Інформація про автора

Гуцаленко, Ю. Г., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна