Інформація про автора

Феденюк, Д. В., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна