Інформація про автора

Згоранець, О. В., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна