Інформація про автора

Шелковий, О. М., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна