Інформація про автора

Юсубов, І. С., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна