Інформація про автора

Леетюк, В. І., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна