
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ МАГНІЄВИМИ ЛІГАТУРАМИ Тези доповіді
Л.М. Сиропоршнєв, В.Д. Бачинський, В.Б. Бубликов
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019 АНАЛІЗ ТВЕРДОФАЗОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕТОДОМ СТАТИЧНОГО МОМЕНТУ Тези доповіді
Р. О. Дейнега, В. В. Михайлюк, І. Я. Петрик
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016 АНАЛІЗ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ ПРИ ЛИТТІ ЛОПАТОК ГТД У КОМПЛЕКСНОМОДИФІКОВАНІ КЕРАМІЧНІ ФОРМИ Тези доповіді
І.І. Максюта, Ю.Г. Квасницька, О.В. Михнян, О.В. Нейма
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАВЛЕННЯ ТА ЗАЛИВАННЯ НЕЙЗИЛЬБЕРУ У ЛИВАРНІ ФОРМИ Тези доповіді
Л. Н. Саітгареєв, І. Е. Скідін, Л. А. Костакова, Д. В. Швець
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018 АНАЛІТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ МІЦНОСТІ НАДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ Тези доповіді
А. B. Андрусяк, А. С. Величкович, І. Я. Петрик
 
Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ З ВИЛИВКАМИ Тези доповіді
Р.В. Лютий, В.О. Набока
 
51 - 100 з 1211 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.