Інформація про автора

Веремейчик, А. И., УО «БрГТУ», г. Брест, Беларусь, Білорусь