Інформація про автора

Шамрай, А. І., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна