Інформація про автора

Мариненко, Д. В., НТУ «ХПІ», м. Харків