Інформація про автора

Панконін, К. А., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна